Paran, Teka Endi Sangkanparane?

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Senin, 30 November 2020 09:06 WIB)
- Kolom Bahasa UsingTepak ruwahe pak Hasan Ali, ketua Dewan Kesenian Blambangan taun 1978-1998, milu Kongres Basa Jawa hang kepindho ring Batu Malang taun 1996, iyane nyebutaken sak ukara, hang kadhung wong Jawa bisa ngerti, iyane arep ngakoni gok basa Using iku dialek Jawa. Ukarane unine gedigi:

“Cumpu, dhonge didalakaken, iyane sing inguk paran-paran.” (Ternyata, ketika diupayakan jalan, dia tidak bisa berbuat apa-apa)

Mesthi bain wong hang milu Kongrese hing ngarti paran-paran. Merga, ucap paran-paran kanggone wong Jawa kerungune parek ring “sak paran-paran” hang artine “nong endi-endi.”

Mula ukara hang diomongaken iku mesthi bain wis disiyapaken ambi Pak Hasan Ali hang  nulis buku Tata Bahasa Baku Bahasa UsingPedoman Umum Ejaan Bahasa Using lan Kamus Bahasa Daerah Using-Indonesia, kanggo mbuktekaken gok basa Using beda ambi basa Jawa lan kepingine basa Using bisa diakoni lan diajaraken ring sekolah-sekolah kayadene basa Jawa. Cumpune, taun 1996 iku mula basa Using wis ulih rekomendasi ring tingkat propinsi kanggo diajaraken ring sekolah dasar.

Ucap /paran/ iki minangka salah siji ucap hang nduduhaken gok basa Using setemene lebih mituhu nggandholi asale, yaiku basa Jawa kuna timbang basa Jawa. Malah ucap-ucap basa Jawa Kuna liyane kaya: /sira, isun/ ring basa Jawa saiki metune ana ring basa pedhalangan, dudu basa sedina-dina.

Ana pisan ahli basa wong Landa aran Herman Neubronner van der Tuuk, hang manggon ring Singaraja Bali sakat taun 1870 sampek entek umure. Wong Bali nyeluke Pandertik. Wonge rada nganeh-anehi, kadhung tepak megawe iyane hing gelem diganggu. Kapan ana wong hang kampah lan nginep nong umahe, engkisuke disuguhi sarapan hang seru kecute hang nggawe wetenge dhayohe mules makene agage mulih.

Pandertik diakoni minangka wong hang ndeleh tatakan ilmu basa (linguistik) moderen kanggo pirangane basa ring nusantara kayata basa Melayu, Jawa, Sunda, Lampung, Kawi lan Bali. Iyane nyusun petang jilid kamus Kawi-Bali-Landa hang diterbitaken sakuwise iyane sampek umur.

Merga manggon ring Bali, iyane mampir nong Banyuwangi lan kober nyathet pirang-pirangane ucap hang  istilahe iyane “Dialek Banyuwangi” hang seperene magih kesimpen ring perpustakaan Universitas Leiden. Ucap-ucap basa Using iku ditengeri gok artine beda ring basa Jawa.

Ucap “paran” nurut Pandertik, aseline teka “apa + aran.” Kayane sak kelerepan masuk akal. Naming kadhung dipikir-pikir wong Using hing nganggo ucap “apa.”

Ring buku Bahasa Parwa II hang ditulis ring wong Landa pisan Dr. P.J. Zoetmulder S.J. bareng ambi I.R. Poedjawijatna, cumpu ana pisan ucap “aparan” hang dienggo ucap ganti-tanya, bareng ambi ucap “apa.”

/Apa/, dienggo nakokaken barang. /Syapa/ lan /sang apa/ dienggo nakokaken uwong. Kadhung /aparan/ bisa dienggo nong uwong lan barang.

Aparan ta paněbusangkw i sang ibu kita ng nāga? (Paran tebusanisun kanggo ibu, naga?)

Jare ruwahe Pak Suparman Herusantosa, nguwataken penemu mau, ring disertasine hang nduweni judhul “Bahasa Using di Kabupaten Banyuwangi” kelawan nyalin Mardiwarsito (1978) ring basa Jawa Kuna ana ucap /paran/ hang artine ‘apa, bagaimana’.

Ring kamus Jawa Kuna-Indonesia hang disusun ring  Zoetmulder lan dibantu S.O. Robson, ucap paran artine ‘Bagaimanakah? Apakah? Bagaimanakah caranya? Seperti apakah? Siapakah? Dadi lebih macem-macem artine timbang mung /paran/ kaya basa Using hang dienggo saiki. Ring arti hang saiki, ucap paran, kaya hang ditulis ring kamus Bahasa Daerah Using-Indonesia hang disusun Pak Hasan Ali, nduwe telung arti:

1.       Paran, hang arupa “kata benda” (n) artine kembange jajang. Ring kamus iku uga disebutaken gok kembang jajang ana pisan hang ngarani /paren/.

2.       Paran, minangka pronomina (kata ganti orang/penunjuk) artine ucap pitakon hang nakokaken aran (jenis, sipat) sesuatu; ucap pitakon hang ngganteni sesuatu lan sesuatu hang durung patiya jelas. Arti hang nomer loro iki hang paling akeh dienggo ring omongan saben dinane.

Umpamane ring gendhing Anake Wong Tani:

Paran mergane, rika dhemen nong isun lare desa

(Apa sebabnya, engkau suka padaku yang anak desa)

3.       Sak paran-paran, nong endi-endi utawa nyang endi-endi. Ucap iki, jare Pak Suparman, hang magih dienggo ring basa Jawa, uga /saparan-paran/ ‘nong endi-endi/.  Uga dienggo ring konteks liya umpamane /sangkan paran/ ‘asal tujuan’ .

Taping Pak Hasan lali gok /paran/ uga nduweni arti hang artine negesaken kaya ring basa Indonesia “...sih.”

Tuladha: “Kupinge hing gelem ngerungokaken omonge emake, paran.”

(Telingamu tidak mau mendengarkan nasihat Emak, sih.)

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Antariksawan Jusuf