(Sing) Perlune Lomba Celathu

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Rabu, 31 Mei 2023 09:31 WIB)
- OpiniIbarate wong melaku, Isun kaya kesandhung tepak ana hang ngirim postere Lomba Celathu hang dianakaken kanggo Festival Purbakala ring kantor Disbudpar tanggal 13 Juni engko.

Mula Celathu iku, dhemen tah sing, kudu diakoni gok iku bagiyan teka masarakat Using hususe. Sasate saben dina ana bain wong hang celathu. Naming iki hing nduduhaken bagiyan basa hang apik hang sampek kudu didadekaken lomba.

Celathu kadhangane ngemu pendidikan, bener, taping mestine lalare aja didhidhik celathu. Merga celathu ring kedadeyan saben dinane iku ngelibataken emosi. Wong hang celathu iku tepak kondhisi emosine hing kaya biyasahe, hing normal. Paran maning hang sampek entek ngamet kurang golet. Celathu nduduhaken bagiyan menungsa tepak iyane metu eleke. Bagiyan hang kanggone wong normal hing perlu ditiru. Lalare hang milu lomba, mesthine ya perlu latihan, arep latihan nyelathu emake?

Hang gedigi iki hang arep didadekaken lomba? Paran asile hang arep dijuwut lan didadekaken tuladha teka wong emosi? Kadhung dianggep iku wis dadi sega jangane basa Using, setemene magih ana bagian hang endah ring basa Using: basanan, wangsalan, sanepan, sair, hang bisa ngalusaken budi pekerti menungsa.

Paran maning kadhung lomba basanan lan wangsalan iki bisa dianggep milu nguri-uri basa tinggalane wong tuwek hang saya merene saya ditinggal ambi generasi nom-noman. Wis mula nasibe basa-basa cilik, hang akehe penuture kurang teka sak juta wong, saya suwi saya keseren basa liya hang lebih kuwat. Basa Using ngadhepi kahanan kaya iku, mangkane basa Using perlu dikuwataken maning, diuri-uri.

Wong Banyuwangi bengene kesuwur pintere nggawe cerita wujud lontar sampek wong Landa P. Zoetmulder ngomong akeh lontar hang ditemokaken ring Banyuwangi: “…menampilkan sifat kerakyatan. Taka da latar belakang kraton…Tempat asal-usul prototipe jenis ini hendaklah kita cari di Banyuwangi yang pada abad ke-17 dan bahkan sampai abad ke-18 merupakan bagian dari Blambangan, kerajaan Jawa-Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa, tetapi cerita-ceritanya telah dikenal jauh sebelumnya.” (Kalangwan, hal. 540).

Basanan lan wangsalan ring basa Using masiya wis anjrah kayata ring gendhing-gendhing gandrung taping posisine ring antarane lalare nom-noman kudu dikuwataken makene lalare bisa sinau endahe sastra Using. Sakat jaman bengen endahe basa Using dibungkus ambi endahe sastra. Paran maning saiki para pejabat nasional dhemen ngawiti lan mungkasi pidhatone nganggo pantun, yaiku basanan ring basa Using.

Basanan bisa bain dienggo celathu taping metune hing sukur emosi merga wong hang ngetokaken basanan kudu mikir sulung isine paran aju digoletaken sangsangane.

Kadhung jare Syafaat (Sastra, Seni Santet, SKB 2017) karya puisi lisan basanan iki minangka uwohe pikiran pengarang hang arep ngelungaken barang hang regane dhuwur. Basanan ngemu ajaran lan bisa arupa pituduh, sindiran, hiburan, nguntabaken isine ati lan ngalem wong liya.

Kadhung karya puisi lisan arupa basanan tah wangsalan iki bisa ngalusaken budi pekerti, celathu sakwalike yaiku ngumbar emosi.

Mesthine basa Using hang diagul-agulaken iku kaendahane dudu ungkapan emosine. Endane wis hing ana ungkapan liya hang bisa didadekaken materi lomba liyane celathu?

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.