Warung Bathokan, Novel Basa Using Hasnan Singodimayan Hang Kawitan

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Sabtu, 08 Januari 2022 09:04 WIB)
- ResensiJudhul novel: Warung Bathokan
                       (Cangkrukan Dalu Khas Using)
Penganggit: Hasnan Singodimayan
                       Yeti Chotimah
Halaman: xiv + 117
Penerbit: Sulur Pustaka, Yogyakarta
Taun: 2021

Kira-kira enem taun kepungkur, sak mareke nerbitaken novele Wak Hasnan Singodimayan hang judhule Niti Negari Bala Abangan (SKB, 2015), isun njaluk nawi bisa nulis cerita-cerita Banyuwangi jaman penjajahan lan jaman kolonial bengen hang kerep disenggol kadhung gesah nong umahe, ring Singomayan kulone Kali Lo.
  Wak Hasnan kala iku wis umur 80an emeh 90 malah, kaya hing ana pikune sithik-sithika. Cerita jaman Landa lan jaman Jepang iku mecungul arupa 11 artikel basa Using hang diterbitaken bareng tulisane kang Hasan Basri lan isun ring buku 6 Mata Tentang Banyuwangi (SKB 2016). Kedadeyan hang wis kelakon puluhan taun kepungkur ring Banyuwangi kaya buru sore.  Njelimete detil tulisan ring 11 artikel kono kaya nduduhaken gok umur hing ngurangi sithika pikirane WakNan nyimpen memori.
   Aju sak teruse, isun takon, bisatah nulis novel basa Using. Jawabe WakNan, "Hing bisa," merga iyane ngerasa hing percaya ambi kemampuan basa Usinge. Novele Niti Nagari Bala Abangan (SKB, 2015) aseline naskahe basa Indonesia, taping dialihbasa ring penyair mbok Uun Hariyati merga diterbitaken dwi basa Using-Indonesia. Mbok Uun hang bengen uga penyiar Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Blambangan, wis serawung suwi ambi WakNan merga kerep diejak main sandhiwara radhiyo Basa Using.
   Mangkane isun rada kemesar tepak WakNan ngabari gok iyane nulis novel basa Using judhule "Bathokan". Iki novel kawitan anggitane WakNan hang ditulis nganggo basa Using.
   Masiya wis umur, WakNan malah akeh ngasilaken novel lan tulisan kabeh nganggo basa Indonesia. Umpamane Badai Selat Bali (1994), Kerudung Santet Gandrung (2003), Suluk Mu'tazilah (2011), Niti Negari Bala Abangan (2015), Hadirnya Setiap Malam & Semalam Suntuk (hing ana tanggale).
   Kaya novel sedurunge, WakNan akeh nganggo tokoh santri ring Warung Bathokan iki. Ceritane uripe lare sak kancaan: Hasbi, Asnain ambi Baasir lan hubungane ambi Warung Bathokan. Hing maido mergane iyane dhewek ya santri jebolan Pondok Gontor. Dadi njelentrehaken basa Arab kaya wis kaya sega jangan, kaya ring novel Hadirnya Semalam Suntuk (cumpu alihbasa teka basa Arab Hadra Kuntu Lailan hang merga ilate wong Banyuwangi dadi Hadrah Kuntulan, lan sering uga disebut mung Kuntulan.
   Merga cerita Warung Bathokan, hing kelalen cerita sastra lisan Using yaiku basanan lan wangsalan. Cerita warung hang jaman bengen biyasahe dadi wadhah golet jodho kanggo lare wadon hang digawekaken warung ring bapake ring ngarep umahe, saiki wis kari cerita. Ilang basanan lan wangsalane merga akeh-akehe warung saiki mung dadi warung remeng-remeng, hang dianteni mung picis lan picis, dudu kekuwatan sastra lisan kaya jaman bengen.
   Seliweran ucap wangsalan kayata: kepiting banyu tawa (geruyu=lare ayu dhemen gemuyu), godhong bayem (meriem=gaman gedhe), anjir wesi nyang segara (pelampung=mumpung). Utawa basanan:
Diusapi tah dilepeh? (wedang kopi tah teh?)
Ketel-ketel tutupe cuwek (siswane menyek-menyek).
   Ring novel iki uga metu pengetahuan budaya Banyuwangi kaya mantra nang santhet hang dijuwut teka aran kewan sikil papat: jaran (goyang), sapi, kebo (bodho), babi, asu (ason) wedhus (kelumus) lan kucing (gorang). Setemene informasi iki ya wis tau ditulis WakNan ring majalah Lontar Using terbitane Badan Bahasa Surabaya.
   Mung sayang seru emane, novel hang diwani ater-ater apik ring Ketua Dewan Kesenian Blambangan kang Hasan Basri, sing ditulis nganggo aturan baku basa Using. Lan hang keseron, kaya hing diedhit. Umpamane penulisan ucap ana rong macem metu kabeh: perkara-perkoro, ustadz-ustazd, pendam-pendem, enggo-enggoh, lly. Kaya ditulis sak karepe sak enake dhewek hing nganggo aturan.
   Ana /di-/ hang ditulis pisah (ale ring basa Using hing ana /di/ kata depan): di jawab, di bodohi, di arani, di enggo, di gawa lan akeh liyane.
  Ana hang salah ketik, gobot ditulis gobat (hal. 15), larek (lorek, hal. 16), nunggoni (nggoni, hal 18). Kaya lawon (hayo lawon, hal. 26).
   Ana hang salah medhot ukara lan hang nggarai nganggu wong maca merga nguwahi arti kalimat. Gelempangan ditulis gelem pangan, ngerepen ditulis ngepen, ngeramekena ditulis ngeremekno, ngadhang truk Londo ring Cawan ditulis ngadang truk. Londo ring Cawan. Lan liya-liyane.
   Ana hang basa Jawa: ate (mesthine arep), tekan (teka), mbuak (mbuwang), nyedeki (mareki), embake (emboke), irunge (bacote), kok yo pas noleh (tepak nulih), mak bejunjuk (mara-mara). Endane iki kontribusine Yeti? Merga kaya dudu basane WakNan.
   WakNan saiki wis 93 taun, taping ndeleng semangate bab literasi, isun magih nganteni maning novel basa Usinge hang anyar.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor