Revitalisasi Kanggo Njaga Jejege Basa Using

Wahyu Rizki Kurnaini (dipublikasikan pada Selasa, 11 Juni 2024 07:39 WIB)
- LaporanKelendi nasibe Basa Using mengarepe? "Basa dhaerah ring era globalisasi iki ngadhepi pergeseran bahasa yaiku merga anane basa Indonesia lan basa asing utamane basa Inggris hang bakale nggerus basa dhaerah," jare Dr. Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur ring iwuh Bimtek Guru Master kanggo Revitalisasi Basa Using ring Aula RS Fatimah Banyuwangi.
   Jare Bu Umi, penelitian nduduhaken gok saben rong minggu ana basa dhaerah hang mati. Dadi wis ana sekira 200 basa dhaerah hang mati ring 20 taun seprene. Uga ana penelitian ring basa Sunda gok saben 10 taun ucap-ucape suda 10 persen.
    Perkara iki kerasa medeni. Ring desa-desa Banyuwangi utamane pasangan-pasangan anyar hang beda suku ngajaraken basa Indonesia nyang anak-anake. Iki salah siji hang nggarai saya sudane penutur basa Using.
   Ring Indonesia ana 718 basa dhaerah lan 778 dialek. Iki minangka nduduhaken sugihe budaya Indonesia hang kudu dijaga lan dilestarekaken.
   "Naming, akehe 718 basa dhaerah hang kesebut ring ndhuwur mau, uga sing ana ring kahanan hang apik-apik bain. Ana basa dhaerah hang kahanane kritis, ana 11 basa hang wis musna. Iki dadi PR-e kene kabeh."
   Pelatihan guru master hang dipiloni guru-guru SD 60 guru, SMP 40 guru hang kelebu ring MGMP Basa Using sore-dina Senin tanggal 10 Juni dikawiti. Sedheng materine kelebu baca tulis, ndongeng, nulis gurit, nulis cerita cendhek, pidhato, nggandhang lan ngewer. Acara BIMTEK Guru Master dienggo revitalisasi Basa Using iki arep dilaksanakaken tanggal 10-14 Juni 2024.
   Para maestrone kelebu Antariksawan Jusuf (Maca lan Nulis), Nanang Kuswoyo (Nembang), Nani Asiany (Pidhato), Nur Holipah (Nulis Cerita Cendhek), Abdullah Fauzi (Gurit), Slamet Penyet (Ndongeng), Ali Kenthus (Ngewer).
   Iwuh revitalisasi iki kanggone pelaksana yaiku Balai Bahasa Jawa Timur (BBJT) taun iki wis hang kepindho. Ana loro basa dhaerah hang melebu ring program iki yaiku basa Medura lan basa Using.
   Salah siji cara kanggo ngurangi ancaman musna yaiku liwat revitalisasi hang tujuwane ngajak lalare enom dhemen nyang basa dhaerahe.
   Jare Bu Umi, miturut Peraturan Pemerintah nomer 57 nyebutaken gok pengembangan, pelindungan lan pemeliharaan basa dhaerah minangka dadi tanggungjawabe pemerintah dhaerah.
    Naming BBJT minangka fasilitator sakat 2023 dianggep sukses ngelaksanakaken program revitalisasi basa Medura lan Using kelawan ulih biji 93. Paran maning asil pengimbasan basa Medura lan basa Using bisa nggadug ring 11.000 lebih guru lan murid.
   Tujuwan ahire revitalisasi iki yaiku lare-lare padha dhemen nyang basa dhaerahe.
Revitalisasi iki taun sore dilaksanakaken ring Banyuwangi lan petang kabupaten ring Medura yaiku Sumenep, Pamekasan, Sampang lan Bangkalan. Taun iki limang kabupaten iku ditambah kabupaten Situbondo lan Bondowoso.
   Ring tingkat nasional, Banyuwangi lan utusan teka Medura wis milu Festival Tunas Bahasa Ibu kapanane ring Jakarta hang nampilaken pidhato, ndongeng, maca puisi, lan ana uga hang ngewer minangka bagiyan teka 7 mata ajar.
Setemene ring Banyuwangi ana hang has maning yaiku celathu, naming taun iki durung bisa kelaksan melebu ring mata ajar.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor