Anggitane: Nanang Yuswantoro Zuniar
(Rabu, 02 Oktober 2019 08:27 WIB)

Ular-ular


Mula wis dadi ipat-ipat
Ular-ulare wong tuwek kudu dirumat
Dadi penggedhe sing ulih sambat
Wani mesakat amrih tentreme rakyat
Kekarepane rakyat ditandangi aja mung diambat
Ngedu rembug kelawan siji mupakat

Dadiya tamba aja nggawe borok
Amrih jerangkonge sing girang tencog-tencog
Sing duweg tandang mung terima poyok-poyok
Arep nyang manise sing doyan pedhese lobok
Arep mandhegani kelawan adol telung kedhok
Yong kelendi abete butuhe mula enggo njorog
Sing maju-maju pikir tansaya kolok
Endhase suwung wong ketang kelapa bathok
Garing pikir kobong ati yong gampang dicolok
Lir kaya belangkokan nekepi pelencunge kodhok
Sing nggadug nyang penemu saya ngejak adu sontok


Nanang Yuswantoro Z
Jimbaran 28/09/2019

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Gurit Using NYZ

Editor: Antariksawan Jusuf