Menganan Tan-tanan

Muhamad Novi Yusuf (dipublikasikan pada Kamis, 02 September 2021 11:01 WIB)
- EsaiMemengan tradhisional ring Indonesia iku akeh maceme, paran maning kadhung dideleng teka dhaerah siji ring dhaerah liyane, hususe ring Banyuwangi. Akeh memengan tradhisional hang nduweni belegere maneka maceme. Salah sijine hang sunduduhaken nyang rika kabeh yaiku jenis memengan kelompok hang diarani “Tan- tanan”.

Iki sebutane  kanggo nyang lalare kadhung arep menganan tawan-tawanan. Ring kana sunartekaken kadhung aran Tan-tanan” iku ya aran hang dijuwut teka aran Tawan-tawanan” hang nduweni arti candhak-candhakan. Memengan hang gedigi iki akeh ring Desa Benelanlor, Gombolirang, Gumuksari, ambi ring desa tangga yaiku Bunder.

Memengan iku meraji ambi memengan Maling-malingan, mung bedane ring Tan-tanan iku diedum rong kelompok hang nduweni tugas padha-padha nyandhak anggota kelompok musuhe sampek entek. Tapi cara menangaken memengane iku dudu ngentekaken anggota musuh tapi kudu bisa nyandhak anane pos hang dijaga ambi kelompok musuh. Hang sunweruhi, pos hang dienggo iku bisa paran bain, kadhung hang gampang ditemoni ya nganggo sadheng listrik.

Ring memengan Tan-tanan iku saben kelompok  kudu kompak lan sedurunge kudu ngatur seterategi hang apik. Saben kelompok kudu nduweni anggota hang bagiyan umpan, bagian nyerang, bagiyan nulung, uga ana hang bagiyan njaga pos iku mauka. Aturan hang penting yaiku saben kelompok kudu nduweni pos hang diduduhaken ring musuh aju nduweni panggonan kanggo ndeleh pemain musuh hang ketawan uga kecandhak. Panggonan iku bisa diartekaken kaya dene penjara tapi ya hing ana pagere. Aturan liyane yaiku saben pemain hang nduweni tugas paran bain kudu ngawiti nyekel pos sulung. Ring kana mata saben pemain musuh kudu waspada uga nulihi pemain musuh kadhung arep tugas, wajib nyekel pos sulung kadhung sing nyekel pos dianggep hing sah. Dene jumlah pemaine, iku hing ana aturan, akeh sithike hang milu ring saben memengan iku. Hususe hang bagiyan nyerang, bangete bisa nyandhak pemain musuh kudu ngomong “tawan” hang diartekaken kadhung pemain hang ditawan iku mauka wis kecandhak.

Kanggo pemain hang kepingin nulung kancane hang ketawan mung cukup padha-padha neplekaken tangane ring kancane mauka hang nduweni tandha kadhung wis dibebasaken. Tapi ya digu carane bisa nulung kanca hang ketawan kudu bisa ngalesi uga ngadhepi pemain hang njaga penjara iku mauka.

Lahan tepat untuk iklan anda di sini.

Hubungi: skb@belambangan.com atau WA telp 0811843457


Memengan iku ya hing ana adu awak utawa raga, mung ngandhalaken kesite pelayu, cerdhase pikir, ambi kesabaran. Uga ya kekompakan ring saben kelompok hang dipentingaken ring Tan-tanan iki. Wektu hang  biyasahe dadi tandha mangkate memengan Tan-tanan hang sun alami bengen yaiku saben mari ngaji utawa mari isyak sampek kira-kira jam 9 dalu. Ring kono lokasi hang dinggo ring lurung desa tapi padha nduweni aturan hang kudu diterapaken saben pemain yaiku padha-padha rembug wates-wates memengan Tan-tanan hang sing ulih diliwati ambi para pemain. Wates pinggir lor sampek gadug endi, hang kidul, wetan, uga kulon padha diwatesi nganggo tandha hang padha dingerteni ambi lalare iku dhewek. Hang sun rasakaken bengen yaiku:

  1. “He.....lare, wates hang pinggir wetan iku gadug tokone Aji Apip yah..., dhung kadohen ya diatur maning.”
  2. “Hang pinggir kulon sampek masjid.”
  3. “Hang pinggir kidul sampek lebuh.”
  4. “Hang elor gadug banyu dham.”

Iku misale omongan hang dinggo ngatur area memengan makene sing kadohan uga ya hing kari wera. Kadhung wis padha setuju kabeh, aturan iku kudu dipiloni ambi saben pemain ya padha ngawasi pemain musuh nawi ana hang ngeliwati wates hang wis disepakati mauka.

Memengane kadhang ya merlokaken sengidanan, sampek kadhang dibelani turu ring suket-suket hang dhuwur utawa ring bale emperane umahe uwong. Hang seru maning ya sampek uber-uberan ring gang selempitan, dalan kuburan, sampek kadhang nyeja sengidan ring njero wakap. Hang dirasa nakalan kadhung wis sengidan ring njero umahe dhewek, ring kana kadhung wis diweruhi ambi salah siji pemain musuh mesthi hang nggarai tukar kerana sing terima kadhung carane main bain wis gedigu. Kadhang rasa hing terima mauka ya hing kegawa napsu tapi kecampur ambi guyu hang ndadekaken rasa muringe mung sedhilut.

Hang unik teka memengan Tan-tanan yaiku hang bagiyan umpan, ring kono lalare hang tugase iku bakale nggodha pemain musuh. Cara hang dienggo makene pemain musuh iku bisa panas lan kepancing nguber lan bakale dicandhak ambi kanca liyane ring kelompoke, hang bagiyan nyerang utawane bagiyan nyandhak iku nduweni maneka cara:

  1. Ana hang jugedan
  2. Ana hang ngece ring kadohan
  3. Ana hang nyanyi dicampuri juged
  4. Ana hang berak-berak hang ujare iku bisa nggarai panas atine musuh.

Ring kana ya isine mung tetep dicampur muyab tapi hang sun dhemeni sakliyane para pemain wis terlatih ambi kekompakan ya saben pemain iku bisa padha kreatip dhewek-dhewek.

Iku mauka wis sun duduhi nyang rika kabeh paran hang diarani memengan Tan-tanan. Isun mung bisa njelentrehaken hang sak weruhisun sebab isun ya bisa cerita kerana isun dhewek tau ngerasakaken ring jaman bengen sakat magih cilik. Jaman bengen ya magih akeh, kadhang meh saben dina lalare memengan Tan-tanan ku. Tapi saiki jaman wis beda. Isun dhewek tepak sing ana kegiyatan paran-paran, kadhang keliling desa kanggo nggoleti memengan tradhisional paran hang magih tetep ana uga lestari ring kalangane lalare cilik. Cumpu jenis hang kaya Tan-tanan iku wis jarang dimainaken.

Mula sunrasa bengen golongane isun ambi kanca-kanca sing tau ngajari nyang lalare cilik iku. Ngajari kanca-kanca anyar hang milu bain ya tepak memengan Tan-tanan iku, dadi ya bisa diibarataken kadhung belajar ambi praktek.

Hang suneman ring memengan iku ya akeh, salah sijine ring kana saben lare dituntut bisa kreatip, kompak, uga sabar. Tapi dhung wis dibandhingaken ring HP Android ya mula mesthi ana memengan modern hang nduweni cara hang padha. Cuma rasane hang tetep beda. Memengan ambi kanca-kanca iku bisa nambah raket kanca hang wis ana uga bisa nambah kanca anyar lan kadhung wis gedhi-gedhi kabeh bisa dienggo cerita kenangan jaman bengen. Guyu lan muyab campur dadi siji kerana gesah ring jaman semono ambi ngenget-enget kedadeyan hang dirasa lucu.

Muga bain terusa lestari memengan iku. Kadhang ring ati kerenteg kepingin nguweni weruh ring saben lalare cilik makene bisa tetep dijaga anane memengan Tan-Tanan iku.

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : pribadi

Editor: Antariksawan Jusuf