Organisasi Sosial Godong Lemes

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Sabtu, 30 Maret 2024 07:15 WIB)
- LaporanAna organisasi paguyuban tradhisional masarakat hang arane Godong Lemes, kaya hang ana ring poto taun 1980 iki ring Sawahan, Kelurahan Pengantigan Banyuwangi.
   Organisasi iki diedegaken ring ruwahe Bapak Bacar Am lan Buang Asmono  taun 1963-an. Organisasi iki magih lestari seperene.
   Godong Lemes iku paguyuban sosial hang anggotane kepala keluarga lanang utawa wong lanang dhewasa ring wilayah Sawahan lan merembet nang sak ubengane.
   Kapan ngumpule? Hing mesthi wektune taping mung tepak ana anggotane hang duwe iwuh: ngawinaken tah nyunati anake utawa dulure.
    Sedurunge merdhayoh nyang wong hang duwe gawe, wong-wong iku ngumpul ring umahe salah siji anggota hang parek teka wong hang duwe gawe.
   Ring kono dianakaken "tiblakan" picis kanggo diserahaken nang hang duwe gawe. Sak mampune dhewek-dhewek, hing dipaksa kudu semene lan hing ana ujub kanggo ngelumpukaken picis receh iku, hang penting ihlas.
    Aju marek ngumpul picise, kabeh nekani umahe hang duwe gawe. Picis sumbangan teka wong akeh mau diserahaken ring salah siji wakil hang biyasahe pentholane masarakat.
   Ring wayah iku ana kedadeyan sosial budaya antarane "calon kemanten" utawa "calon lare hang arep disunat" ambi masarakat. Liwat muyab-muyaban utawa gojlogan teka anggota Godong Lemes, sak perlu kanggo ngungkal siape mental calon mau. Kelawan cara muyab lan gerecakan dadine malah ewer-eweran hang dadi gemuyune sak tanggaan lan nggarahi tambah guyub.
   Biyasahe hang duwe iwuh nyuguhi paran sak anane kayata kopi lan sumping. Hing ana mewah-mewahe.
   Kadhung dideleng, organisasi iki nduwe ciri hang unik. Umpamane ana anggota Godong Lemes hang nduwe sangang anak, ya mesthi bisa ditekani ping sanga tepak saben duwe iwuh.
   Naming semono uga sakbalike, kadhung ana anggota hang anake wis mentas kabeh utawa urip dhewekan (umpamane wong pudhot), wajibe mung ngewani tiblakan taping hing tau diwani urunan.
   Istilahe Godong iki paguyuban hang ngewani subsidi silang nyang anggotane.

(Elvin Hendratha)

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor