Mumulih, Ritual Adat Hang Wis Emeh Ilang

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Kamis, 11 April 2024 09:13 WIB)
- LaporanMumulih (Ritual Adat Hang Wis Emeh Ilang)

Mumulih yaiku ritual adat hang dilakoni kanggone rasa tasakuran awake dhewek nyang Nabi Muhammad SAW kerana nguweni awake dhewek pituduh agama hang bener lan suci. Hang kapindho mumulih nduweni makna mulih utawa balik. Balik nyang awake dhewek, ritual kanggone meneng mikiraken dosa hang wis kelakon nyang awake dhewek.
   Miturut suku Using hususe sekitar nagari Macan Putih, Mumulih seliyane mulih nyang awake dhewek, uga nyelameti dulur papat lima badan. Mumulih uga dilakoni kanggone ngucap sukur nyang Hang Maha Kuwasa. Biyasahe dilakoni mari panen, kanggo wujud ngucap sukur nyang Gusti Alloh.
   Adat Mumulih biyasahe digelar tepak wong arep duwe hajat, utawane wong hang mari duwe nadar. Bisa uga wong marek panen lan asil panene apik.
   Tepak adat Mumulih iki ana pisan olah-olahan, sajene hang nganggo pirang-pirang sarat hang kudune saben paran hang dilakoni tukang olah nduweni makna lan sarat yaiku:
1. Hang masak kudu wong wadon hang wis rijig, wis prei ulih dhayoh ulanan.
2. Kudu suci teka hadas gedhi utawa cilik (suci teka najis).
3. Kudu maca donga husus tepak wayahe olah-olah.
Bahan kanggo olah-olah hang utama yaiku:
1. Pitik. Ring kene kudu jago hang magih lancur lan pitik wadon hang magih enom pisan. Sakdurunge dibeleh pitik kudu disucekaken sulung (diwuduki), sakteruse dirijigi, dijuwut jerohane dirijigi lan disucekaken. Maknane makene awake  dhewek iki sakmarine ngelakoni mumulih bisa mbalik fitri, mbalik suci teka sipat iri jenggi, makene awake dhewek bisa nyonto perilakune Rosululloh Muhammad SAW.
   Sak marine iku jerohan pitik aju dilebokaken maning lan ditaleni, maknane makene awake dhewek sakmarine fitri utawa suci rijig, sing arepe ngelakoni iri lan jenggi maning.
2. Beras. Beras hang dienggo mumulih  akehe 2,5 kilo, padha ambi ngetokaken jakat pitrah yaiku kuwajiban kanggo umat muslim marek puwasa Ramadan. Sakwise olahane siyap disuguhaken, segane dimodhel tumpeng aju diarani sega wuduk (nasi wuduk), kerana nggawene kudu wuduk sulung.
   Merga ritual iki ritual suci lan ngucap sukur nang wong suci yaiku Rosululloh Muhammad SAW, mangka kabeh bahan lan cara nggawene kudu suci kabeh.

(Opiex Brajanala)

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Poto AI, mung sukur dienggo ilustrasi

Editor: Hani Z. Noor