Mapag Dina Dadine Kampung Tahu Gitik

Satria Pujangga (dipublikasikan pada Selasa, 11 Januari 2022 07:05 WIB)
- LaporanWis setaun lawase Kampung Tahu Dusun Timurejo Gitik sing nganakaken kegiyatan kuliner merga magih mangsa pageblug Corona. Ring kawitan taun 2022 iki kegiyatan wis bisa dilaksanakaken maning mbarengi ambi mapag dina dadine hang kaping telu. Kegiyatan kuliner Kampung tahu hang kawitane digagas ring remaja dusun Timurejo Gitik telung taun kepungkur, nyatane bisa munggahaken perekonomian warga dusun Timurejo utamane hang nduweni kegiyatan UMKM.

Masiya sempat mandheg setaun lawase, naming ring taun 2022 iki kegiyatan iku bisa dianakaken maning. Warga masarakat dusun Timurejo seru girange mergane kegiyatan pasar kuliner Kampung Tahu wis bisa bukak maning. Warga hang duwe kegiyatan UMKM padha seregep mapag lan nyiyapaken kegiyatan kuliner Kampung Tahu taun iki. Kabeh persiyapane wis dikawiti sakat seminggu sedurunge. Merga magih kelebu mangsa pageblug, kegiayatan iki kudu tetep koordinasi ambi pihak-pihak terkait yaiku Pemerintah Desa, Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) lan Gugus Covid-19 Kecamatan Rogojampi kanggo njagani makene sing ana kedadeyan hang sing dikarepaken ring wayah pelaksanaane.

Gebyar dina dadine Kampung Tahu hang kaping telu dianakaken ring dina Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2022. Kegiyatan dikawiti ambi Pasar Kuliner hang dibukak sakat jam 4 soren. Pasar kuliner iki dipiloni ambi pelaku UMKM ring dusun Timurejo. Sakliyane iku, Panitiya uga nguwani kesempatan kanggo pelaku UMKM teka dusun liya milu mbukak lapak dagangan ring kono. Kaya biyasahe, panganan andhalan hang diedol yaiku macem-macem panganan teka olahan tahu lan jajanan tradisional.

Acara tumpengan mapag dina dadine diangkati jam 7 bengi. Acara iki ditekani ambi Kepala Desa Gitik lan perangkate, Camat Rogojampi lan jajaran Forpimka Kecamatan Rogojampi. Acara dibukak ambi tari Jejer Jaran Dawuk aju diterusaken ambi sambutan lan pengarahan teka Kepala Desa Gitik lan Camat Rogojampi.

Ring sambutane, Kepala Desa Gitik Bapak Hamzah nguwani pengarahan kegiyatan-kegiyatan hang kaya iki kudune bisa ajeg. Mergane kegiyatan iki bisa munggahaken lan ngangkat tingkat perekonimiyane warga dusun, ngurangi pengangguran lan bisa nggawe produk tahu Gitik dikenal ambi wong njaban. Kades Hamzah uga ngengetaken saben-saben kegiyatan aja sampek sepi ulihe koordinasi ambi Pemerintah Desa makene paran-paran hang kurang bisa diatasi.

Seteruse Camat Rogojampi, H. Hartono, S.Sos, M.Si hang aseli wong kelahiran desa Gitik nguwani pira-pira pengarahan ring acara Gebyar Kampung Tahu iki, antarane:

  1. Iyane ngelem kegiyatan Kampung Tahu iki tetep nerapaken protokol kesehatan hang temenanan nang pengunjung utawa pelaku kegiyatan yaiku anane panggonan wisuh tangan ring lawang melebu wis ana petugas hang siyap ngukur panase awak, lan nyiyapaken handsanitizer lan uga ngengetaken aja sampek lali nganggo tongkos (masker).
  2. Kegiyatan iki kudu ditingkataken kuwalitas lan kuwantitase. Teka segi kuwalitas barang-barang hang diedol ring kono kudu apik lan terjamin. Teka segi kuwantitas kegiyatan hang biyasahe dianakaken saben sak ulan sepisan bisa ditambah dadi sak ulan pindho utawa seminggu sepisan.
  3. Aja sampek lali tetep njaga kebersihan lingkungan sakubengane. Pak Camat njaluk aja mung kadhung arep ana kegiyatan Kampung Tahu bain buru rijig-rijig lingkungan, naming masiya sing ana kegiyatan kaya iki tetep rijig-rijig lingkungan utama ring pinggir-pinggir lurung. Jare Pak Camat, kadhung teka njaba wis katon rijig lan rajin, uwong jaban mesthi nduweni penemu kadhung ring njerone ya padha pisan. Iki hang nggarahi uwong jaban gelem teka.
  4. Kudu terus nduweni inovasi aja mung mandheg semono bain.
  5. Hang pungkasan, Pak Camat njaluk kegiyatan iki kadhung bisa diuwar-uwaraken liwat medhia sosiyal hang ana kayatah Facebook, Instagram lan liya-liayane. Tujuwane makene kegiyatan Kampung Tahu hususe lan desa Gitik umume bisa dikenal mung sing sakubengan kecamatan bain, naming bisa dikenal ambi masarakat hang lebih wera maning.

Sakmarine sambutan lan pengarahan acara diterusaken ambi ngethok tumpeng lan lin (pita) ambi Camat Rogojampi lan Kades Gitik kanggo nandhani dina dadine Kampung Tahu lan kegiyatan Pasar Kuliner ring tahun 2022 iki dibukak maning.

Sakliyane kegiayatan pasar kuliner, ring Kampung Tahu iki ana pameran lukisan asil karyane lare-lare pelukis desa Gitik. Makene weruh bain, kadhung ring Desa Gitik iki akeh pelukis-pelukis potensial hang lukisane apik-apik lan dipasaraken ring Bali.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Laporan Satria

Editor: Hani Z. Noor