Nyang Kampung Sidat Jopuro, Mangan Tempong Wader

Hasan Sentot (dipublikasikan pada Jumat, 14 Februari 2020 10:31 WIB)
- WisataDusun Rejopuro, utawa kerep dicendhekaken dadi Jopuro pancen akeh sumbere. Dusun hang melebu Desa Kampung Anyar, Kecamatan Glagah iki, masiya usum panas, sumber-sumber mau sing tau asat. Salah sijine sumber hang gedhe mau arane Sumber Kajar, banyune mili terus angger detik ana 20 liter.

Sumber mau mili nyang banyu cethek lan selokan, kening seru katon kiclong-kinclong lan iwak banyu tawa akeh hang keloyongan. Lare-lare enom ring Kampung Jopuro mau, aju membeng iline banyu kening mau nganggo watu. Ebungan banyu kening mau dadi kedhung, aju dienggo adus lare-lare lan dadi panggon jujugan kelenceran. Banyu hang agung iline iki, uga dienggo ngileni sawah lan uga kanggo kebutuhan warga ring kono.

“Bengene panggonan iki rupa kesekan hang diebeki sembarang kalir perujukan, aju dirijigi ambi lare-lare enom dibebeng ambi watu hang akeh ditemoni ring kene. Sakat taun 2018, panggonan iki wis dadi pemandian lan diarani Jopuro”, jare Kepala Desa Kampunganyar,  Siti Latifah Hairiyah.

Pemandian Jopuro saiki dikelola ambi lare-lare enom hang kumpul ring Karang Taruna lan emak-emak PKK. Wong hang teka merene sing kathik mbayar karcis, cukup mbayar biaya parkir kendaraan. “Pemandiane cocok seru kanggo lare-lare cilik, merga sing jeru. Keneng dienggo keli-kelian, biyasane wong tuwek teka merene kanggo nyenengaken anak-anake”, jare Rohman, koordinator lare enom-enoman ring Jopuro.

Wong hang teka merene, bisa uga melaku nurut iline banyu kening mau adohe 300 meter. Sak dawane iline banyu mau, ana tanduran janganan, uga tambak cilik hang dienggo ngingu iwak banyu tawa, kaya mujaer, wader lan liya-liyane. “Saikine sing terima iwak banyu tawa hang wis ana sakat bengen, naming olih sumbangan teka Dinas Perikanan lan Pangan Pemkab Banyuwangi lan Lanal Banyuwangi. Malah saiki wis ana hang panen uling lan iwak banyu kening liyane”, tambahe Rohman.

Ambi ngenteni anak-anake hang adus lan keli-kelian, wong tuweke bisa ngetekaken waktune ambi pesen macem-macem olah-olahan has Using, bahane teka iwak banyu tawa. Mulai Sambel Tempong Wader, pelasan oling lan omben-omben seger kaya dogan.

Kampung Jopuro uga dijuluki “Kampung Sidat” yaiku Kampung hang njaga Tradisi lan Adat. Sak liyane nawakaken kahanan alam hang magih aseri lan alami, ring Jupura uga ana Tradhisi hang dipengeti ring mareke dina Lebaran, yaiku Festival Ithuk-Ithukan. Manggone ring Sumber Kajar, akeh hang teka wayah tradhisi iki dianakaken.

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Antariksawan Jusuf