Ngebangi Umah

Iskak Basuki (dipublikasikan pada Senin, 20 Juni 2022 06:54 WIB)
- EsaiSore dina Minggu tanggal 19 Juni isun diundang ambi kanca hang arep ngebangi umah. Ngebangi umah iku nyelameti umah anyar buru mari digawe utawa dibangun, aju arep diungsi; iku acara peresmian mungguha bangunan duwene pemerintah. 

Apuwo kok diarani 'ngebangi' utawa 'dibangi', yuh?

Kayane asale teka 'abang', maksude mesthine ya jenang abang. Paran maning kadhung sing iku? Dibangi maksude diabangi, dijenangi abang. Ngelaksanakaken selametan jenang abang, iku hang terus dadi sekecap 'ngebangi', kayane.

Ana hang ngomong jare 'ngebangi' iku asale teka 'bang' hang artine adan. Mbuh teka tanah Jawa hang endi lan embuh kelendi ceritane lapad adan dadi bang? Padha-padha wong Jawane rasane gumun dhewek. Kok bisa? Taping kedadeyane mula ana, mung sing tau rungu sepisan belaka. Merga melebune Islam ring tanah Jawa, mangkane jare maning, umah anyar perlune diadani 'dibangi' aju wong-wong sembayang bareng-bareng nong kono. Kelawan gedigu umahe dadi berkah ulih ridhane Pengeran.

Selametan ambi jenang abang iku wis sakat wingi nyuwiji, wis dadi siji. Saben ana selametan, wong bengen mesthi nggelar kelasa nong lemah, saiki nong karpet masiya umahe wis rijig dikeramik - mesthi ana jenang abange; utawa anane mula mung jenang abang; hang simbolik lan seperene dadi klasik yara jenange iku. Mulane saben rungu jenang abang mesthi enget ambi selametan. Endi ana wong dodol jenang abang? Polae olahe mung dienggo selametan bain. 

Wong Jawa mula dhemen selametan - ndonga bareng njaluk selamet nyang Gusti Allah - kerana kepingin selamet donya tumekan ahirate. Serang temene wong tuwek ndongakaken, taker ditemplekaken dongane iku nyang larene, dadi aran anake. Nong endi maning ana uwong arane Selamet (Slamet) kadhung sing nong Jawa? Wong endi bain kadhung arane Selamet mesthi iyane wong Jawa; mesthi tau dibangi, diselameti jenang abang.

Ndane kudu jenang abang? Apuwa?

Lahan tepat untuk iklan anda di sini.

Hubungi: [email protected] atau WA telp 0811843457


Wong saiki - kelebu isun - andhalane rasio alias logikane thok alihe seliyane iku ya duwe rasa, Rasane hing tau diraksa, hing pati diolah. Hang didhemeni paling olah raga lan olah nalar bain; hang diugemi hang rasional, hang masuk-masuk akal bain, hang kasat mata belaka. 

Ya dadine hang katon ya mung ndhuwurane donya thok, awake thok; jeroane, jiwane sing kari dianggep ale ana.

Selametan sing kudu ana jenang abange. Wong saiki ulih bain selametan tah sukuran sekarepe, sing kathik jenang abang; sing ana hang ngelarang. Tapi ya ancang rasane munggone panganan. Masiya jajane wawah lan mewah, paran acake artine? Anatah pilosopine? Sing ana seliyane sukur katon apik, sukur enak, sukur modhel anyar, gelem larang-larang maning regane. Sing maido, sing ngelokaken, nyatane mula sukur-sukur.

Jenang abang hang katone camah, terima digawe teka beras, ketan, santen lan gula jawa, aja takon maknane. Ana pilosopine. Sing sukur-sukur nggawe; sing sembarangan, sing sembarang uwong gadug merono uteke. Wong bengen - para leluhure wong Jawa - wis dhuwur tibane rasio ya rasane. Jenang abang ana tutule putih tengahe iku tibane 'simbol', lambange menungsa. Kedadeyane menungsa mesthi teka kumpule wong tuwek wadon lan lanang, teka getih abang lan putih, abang teka wong tuwek wadon, putih teka wong tuwek lanang. Pendheke, cekak aose, gedigu makna lan pilosopine apuwa ana tinggalan tradhisi ngebangi, nyelameti jenang abang.

Mbuh sampek kapan salah suwijine warisan iki tetep lestari. Sakweruhisun ring kutha wis arang ana, tosene lare cilik arane Selamet; ring desa-desa sami rawon sing tumon, kari jenang abange magih umum dienggo tanpa weruh maknane, kayane. Hang rekene cepet kerungu merono-merono wong celathu :

"Yee....raine! Ngelih-ngelih arane uwong kaya hang milu nyelameti jenang abang....!"

Nyelameti, ngebangi umah umume mung sepisan thok - pas dadine mauka, tepak peresmiane; waktune maghrib, perlune ambi dienggo papan solat sulung - alae kadhung dikeliling, dipetani, diteliti siji-siji nyatane wong ngebangi umah iku akeh hang sampek ping kaping-kaping alias sing cukup sepisan thok. Contone ya awak dhewek iki, mugane bisa ngomong. Paling using ping pindholah uwong hang tunggale isun iki gok ngebangi umahe.

Hang kelaksan ngebangi umah sepisan thok iku tandhane mula wong mampu, wong sugih - bisa uga wong 'mampuh', wong sing duwe, naping dhasare gemi, patheng nyelengi, sabar kelumpuk-kelumpuk ulihe megawe taunan, ulihe 'kerja keras', keneng udan keneng panas, endhas dienggo sikil, sikil dienggo endhas - sakat awal wis direncana uba rampene kaya modhele umahe, bahan-bahane, arsiteke, tukang-tukange, biyayane, sampek waktune pisan butuh pirang ulan pirang dina wis diitung lan wis dicawisi picise.

Temune sekali mangkat aju ditandangi sampek mari; sing mandheg-mandheg. Serta mari - kaya dene kawitane waktu ndhudhug pondhasi - kari golet dina hang apik dienggo amin-amin, undang-undang dulur, kanca lan tangga, selametan hang arane ngebangi umah. 

Cager bisa gedigu. Isun kelebu golongane uwong hang sijine maning, hang uwong-uwonge nawi durung kerasa; kerasane serta mari maca tulisan iki. Muga-muga. Makene sing kari dawa isun ndhedheli bolake jaitan. Isun ngebangi umah sing terima sepisan thok, sing wayahe mari thok, sing nganggo jenang abang thok. Sedurunge umah mari - marine taunan dawa kerana leren mandheg-mandheg, leren magep-magep ambegan sulung - wis hun bangi sulung, malah ping kaping-kaping, taker lali mbuh ping pira ulihe isun ngebangi.... nong bank BRI, nong Mandiri, nong Bank Jatim, pokoke nong endi-endi. Eh taping kadhung iki arane ngebangaken dhing dudu ngebangi.

Jenang abang jenange wong Jawa diarani uga jenang sengkala.

Anggone ngebangi muga diijabahi,  muga diadohaken teka sekabehe mala.

Aamiin ya Rabbal Aalamiin.... 

(Bwi,0622.2.ib)

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Pemikiran dan Pengalaman

Editor: Antariksawan Jusuf