Permainan Tradhisional Tarik Dhadhung

Nani Asiany Mustikowati (dipublikasikan pada Jumat, 08 April 2022 11:30 WIB)
- WisataMemengan iki paling dianteni ambi penonton. Sing cilik sing gedhe, lanang wadon tuwek enom padha nganteni memengan iki. Bandhane ya sing larang cukup nganggo tali arane tali dhadhung. Bengen tali dhadhung iki mula nyocok-nyocok, kadhung mari dinggo ngangsu banyu sumur aja takon kang aran delamakan tangan. Abang kabeh serang landhepe. Tali dhadhung saiki wis sing landhep maning. Kaya tali bolak biyasah mung rada gedhe. Carane main tali diulur aju diparo, tepak tengahe diweni tengeran kang gunane kanggo wates antarane regu siji lan sijine. Sak regu isine bisa pirang uwong bain pokoke padha. Hang enak mula petang uwong, tangan kiwa tengen urut nyekeli dhadhung. Lipri disemprong, tarik- tarikan dikawitii. Grup siji lan sijine akeh-akehan kang ngurak. Sapa bain kang dadi penonton, lali wis nong awake masiya mung sak perlu nguweni semangat nyang kanca kang main tarik- tarikan.

Ayo…. ayo…. surake penonton seru ramene. Tarik… tarik… nambah rame memengan iki. Ana kang keplok, ana kang lencat-lencat. Antarane penonton ambi pemain seru pareke. Ring saben grup (regu) akeh dipilih wong kang lemu-lemu makene kuwat ulihe narik lan abot kadhung ditarik. Sing weruha malah kang lemu-lemu iku regu kang kalah. Masiya maine mung sedhilut, aja takon kang aran dhengkul ambi sikil. Bebres lan beret- beret. Ana kalane sikil kaidek, ana kalane ketibanan kancane dhewek. Memengan tarik dhadhung utawa tarik tambang kang seru iki tepak dianakaken ambi gugus sekolah 03 SD kecamatan Banyuwangi ning Taman Blambangan. Sakdurunge, muride sulung kang main. Serta wis mari, aju gurune memengan tarik tambang pisan. Kadhung sakdurunge guru kang ngurak- ngurak muride, mari gedigu muride kang ngurak- ngurak gurune. Meriyah, juara 1 keneng guru-guru SDN 1 Panderejo.

Toraneya sing mung tarik tambang kang dianakaken ring dina Sabtu tanggal 12 Maret 2022 kepungkur iku. Ning pelataran SDN Kepatihan uga dianakaken memengan kang rame pisan. Ana kang lomba mangan kerupuk, nyokot sendhok kang diisi banyu, lan ana pisan kang sing kalah seru yaiku nggawa gelas plastik isi banyu kang dideleh nong tengah- tengahe taplak pesegi. Saben pucuk taplak dicekeli ambi pemain kang jumlahe papat. Kadhung banyune sing kesuntek, lan gadug garis pinis sulungan, artine regu iku kang dinyatakaken dadi pemenang. Kerana sara, butuh sabar lan kompak. Ana kang buru bain sak jangkah rong jangkah, kang aran gelas tublek, nana wis banyune kuntek. Taping masiya banyune kesuntek, kadhung banyu musuhe kesuntek pisan tetep melaku sampek garis pinis. Serta gadug pinis dideleng banyune. Kang ditetepaken dadi pemenang, kadhung sisa banyune lebih akeh. Ana cerita, serang girange, pas gadug pinis pemenange nyemburaken banyu nong njero gelas kang magih ebek iku nyang penonton. Kerana seneng penonton kang keneng semburan banyu mung mesam- mesem.

Acara Kegiyatan Tengah Semester (KTS) kang kejuluk “Permainan Tradisional” sakmarine kegiyatan Penilaian Tengah Semester (PTS) iki dianakaken Gugus sekolah 03 SD kecamatan Banyuwangi. Mari PTS sekolah- sekolah sak guslah 03 semayan nganakaken  KTS bareng- bareng. Ahire sepakat timbang nganakaken KTS nong sekolahane dhewek-dhewek bangur dianakaken bareng sak gugus. Kegiyatan kang diketuai Asnan kepala SDN 1 Panderejo iki mula meriyah. Kabeh sekolah sak gugus iku sing ana kang absen mulai muride kang milu lomba sampek gurune padha teka kabeh nong SDN Kepatihan minangka sekolah inti. “Banyuwangi sedheng rebound. Kanggo ngisi salah siji isi rebound yaiku merajut harmoni, saiki gugus 03 bareng- bareng ngerajut harmoni iki” jare Dra. Emmy Tri Astutik, MM ketua gugus sekolah 03 kecamatan Banyuwangi

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Antariksawan Jusuf