Nulis Sejarahe Dhewek, Njejegaken Sejarah Belambangan (Bagiyan 2, pungkas)

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Selasa, 04 Juni 2024 07:19 WIB)
- OpiniNulis Sejarahe Dhewek (Bagiyan 2, pungkas)

C. Sejarah Sumber

Ring tanggal 23 Maret 1767, bendhera Landa temancep ring Teluk Pangpang, pelabuhan internasional duwene Kerajaan Belambangan ring Selat Belambangan (saiki disebut Selat Bali-red). Marek iku Perang Belambangan I (Perang Wilis) kedadeyan suwine taun 1767-1769. Disusul ambi Perang Belambangan II (Perang Bayu/Mas Rempeg) taun 1771-1772 lan Perang Belambangan III (Perang Sayu Wiwit) taun 1772-1774. Dadi total Perang Belambangan suwine taun 1767-1774. Lan magih kedadeyan sampek 1815 masiya mung cilik-cilikan.

Taun 1773, VOC hang ngerampas kabeh cathetan ilmu lan informasi tinggalane Kerajaan Belambangan tepak penyerbuan taun 1767-1768, marek iku diobong kabeh. Dienggo mateni oncor sejarah generasi sak pengarepe ring Banger, VOC ngongkon  Bupati Banger, Tumenggung Djoyonegoro (1767-1804) ngewani perentah para ahli  Purwasastra nulis babad bab Belambangan.

Ring kono, Tumenggung keturunan Raden Brondong Lamongan iki nduweni penemu kanggo kepentingane dhewek, makene iyane kaya-kayane duwe odod bangsawan nyang Kerajaan Belambangan. Iyane ngongkon patihe hang aran Kertajaya nulis babad sejarah Belambangan liyane maning.

Limang taun sak uwise (1778), salah sijine keturunan Susuhunan Prabu Tawangalun II hang aran Mas Serandil (1713-1782) nyampekaken hang kepisanan kidung Suluk Balumbung nyang anak-anake ring  Gunung Dupa. Isine yaiku cerita sejarah Kerajaan Belambangan hang iyane rungu teka bapake, Mas Aji Suranatha (1691-1771), anake Pangeran Arya Gajah Binarong, anake Susuhunan Prabu Tawangalun II.

Isine Suluk Balumbung mung diwarisaken nyang pirang uwong ring sak generasi. Mas Serandil ngewarisaken suluk iku kelawan cerita lisan nyang anake lanang arane Mas Agung Prawironagoro (1735-1800), lan seteruse.

Sak mareke perlawanan Arya Galedak tahun 1815 ring Puger, Welanda hang ndeleng  semangat perlawanan para keturunan Belambangan pungkasane ngerasa perlu kanggo nguwahi kabeh Sejarah Belambangan, hang nduweni karep kanggo mateni semangat wong-wong lokal. Taun 1827 pemerintah Welanda ngetokaken aturan anyar kanggo Belambangan, lan kanggo ngelaksanakaken tugas iku mau, kompeni manpaataken pedagang teka Lamajang hang buru bain bangkrut lan butuh modhal usaha.

Wiraleksana arane, iyane dikongkon nulis Babad  Perang Bayu hang kedadeyan selawe taun sedurunge (1771-1772). Kelawan ulih bayaran picis, Wiraleksana mungkasi cerita babad sejarah perang ring Tegalperangan iku. Kerana hang ditakoni dienggo sumber tulisane iku wong hang milu perang Bayu teka Banger lan Bangkalan, hang sak mareke perang manggon ring Banger lan Panarukan, Babad iku seru akehe ngewani peran nyang VOC minangka pihak penyerbu lan nana cerita perlawanan teka Belambangan, malah Sayuwiwit bain hing diceritakaken.

Taun 1828, Bupati Banyuwangi, Tumenggung Surahadinegara, uga merintahaken sekertarise supaya nulis sejarah Belambangan liyane hang diwani judhul Babad Tawang Alun. Cerita ring babad iku wis cetha nyilikaken keagungane Belambangan. Umpamane nyebutaken gok Negeri Kedhawung iku asal-muasale Belambangan-Banyuwangi. Dudu hang ana ring Kuthadawung, Umbulsari (Jember) taping diuwah dadi Kedhawung ring Sraten (Banyuwangi). Karepe wis jelas, gok generasi seteruse mung weruh gok Belambangan iku mung sak keluthekan Banyuwangi. Ale Belambangan iku wilayahe teka Gunung Brahma sampek Selat Belambangan.

Seteruse taun 1852, Welanda magih ndeleng usaha dienggo medhot rante sejarah durung maksimal, iyane kepingin ngerusak hang lebih adoh maning. Welanda ngerancang maning Sejarah Jawa ambi cirine yaiku pating ngadu agama lan suku. Kanggo iki, Welanda nekakaken Helena Blavatsky, orientalis hang manggon ring Pekalongan taun 1852-1860. Blavatsky melibengi Jawa, teka  Pesanggrahan Limpung (ring Pegunungan Dieng), Candi Mendut, Candi Borobudur, lan liya-liyane kanggone sinau kepercayaan masarakat lokal yaiku Hindu-Bodha hang sing diakoni ambi pemerintah.[1]

Taun 1873, salah sijine muride Blavatsky ring Kediri, dhalang wayang purwa aran Ngabdurrahman asale teka Pati (Jawa Tengah) dadi penganut ajaran Blavatsky. Ngganti arane dadi Ki Tunggul Wulung lan diwani tugas nulis  Babad Kadhiri, sejarah Jawa hang sumbere ditekakaken teka ‘alam liya’ kelawan ‘Ritual Nyeluk Arwah’ Butolocaya.[2]

Kanggo ngedu antarane wong pribumi, ring Babad Kadhiri diceritakaken asal-muasale ancure Kerajaan Majapahit polae teka hiyanate lan berontake Kadipaten Demak tahun 1478. Maksude dienggo ngedu Hindu-Budha ambi Islam. Islam ring Babad Kadhiri seru dimusuhine. Gedigu pisan nyang babad-babad turunane, kayata: Serat Dharmogandul, Serat Gatholocho, lan Serat Damarwulan hang terbit sak mareke.

Serat Damarwulan hang seru ngelek-elek Belambangan ring abad ke-18. Dijumbulaken aran Menak Jinggo, tokoh antagonis awake raksasa lan endhase asu, lan kabeh sipat elek menungsa ana ning iyane. Kabeh iku jelas dienggo ngelek-elek pejuwang Belambangan makene tambah hing diakoni lan dibangkeli kerana dudu keturunan menungsa.

Hang pungkasan, kanggo ngagulaken perestasine, Bupati kasepuluh Banyuwangi, Tumenggung Haryo Notodiningrat sak suwene petang taun (1915-1919) nulis buku sejarah Belambangan Babad Blambangan Notodiningratan hang antarane nyebut Babad Kadhiri, Serat Damarwulan, Babad Tanah Jawi, lan laporan-laporan Welanda sedurunge iyane dadi bupati kanggo rujukane. Hing maido gok ring babad iku iyane nyebut leluhur Belambangan asale teka Menak Jinggo. Kerana iyane dhewek dudu keturunan aseli raja-raja Belambangan sedurunge.

Babad-babad iku mau nyeja disebaraken ring abad 18 dan 19. Cerita-cerita tutur digawe lan disebar kelawan cerita hang dituturaken ambi para pamancanggah menmen (tukang ndongeng keliling). Sak uwise generasi bengen wis hing ana, generasi hang mung rungu teka tukang ndongeng iki mercayani cerita hang disebar kompeni. Ya gedigu akibate, akeh versi hang nggawe bingung generasi anak putu. Sejarah Belambangan ditutupi mitos hang akeh nggawa semangat ngedu lan pitenah.

Ring sejarah, ana cerita Susuhunan Prabu Tawangalun II nduweni rabi wong Gelgel lan Mataram. Prabu Macanapura rabine wong Sumenep. Prabu Danurejo rabine puteri Buleleng, Mengwi, lan Pasuruan (anake Untung Suropati). Prabu Danuningrat rabine puteri Bangkalan. Lan pahlawan Belambangan, Agung Wilis rabine wong Jembrana lan Mengwi. Dadi hing aneh gok Belambangan iku wis sakat bengen multi etnis, multi bahasa, multi budaya, lan multi agama.

Awak hing nolak kabeh babad-babad iku lan hing anti nyang cathetan-cathetan wong liyan, naming kadhung ana hang aseli Belambangan hang dadi rujukan utama.

D. Nulis Sejarahe Dhewek

Kerep ditemoni hang aran ahli adu argumen, akeh-akehan sumber. Hing terima ahli sejarah, ana pisan klenikus sejarah, novelis sejarah lan liya liyane. Wong-wong iku kerep njuwut sumber sejarah kana kene, taping lali ambi pitakonan “Paran tujuwan sumber iku ditulis?”, “Kelendi asal-usule sumber iku?” lan “Sapa hang nulis?”

Akeh pisan uwong hang ngerasa welas ring Belambangan, mbela mati-matian Belambangan taping nganggo sejarah hang didhikte lan ditulis ambi musuh-musuh Belambangan. Malah sithik-sithik ngomong: ana sejarah hang disengidakaken. Ana sejarah hang ditutupi. Ana sejarah hang dibusek. Ana sejarah hang diuwahi. Ambi sapa? Ya ambi pemenang. Bisa Walanda, bisa liyane.

Kadhung wong njaba Belambangan nulis bab Belambangan, mesthi Belambangan hang dadi obyek, dudu subyek, Belambangan dadi pihak antagonis, lan Belambangan mesthi dadi pihak hang kalah lan elek.

Sejarah awak dhewek mesthine kudu cara ndeleng awak dhewek. Dudu babad Welanda, dudu babad lokal rasa Landa hang akeh ngedu ambi dulur dhewek, suku, agama lan dhaerah. Mumpung magih ana arsip-arsip ring keraton-keraton, ana cerita tutur teka trah keturunane. Mayo, nulis sejarah hang durung tau ditulis. Sejarah versi awak dhewek.

 


[1]Kala semono, pemerentah Landa mung ngakoni Katholik, Protestan, lan Islam minangka agama resmi ring Hindia-Belanda.

[2]Teka Babad Kadhiri iki Raden Budi Sukardhi nulis Serat Dharmogandul (1920) hang seru hing dhemene nyang Islam, lan wong liya hang nulis Serat Gatholoco hang rusuh iku. Terus ana Serat Sabdopalon lan Serat Damarwulan hang sing jelas sapa hang nulis. Babad Kadhiri ngedu Islam ambi Hindu Budha lan ngelairaken aliran Kajawen. Serat Dharmogandul lan Gatholoco hing patiya adoh ambi babone. Serat Dhamarwulan ngedu Jawa ambi wong Using. Lan Pararaton 1894 ngedu wong Jawa ambi Sunda.

Mas Aji Ramawidi

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Mas Aji Ramawidi

Editor: Hani Z. Noor