Rong Buku Gandrung Kanggo Banyuwangi

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Sabtu, 12 November 2022 07:15 WIB)
- Dari RedaksiIsuk dina Sabtu iki, dipeleciraken rong buku basa Using hang judhule Isun Gandrung karyane Eko Budi Setianto lan Omprok lan Sampur tulisane Antariksawan Jusuf utawa Kang Aang ring Pelinggihan Prabu Tawangalun Disbudpar Banyuwangi.
   Karo-karone buku iki njuwut gandrung minangka puser ceritane. Kaya judhule, Isun Gandrung, iku wadhah ngersulane 33 gandrung Banyuwangi, pait manis uripe gandrung hang kudune ulih wigati hang lebih gedhi teka masarakat. Kudu diakoni ikon hang nggawe arum aran Banyuwangi iki gandrung. Taping wong-wong umume hing patiya ngeregani uripe gandrung terob lan nyatane akeh hang uripe kedhungsang-dhungsang nana hang ngelirik.
    Bukune Budi hang kaping 14 iki paling using wis sithik-sithik nduduhaken bagiyan paite uripe gandrung hang durung akeh ditulis. Teka hang wis dadi ruwahe kayata Gandrung wadon kawitan Semi, Gandrung Aripah, Gandrung Kusniyah, Gandrung Poniti, sampek Gandrung Supinah. Ana hang wis nggantung omproke kaya Gandrung Arsiani, Gandrung Kariyatik, Gandrung Misrati, Gandrung Lilik lan magih akeh liyane. Hang magih munggah genjot ya sing kurang kayata Gandrung Dartik, Gandrung Kholifah, Gandrung Lusi hang magih kuliyah.
   Gandrung Lilik lan Gandrung Lusi teka pisan ring acara iki lan bisa cerita langsung kelendi pengalamane dadi gandrung.
   Hang mbahas isi kekarone buku iki Ketua Dewan Kesenian Blambangan Kang Hasan Basri hang uga nulis samudana kanggo buku Omprok lan Sampur.
    Omprok lan Sampur hang isine ilustrasi cemeng putih (dkarepaken makene dikeliri dhewek ambi lalare sekolah), ngemu pituduh nang wong-wong hang nyelametaken gandrung yaiku bupati dhongkol Joko Supaat Slamet. Iyane ngelarang gandrung ngamen sedawane dalan supaya hing dadi camahan. Aju kanggo marekaken tari tradhisional iku nang lare-lare, iyane ngongkon ruwahe Pak Mitro nyiptakaken tari gandrung hang bisa digawa lalare sekolah. Sakteruse tari Jejer Gandrung iki digawa ring pendhapa (salah siji penarine anake Pak Paat). Sakat iku, tari gandrung didhemeni lare lan wong tuweke bisa nerima. Dene Gandrung Sewu, ana cawe-cawene bupati dhongkol Azwar Anas.
   Buku iki mula lebih cocog ambi lalare SD hang buru sinau maca lan tangane magih kayalen arep ngeliri gambar cemeng putih hang digarap ambi guru senirupa Wega Averina.
   Jare maestro lukis Banyuwangi S. Yadi K. ndeleng buku iki iyane ndeleng sipat keibuan hang ana ring Wega nong ilustrasine.
   Sakakehe 24 halaman iku mung ana sak halaman hang ana wernane. Seliyane iku mung ana ceritan ring ngisore gambar cemeng putih. Jare ater-ater penerbite, saben halaman kira-kira isine 2-5 ukara hang dienggo. Akehe ucape mula kira-kira 200an lebih sithik.
   Ring halaman mburine, ana pisan pitakonan hang dijuwutaken teka isine buku kanggo lare kelas 4, kelas 5 lan kelas 6. Uga ana gambar hang engko arep digawe Lomba Ngelir.
   Lomba iki arep dianakaken ulan Januari 2023 lan Dewan Jurine dhewek dipimpin Kang Yadi langsung.
   Engko arep dipilih hang menang saben kecamatan aju dipilih pemenange sak kabupaten.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor