Rame-Rame Mapag Taun Anyar Islam

NURHARIRI (dipublikasikan pada Selasa, 02 Agustus 2022 08:42 WIB)
- LaporanMalem Taun anyar Islam 1 Muharram 1444 Hijriyah ring dina Jemuwah malem Sabtu tanggal 29 Juli 2022, dipapag masarakat Singotrunan kelawan oncor-oncoran ider bumi melibengi Kelurahan Singotrunan. Acara ider bumi iku dianakaken Ranting NU Singotrunan lan banom-banome, yaiku Muslimat NU, ANSOR lan BANSER, Fatayat NU, IPNU lan IPPNU. Ring acara iku dipiloni ambi TPQ sak Singotrunan, sekolah TK, SD, SMP lan masarakat Singotrunan, ring dina Jum’at malem Sabtu 29 Juli 2022, hang dikawiti ambi istigosah mari sembayang Magerib,  aju ngeculaken peserta ider bumi mari sembayang Isak. Acara iki dikarepaken supaya wong-wong Islam utamane lare-lare cilik weruh gok taun anyar Islam iku 1 Muharram dudu 1 Januari. Kaping pindho, kumpul bareng ndonga istigosah aju ider bumi keliling kampung supaya kampunge aman, masarakate urip makmur lan seger waras, sehat wal afiat.

Undangan hang teka yaiku masarakat Nahdiyin lan tokoh masarakat Singotrunan. Hadir pisan pengurus MWC NU Banyuwangi lan banom-banome. Komunitas Osing Pelelestari Adat Tradisi utawa KOPAT uga milu ngadiri lan ngeramekaken ring acara iku. Sing kelalen Bankom teka RAFI hang dipimpin Kang Aik, kanggo ngelancaraken komunikasi lan dalane ider bumi.

Sakdurunge diangkati acara mari Isak iku dikawiti wacanan Surat Al Fatihah dipimpin Mbok Nurlaili hang nggawa acara bengi iku, aju nyanyi lagu Indonesia raya lan Mars Subbanul Wathon hang dipimpin ambi Mbok Nuruliyana ketua Ranting IPPNU Singotrunan, mari nyanyi aju sambutan Ketua Ranting NU Singotrunan uga wakile panitiya. Sak jerone sambutan, Kang Nurhariri hang buru kepilih maning dadi ketua Ranting NU Singotrunan iku negesaken, hang dikarepaken ring acara bengi iki yaiku supaya lare nom-noman lan lare-lare cilik weruh kadhung bengi iki tanggal 1 Muharram hang dadi taun anyare umat Islam. Sing lali ngucap terima ring masarakat hang wis nulungi saingga acara bengi iku bisa kelaksan sing ana alangan paran-paran. Uga ngucap kesuwun hang gedhi ring panitiya hang megawe pontang-panting seminggu iki kanggo nyuksesaken acara bengi iku.

Sambutan kaping pindho teka KOPAT hang diwakili Kang Yanto. Iyane ngomong kadhung KOPAT iki bakal ndhukung acara-acara hang ana gandheng rentenge ambi adat hang kudu diuri-uri, kaya acara bengi iki yaiku Ider Bumi mapag tekane Taun Anyar Islam, ajeg dianakaken ambi masarakat Singotrunan. Iyane uga ngucap kesuwun ring warga Nahdiyin hang gelem nguri-uri adat hang wis dikawiti embah buyut bengen.

Lahan tepat untuk iklan anda di sini.

Hubungi: [email protected] atau WA telp 0811843457


Donga diwaca ambi Pak Haji Ikrom. Sak durunge ndonga , Iyane ngeqani sambutan makili pengurus MWC NU Banyuwangi kota.

Sakdurunge  iring-iringan ider bumi diberangkataken, disulungi adan hang diunekaken ambi Kang Nurbani Yusuf, hang dadi wakil ketua Ranting NU Singotrunan hang uga aktip ring BANSER Cabang Banyuwangi. Suwarane hang enak kaya nggawa kalimat-kalimat suci hang bisa nggawe gemetere ati saingga sing sithik uwong hang padha netes iluhe ring pipi.

Ambi maca bismillah lan solawat, pak Haji Nano mbudhalaken peserta hang kawitan yaiku emak-emak Muslimat, hang magih semangat melaku ambi nggawa bendhera NU lan banom-banome, diiringi ambi terbangan hang nggawa lagu Solawat Nahdiyin. Sakteruse siji-siji peserta ider bumi gantian diberangkataken ambi tokoh NU lan tokoh masarakat, uga sing kelalen dhayoh  teka KOPAT.

Ambi nggawa oncor lan damar led hang kethip-kethip, lare-lare santri TPQ, murid-murid SD lan SMP padha melaku ambi maca solawat kaya-kaya sing duwe kesel, merga cemeng kopine, seneng atine. Sakwetara lare-lare TK sing milu melaku naming nunggang sepur-sepuran, uga dipiloni ambi sepur-sepuran liyane hang ditunggangi wong-wong tuwek hang kepingin milu ider bumi.

Acara bengi iku mula rame temenan, hang ditekani ana sekitar sewu uwong, pira-pirangane TPQ, TK, SD lan SMP, lan jam’iyah. Ana pira-pirangane montor hang nggawa sepeker, uga ana lima sepur-sepuran hang ngetutaken ring mburi.

Ider Bumi iki dikawiti teka RTH Singotrunan hang ana ring dalan Andalas, aju melaku ngidul sampek perapatan dalan Batur Barat lan dalan Bromo, biluk ngetan sampek dalan Rinjani aju biluk maning arah ngalor sampek pertelon ngarepe Kantor Kelurahan Singotrunan, aju meliguk ngulon sampek balik ngeliwati maning dalan Andalas, lan biluk ngidul sampek RTH maning. Ring RTH iki peserta padha bubar aju mulih dhewek-dhewek.

 

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Antariksawan Jusuf