Sangar Sawahan Kates (Olahane Mbok Komah)

Moh. Syaiful (dipublikasikan pada Selasa, 12 November 2019 04:57 WIB)
- Kuliner    Hang aran kates kanggone wong Banyuwangi pancen sing ana enteke anggone dienggo olah janganan. Kadhung rika kabeh wis weruh uyah asem kates olahane wong Banyuwangi hang seger lan enjong, saiki mayo dicacak maning  bareng ambi Mbok Komah jangan Sangar Sawahan teka uwohe kates. Mesthi bain sing kalah enjonge ambi uyah asem kates.

Paran bain Ragine

Hang mesti ragi kanggone Sangar Sawahan yaiku; lobok cilik limang iji (kadhung doyan pedhes bisa ditambahi), uyah sithik bain, bawang abang telung siyung, gula pasir sak pucukane sedhok madhang. Terasi sak wuku, laos sak jempolan tangan digepleng, godhong bawang limang lembar. Aja lali santen seger teka parutan kelapa.

Jare Mbok Komah resep rahasiane  ana ring santenan iki. Mula iku santenan wejekan kawitan (hang magih kenthel kudu didhewekaken ambi hang wejekan sakuwise) merga wayahe nyeburaken nyang pancine, wejekan kawitan iki melebune kari bain bareng ambi godhong bawange.

 Saiki diangkati olah jangane, seru gampange naming kudu telikas anggone nganteni gemulakne banyu wedang.

Kawitane siji kates hang sedhengan kira-kira rong kepelan tangane wong tuwek, pilihen hang magih enom durung kari kemunir aju dikenceti kulite. Mari gediku diiris tipis-tipis  kaya wong nggawe rujak lanang ika (delengan ring gambar). Ngirise tipis-tipis bain,  jare Mbok Komah ragine makene bisa ngeresep nyang katese.

Kates enom hang wis irisan diumbah aju ditus nong irig makene banyune asat temenan. Mari gediku nyepakaken ragine ana ring cuwek merga kadhung digerus jangan sangar iki rasane wenak seger beda ambi dibelender (gerus listrik). Ragine sing akeh merga sangar iki wis nganggo santen dadi gurihe santen makene sing dirusak ambi akehe racikan ragi mau ika.

 Kabeh ragi digerus alus ana ring cuwek, kejaba laos lan godhong bawang. Laose digepleng, godhong bawange dirajang cendhek-cendhek bain.

Aju gediku ngindel panci hang diisi santenan ancang (wejekan sakuwise wejekan kawitan hang akehe rong lumur gedhe, lumur cangkingan) kira-kira 750 ml bareng ambi kates irisan lan ragi hang wis digerus aju nyemplung bareng nyang panci.

Kadhung wis gemulak wolak-walikan santen kenthel (wejekan kawitan aju diceburaken). Mari gediku laos lan godhong bawange diceburaken pisan. Entenana gemulak maning sampek wolak-walikan maning. Sekirane kates wis empuk jangan wis mateng, kari madhange. Aja lali sambel jeruk lan iwak gerang sandhingane dienggo madhange.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Olahane Mbok Komah

Editor: Antariksawan Jusuf