Pelawak Ganjur Sampek Umur

Moch Anil Syidqi (dipublikasikan pada Rabu, 12 April 2023 08:16 WIB)
- ObituariDina Selasa (11/4) isuk, kemeroyok kabar nong setatus lan grup WA bab ninggal donyane Wak Ganjur. Jelas iku nggawe uwong-uwong Banyuwangi hususe para wong hang dhemen kaget. Merga iyane keitung wis suwi sing tau njumbul, serta njumbul weruh-weruh dikabaraken sampek umur. Mangkane kelendi arep sing kaget? 

Kadhung bengen mula tau ana desas-desus hang ngabaraken bab ninggale Wak Ganjur, taping iku ngapusi. Jare ucap saikine: hoax utawa berita bohong. Naming kadhung kabar tepak dina ke-20 puwasa taun iki temenanan dulur, sing digawe-gawe maning. Mula ring taun 2023 iki Wak Ganjur wis ngadhep nyang Hang Kuwasa, alias wis sampek umur.

Sapa wonge hang sing weruh ring pelawak legenda siji iki. Uwong-uwong Banyuwangi kenale Ganjur. Sakat jaman 1970an iyane wis mangkat ngerintis karir dadi pelawak Janger, aju sampek pirang puluh taun melaku iyane tetep ajeg lan eksis. Merga iku mesthine merana-merene wis dilakoni, pait-manise golet sandhang-pangan nong seni uga wis dirasakaken.

Sangking kawentare ambi aran Ganjur, nawi sing akeh uwong weruh aran aseline, hang kecathet ning KTP.  Setemene sebutan "Ganjur" hang temancep nong iyane iku asale teka wadanan nalika cilikane. Nawi merga pawakane gering-dhuwur iku, dadi kaya ganjur utawa sengget, mangkane kancane duwe pikiran ngewadani lan ngarani iyane nganggo ucap ganjur.

Kalingana aran aseline Wak Ganjur iku Sujito. Iyane lahir ring tanggal 12 Maret taun 1954. Maknane, tanggal 12 Maret kepungkur iki tepak dina dadine hang kaping 69 taun. Dadi ring kene sun ucapaken selamet dina dadine Wak Ganjur hang kaping 69 taun. Angka semono iku sing sithik. Mesthine akeh lakon menarik hang bisa disinauni teka tokoh pelawak legenda, Wak Ganjur.

Selawase ngelakoni pegaweyan pelawak, Wak Ganjur wis milu grup kesenian sakbajeg. Loro hang paling kawentar ring antarane yaiku Pelos (singkatan teka Pelawak Osing) lan Janger Cipta Budhaya Sukomukti (kesebut uga Janger Humor) pimpinan ruwahe Man Hanipan.

Bareng ruwahe Wak Bodos (Suwarso) lan Kang Memet (Slamet), Wak Ganjur nggawa Pelos dadi grup lawak andhalan Banyuwangi. Sing bisa dibantah kadhung Pelos nguwasai pasar lawak ring kesenian Banyuwangi nawi sampek welasan taun lawase.

Kaset-kaset VCD utawa DVD iku dadi buktine. Lebih teka iku, kasarane ucap, "Kana takono nyang uwong-uwong sak Banyuwangi!" Lawakane hang jangget ring utek kira-kira ana loro. Hang kawitan tepak Pelos nggawa materi lawak gendhingan. Wektu iku, Wak Bodos meranaken suwara ketipung muni "Pakpung jenang gempung". Aju Wak Memet bagian gendhingan, nyanyi lagu-lagu. Sedheng Wak Ganjur kebagiyan meranaken suwara gitar muni "Apecetot".

Ringkese omong, tabuhan cangkem mau ika dikawiti. Wak Bodos enak-enak bain, "Pakpung jenang gempung," abane. Man Memet ya gedigu, gendhingan sak enake dhewek ika wis. Sepisan-pindho Wak Ganjur magih aman, magih katon bungah. Taping serta lagu mau dibolan-baleni, yara abete Wak Ganjur iku kaya meh bangka, ya gagem, ya kentekan napas pisan.

Hang kepindho, yaiku wadanane Wak Ganjur. Hang dadi wadanan sak liyane pawakane yaiku untune. Mula untune Wak Ganjur rada merongos. Dadi ruwahe Wak Bodos hang paling kerep ngewadani iyane. Hang nyebut turis, aliyas untune keliwat garis. Hang nyebut untune intep-intep. Sampek nyebut Wak Ganjur kaya manuk tengkek paran iku. Ana-ana bain.

Mula Wak Ganjur lan grup Pelos wis welasan taun ngibur masarakat Banyuwangi. Sing mungkir, guyonan-guyonane iku magih jangget nong atine wong hang dhemen, uwong-uwong sak Banyuwangi. Teka Wak Ganjur awake dhewek bisa sinau sipat sabar. Embuh sadhar tah using, ring saben iyane pentas ngelawak mesthi nggawa sipat iki nyang nduwur panggung. Iyane sabar ngadhepi tokoh Bodos hang kemethak lan methakil. Iyane uga sabar "musuh" tokoh Memet hang dhemen jail lan usil.

Ring umur 69 taun iki Wak Ganjur wis ngadhep nyang Hang Nggawe Urip. Masiya gedigu, pengabdiane nyang bab kesenian Banyuwangi sing kira-kira. Merga iku iyane bisa diucap maestro. Sak liyane Wak Bodos, iyane maestro lawak hang paling bisa nggawe uwong bungah lan gemuyu. Muga-muga Wak Ganjur disepura dosane, diterima amale lan dijembaraken kubure.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : -

Editor: Hani Z. Noor