Waduk Sidodadi lan Doesoen Kakao

Nani Asiany Mustikowati (dipublikasikan pada Minggu, 26 Februari 2023 07:44 WIB)
- WisataSaben ana Mbok Pitri rada berai sithik, Mbok Insiyah mesthi takon. Iyane seru kepingin weruh kelendi ceritane Mbok Pitri kang kaya cerita bersambung alias sing tutug- tutug.

“Using tah, Rika iki mesthi takon jangkahisun Mbok Yah. Kadhung sing takon endane ngelu endhase iku?” nyerocose Mbok Pitri nyang Mbok Insiyah.

“Jeh marine, Isun dhemen ya Mbok kadhung Rika cerita. Pengalaman Rika iku akeh," saute Mbok Insiyah sing duwe lara ati.

Mula geredhonen kelendi bain, Mbok Insiyah iku sing duwe lara ati. Mangkane Mbok Pitri seru dhemene nggeredho. Malah kadhang- kadhang kang diceritakaken nyang Mbok Insiyah akeh gubabe. Masiya ceritane sing melebu ning akal, Mbok Insiyah percaya bain. Lakine, ngarti kadhung sing tau lara ati, bolak- balik ngapusi Mbok Insiyah. Paran kang disampekaken lakine ya akeh gubabe. Taping masiya gedigu Mbok Insiyah nganggep gubabe kang lanang iku sega jangan. Mangkane awake tetep lemu bain. Kadhung wis keluwargane kumpul lan guyon nong njero umah, ngakake sampek kerungu Mbok Pitri kang umahe gandheng tembok. Mbok Pitri dhewek kadhang kepingin guyon kaya keluwargane Mbok Insiyah mergane lakine Mbok Pitri meneng. Jare wong bengen kaya kul, isinan.

Umahe Mbok Pitri ambi Mbok Insiyah sing kathik pager kadine melebu metu ngumah wis sing dadi paran. Wis kaya dulur. Iyane aseli wong Songgon sedheng Mbok Pitri aseli wong Pengantigan kang saiki padha-padha manggon ring Karangrejo.

“Isun iki mau ngelencer. Diarani adoh ya adoh diarani parek ya parek.”

“Ngelencer nyang endi sih, Mbok? Mesthi wis nggarai uwong penasaran,” takone Mbok Insiyah.

“Kanggo Rika lan Isun kang sing duwe montor ya adoh Mbok Yah. Taping kadhung nunggang montor, dadi parek. Bingung ra?” geredhone Mbok Pitri.

“Iya, bingung. Ning endi sih? Utekisun aja digawe keteriweng tah Mbok Pitri.”

“Kadhung nunggang montor yara ana supire. Dadi masiya adohe sak endi, penumpange yara mung gesah thok. Acake numpak sepidhah udhut, nana wih, sikil lan tangan taker geringgingen.”

“Nyang endi sih, Mbok, ngelencere?” Mbok Insiyah takon ambi mapanaken lungguhe.

 “Iki mau ambi kanca-kanca Giri ngelencer nyang Wadhuk Sidodadi ambi nyang Dusun Kakao. Panggonane ning Glenmore kana. Kerana nunggang montor, sing kerasa kesel. Paran maning nong kendharaan mung gesah ambi ngerethepi panganan. Nana wih, mara- mara wis gadug.” Mbok Insiyah temenanan ulihe ngerungokaken.

“Kang diparani sulung Wadhuk Sidodadi. Ning kana hawane seger, Mbok. Maklum ya dhaerah perkebunan. Sing kaya ning kene hawane hawa laut kadine panas, ongkeb. Parkirane wera, melebune ya murah. Tapi embuh pira? Hahaha…. Yong dibayari.” Mbok Insiyah milu gemuyu pisan.

“Wadhuke mula sing kari wera. Taping kadhung kanggo lare-lare cilik mula tepak. Ning kono ana pirangane bebek-bebekan, kang dipancat dhewek ambi penumpange. Isun lan kanca- kanca milih nunggang perahune. Jare kang ndhayung, paling akeh diisi wong enem utawa pitu. Jak enem ahire nyacak nunggang perahu. Asik pokoke wih. Heh… Ngerungokaken tah using?” Mbok Pitri ngagetaken Mbok Insiyah kang ngelamunaken nunggang perahu.

“Mari teka Wadhuk Sidodadi, nerusaken nyang Doesoen Kakao merga mesisan sak jurusan. Doesoen Kakao iki warung kok Mbok tapi dodolane bangsane sokelat kaya permen sokelat, gedhang goreng diuwur-uwuri sokelat, sawi goreng ya diuwur-uwuri sokelat pisan. Hang lucu Rika Mbok, Isun pesen ombenan sokelat. Ketangana… rasane sokelat aseli iku ana paite. Tepak ngombe, meh bain kepeselek. Hahaha….!”

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor