Masiya Mung Singgang, Uga Kepingin Dadi Perujukan Sampurna

Hasan Sentot (dipublikasikan pada Kamis, 30 Januari 2020 07:26 WIB)
- EsaiUjar Singgang, pancen parek seru nang donyane tetanen. Singgang iku kanggo ngarani tanduran hang wis dibabat utawa dipungges uwite aju merujuk maning. Perujukan teka singgang iki, uga bisa nguwoh kaya tanduran sak durunge. Naming aja ngarep sempurna uwohe, merga perujukane bain wis pecakan. Mesti saripati lan kuwate tanduran iku, sing kaya tanduran kawitan.

Iki tema hang digarap ambi Atang Arthuro noring gendhing hang judule padha: SINGGANG. Gendhing iki dianggit taun 2014 lan tau direkam Safari Record digawakaken ambi Suliyana. Naming mengarep, Atang arep ndandani aransemen gendhing iku, ambi kahanan saiki.

SINGGANG

Isun iki..terima singgang

Hang merujuk kaya uritan

Kancanisun.. terima walang

Hang pelencatan... ring galengan

 

Isun mula..singgang buwangan

Pecakane kembang rumatan

Dicamaha sing paran-paran

Tapi magih bisa dadi jawan.

 

Ref:

Singgang..oh..singgang

Wong barang pecakan

Dituliya paling terima dinggo panggonan

Singgang oh singgang

Dudu kekarepan

Ngelilire sarana merga pecahe lintang

 

Karya : Athang Arthuro

Tahun Cipta : 2014

Dipopulerkan: SULIYANA

Produksi awal : SAFARI Record - Banyuwangi

Link : https://www.youtube.com/watch?v=8twNad0TnBg

Atang kaya dene kelompok OmpRock liyane, paling nggatekaken nyang Basa Using hang dienggo ring gendhing-gendhinge. Sakat teka pilihan ujar (diksi), nata ukara, sampek nyang unen-unen lawas hang emeh kingslep uga dadi wigatine. Malah kerep ngunggah ujar lan ukara lawas hang wis arang dienggo wong-wong saiki. Makane akeh seru lare-lare milenial Using rada bingung, paran hang dikarepaken penganggit ring gendhing-gendhinge mau.

Kaya ring gendhing Singgang iki, penganggit seru pentere nggawe ibarat lakon penguripan. Uripe menungsa iku, temekaken akeh padha ambi uripe tetanduran. Singgang iku ibarat mung perujukan hang nerusaken sak mareke perujukan kawitan wis ditegor, wis marek ngayahi kewajibane nguwoh lan dipanen. Masiya singgang, tetep bisa merujuk lan nguwoh kaya dene uwit kawitan, kadhung ana karep ngerumat.

Bait kawitan cerita sapa sak temenene isun (lirik), terima mung singgang merujuke kaya uritan. Kancane terima walang hang pelencatan ring galengan. Bait keloro negesaken kahanan isun (lirik), kadhung mula barang buangan. Pecake tanduran rumatan, dicamahe ya diterima mula iku kahanan sak temene. Naming si "Singgang" iki magih duwe karep gedhe, dadi perujukan kaya tanduran sang durunge, masiya sing sampurna.

Ring refren tambah dijelasaken kahanan si "Singgang", atase barang pecakan. Kadhung ana hang nyawang (wigati), paling mung dienggo panggonan (palampiasan), utawa dienggo alat 'pencitraan" lan duwe karep liyane. Naming si Isun (lirik) negesaken, kadhung iyane gedigu duduk karepe utawa mula diangen sak durunge, naming merga pecahe lintang.

Ukara-ukara kaya "Dadi Jawan" lan "Pecahe Lintang", iku sing bisa dipahami setugel-setugel. Kadhung maca utawa ngerungokaken penjelasane sak durunge, buru paham paran hang dikarepaken. Kadhung Singgang iku diibarataken wong hang urip sing normal kaya adate wong akeh, ukara Dadi Jawan, iku maksuske kepingin urip normal kaya wong-wong akeh. Pecahe Lintang, iku urip hang selengkarahan. Iku kanggo njaluk maklum nyang wong akeh, kadhung si isun (lirik) dadi singgang iku merga ana masalah nang penguripan normal (pecahe Lintang).

Iku sithik kecentan teka gedhing SINGGANG anggitane Atang Arthuro, bungkusane rada rapet sing gampang dhung rika kepingin ngerti isine hang dadi karepe penganggit. Mangkane, ngerti Basa Using lan unen-unen masyarakat Using, iku seru perlune kanggone ngerteni lan nyambung paran hang dikarepaken penganggit. Rika kabeh uga ulih nduwe penemu liya, merga karya sastra kaya dene gendhing, duwe sifat "multi interprestasi".

Gedhing hang digawa Suliyana sak durunge, pancen beda aransemen hang arep dienggo nganyari. Tradhisional tabuhan Using ring rekaman Safari Record kerasa seru, naming nang rencana hang arep dienggo penganggit, ana 'nuansa kekinian'. Iki karepe kanggo nguweni panggonan nyang komponis enom-enom kadhung kepingin nguri-nguri gendhing Banyuwangi.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Antariksawan Jusuf