Pak Aji Gunawan iku Gati nyang Seni Budaya

Moch Anil Syidqi (dipublikasikan pada Kamis, 20 April 2023 05:48 WIB)
- ObituariIndra Gunawan, utawa hang akrab diceluk Pak Aji Gunawan, Pak Aji Indra, Aji Gun lan Mas Gun iku dikabaraken tilar donya dina Rabu sore (19/4). Pasthine, tepak jam 10.45 WIB.

Wong hang nyekel jabatan minangka ketua panitiya adat Kebo-Keboan Desa Semalang iki sampek umur tepak dirumat nong Rumah Sakit Darmo kutha Surabaya. Kelawan anane media sosial, kabar iku sedhela bain wis nyebar nyang endi-endi panggonan.

Selawase uripe, sak weruhisun, Pak Aji Gunawan milu cawe-cawe nyang pembangunan-pembangunan hang ana ring Desa Semalang. Kaya ring antarane yaiku mbangun got lan maping dalan. Embuh paran tanggung jawabe iyane ring kana. Taping kanggo akeh-akehe wong Semalang, Pak Aji Gunawan iku tokoh penting seru, nawi bisa diucap pengarepe wong Semalang.

Mulane husus kanggo tulisan iki, isun wis takon nyang petang uwong hang weruh, kenal raket lan sempet nyekseni lakon uripe Pak Aji Gunawan.

Kawitan, Bayu Sugiyanto (celukane Sugik) utawa Pito. Ucap Pito iku wadanane Pak Aji Gunawan nyang Cak Sugik. Sakat iku aju kabeh uwong kenal lan nyeluk iyane Pito timbangane aran aseline, Sugik. 

Miturut Pito, Pak Aji Gunawan iku uwonge apikan, aju awehan pisan. Iyane uga duwe kekarepan hang gedhi kanggo kemajuan Alasmalang. Hang katon mata kaya sumbangsihe nyurung kekarepane lalare enom Dusun Krajan Semalang. Masiya iyane rada laliyan, taping kadhung perkara panganan awehan seru.

Pak Sumono Abdul Hamid wong Semalang hang saiki manggon ring Jakarta, uga kerep serawung ambi ruwahe Aji Gun merga teka wong tuweke wis nyedulur.
   "Isun ambi mbok Tampi lan Sanawi (wong tuweke Haji Gun-red), ya sak umuran.. dadine ya wis kaya anak dhewek," jare Pak Sumono.
    "Hang pungkasan, iyane Sun jaluki tulung kanggo mapag tekane kanca-kanca Ikawangi Pusat nong Pasar Wit-witan," jare Pak Sumono. Ikawangi Pusat tepak ulan Maret taun 2022 nganakaken Ikawangi Cycling Nusantara teka Blimbingsari nyang pendhapa Banyuwangi. Aju engkisuke padha bareng-bareng mampir nyang Pasar Wit-witan sedurunge balik nang Jakarta.
   "Tepak Isun nggawe Naga Barong, Isun ya njaluk iyane hang ngerawati." (Ring poto, Pak Sumono lan Aji Gun ngadeg ring kiwa tengene Naga Barong ambi wong-wong liyane).

   Liya maning ambi wartawan lan sastrawan Pak Budi Using. Jarene, Aji Gun iku wong hang dhemen nyang seni budaya. Iyane wis gelem ngetokaken picis akeh dienggo mbangun RBK (Rumah Budaya Kebo-keboan). Iku salah sijine pertandha kadhung wigatine Pak Aji Gun nyang seni budaya Banyuwangi mula luwar biyasah. Paling using sampek setaun kepungkur iki, iyane hang mandhegani lakune Ritual Adat Kebo-Keboan ring Desa Semalang. 

Sak liyane iku, jare Pak Budi pisan, Pak Aji Gunawan iku seru dhemene nyang Gandrung. Iyane uga pinter maju Gandrung. Serehne iku, iyane tau nganakaken pentas Gandrung Terob hang penarine nawi lebih teka sepuluh. 

Sing beda adoh ambi penemune Pak Budi Using, Cak Piyan hang sakat cilik milu Pak Aji Gun, ngomong kadhung Pak Aji Gunawan iku uwonge apik lan dhemen ngguyubi lalare enom. Hususe ring babakan seni, iyane gati seru. Malah RBK iku sapa bain ulih nganggo. Pokoke kegiyatane "positip", Pak Aji Gun mesthi nyurung lan nyedhiyani panggonan.

Kadhung ana hang ngomong iyane karepe dhewek, miturut Cak Piyan, anjerahe wong hang ngarani iku ana masalah pribadi. Mergane Pak Aji Gun iki wong apik, jarene.

Padha kelawan hang sun jelentrehaken kawitan mau, Pak Aji Gunawan nduwe impen ngembangaken kesenian hang ana ring Semalang. Aju iyane mesthi nyurung seniman kana supaya njumbulaken generasi penerus. Cak Piyan njuwut conto awake dhewek. 

Jare Cak Piyan, sakat cilik iyane wis milu Pak Aji. Kayadene ring sewijine wektu, tepak lomba FLS2N, Pak Aji gelem ngateraken Cak Piyan lan Rokib (kancane) latihan nong Gladag saben dina. Iku nora kathik pamrih wis. Malah Pak Aji Gun iku kerep nguweni iyane picis, pungkase.

Iku mau penemune Pito, Pak Sumono, Pak Budi lan Cak Piyan. Kesimpulanisun, rata-rata wong papat iku nganggep Pak Aji Gunawan wong apik lan gati nyang babakan seni budaya Banyuwangi, hususe Semalang. 

Ucul teka kelendi apik lan eleke tingkah polahe Pak Aji Gunawan selawase urip, mayo saiki padha umbul donga kanggo ruwahe. Impenisun, muga amal apike Pak Aji Gun dadi berkah lan ditampa ambi Hang Maha Kuwasa. Nawi ana lupute, muga disepura. Aamiin.

Poto: Aji Gunawan pinggir tengene Naga Barong kelambi cemeng

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Wawancara

Editor: Hani Z. Noor