TV Bain Nyuguhaken Gendhing Using Kanggo Lare-lare

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Jumat, 02 Februari 2024 06:58 WIB)
- LaporanPaguyuban Sengker Kuwung Belambangan (SKB) ring bungase ulan Januari 2024, meleciraken channel youtube, TV Bain, hang isine gendhing-gendhing kanggo lalare Banyuwangi.
   Berangkat teka rasa priatin nang kahanan gendhing-gendhing kanggo lalare, ana limang gendhing hang wis digelar ring kono.
   Ana hang judhule Enake, Sekolah, Woh-wohan, Pari, lan Ajar Ngitung.
   Seperene ring industri gendhing Banyuwangi, gendhing kanggo lare hing patiya direken. Sakliyane gendhing  Corona, Ethek-ethekan lan album Jaranan. Ale saben taun ana atusan judhul gendhing basa Using hang digelar ring pasar. Dadi hing ana sak persene. Paran maning gendhing kanggo lalare hang bisa melebu ring kelas-kelas TK/Raudatul Athfal lan SD kelas ngingsoran/kawitan.
   Kahanan sepine gendhing kanggo lalare iki tau pisan dadi wigatine pengarang gendhing lan sastrawan Using ruwahe Pak Andang CY.
   Iyane seru getem-geteme tepak dikongkon dadi juri ring salah sijine Lomba Menyanyi Anak-anak, merga salah siji lagune Bokong Semok.
   Gendhing-gendhing hang dipeleciraken ring TV Bain dikarepaken bisa ngisi suwunge gendhing Banyuwangi ring kelas TK/SD. Dadi lalare ajar kenal nang basa Using liwat gendhing lan gendhinge magih bisa dadi pitudhuh merga nganggo basa hang aman kanggo lalare cilik.
   Salah loro contone ring ngisor iki:
Ajar Ngitung

Kanca-kanca
milu isun ngitung ya...
siji loro telu
mayo padha milu

papat lima enem
sapa bain hang gelem

pitu wolu sanga
aja sukur menga

sepuluh
akeh hang weruh

Utawa hang judhule Enake:

enake gedigi
enake gedigu
lare Banyuwangi
penter-penter seru

enake nong kene
enake nong kono
kabeh lare lare
ulih jempol loro

enake gedigi
enake gedigu
makene nomer siji
hang patheng sinau

   Gendhinge nganggo ucap-ucap hang hing patiya akeh, gampang dienget-enget lan dingarteni lalare. Paran maning dibarengi musik tradhisional Banyuwangian hang digarap ambi dalang Using Ilham Laili Mursidi. Suwara penyanyine hing liya maning yaiku Zein anake Kang Ilham dhewek.
   Isi lirike gampang, nyeritakaken donyane lalare, musike Banyuwangian, muga-muga bisa diterima kelawan apik ambi lalare Banyuwangi.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor