Ali Kenthus Guru Maca Lontar Kesuwur Dadi Dhagelan

Moh. Syaiful (dipublikasikan pada Sabtu, 04 September 2021 11:52 WIB)
- TokohSapa nak sing kenal ambi wong siji iki. Iyane kesuwur ana ring dhagelan janger. Sing mong ndhagel naming uga bisa dadi host utawa pembawa acara ana ring kegiyatan-kegiyatan resmi Festival-festival  Banyuwangi. Bareng ambi Slamet Penyet lan Ba’i Gopel, Ali Kenthus bengen sakdurunge ana pandemi covid-19 iki iyane meh sing ana lerene anggone ndhagel nguweni hiburan nyang masarakat Banyuwangi.

Ali Kenthus hang lair ana ring desa Gintangan Banyuwangi,  01 Juni 1977 iki sakteruse sing nyana lan sing nyangka malak kecebur ana ring dhagelan.  Sakdurunge milu ndhagel ana ring jangeran Kenthus uga tau milu dadi panjak ana ring janger. Sak liyane manjak iyane uga milu janger dadi wayange. Keneng diarani wong  lanang hang murah unyik iki akeh tingkae kanggo sinau paran bain hang didhemeni, utamane ring kesenian Banyuwangi.

Ali Kenthus hang duwe aran aseli Akhmad Ali Murtono iki saiki manggon ana ring kelurahan Pakis Banyuwangi  masiya iyane lebih kesuwur minangka wong Badhes, naming sakjege umah-umah iyane manggon ana ring kelurahan Pakis Banyuwangi.

Sakliyane ndhagel iyane uga milu aktip ana ring Macaan Pacul Gowang sakat taun 1998. Sing salah kadhung iyane paseh maca kitab lontar, yaiku kitab hang digawa ana ring pergelaran Macaan Pacul Gowang. Serta ditakoni sinau nyang sapa maca lontar bisa pinter iyane ngaku kadhung gurune akeh. Mohammad Aliyan, Ahmad Sarbini Cungking, lan Katirin Grogol. Pantes bain iyane lanyah nyang lagu-lagu ana ring lontaran Yusup, yaiku kitab lontar hang akeh nyeritakaken  kisah-kisahe Nabi Yusup iku. Mohammad Aliyan, Ahmad Sarbini Cungking, lan Katirin Grogol hang dadi guru-gurune Ali Kenthus pancen wong gothot-gothote Macaan pacul Gowang hang wis kesuwur ring taun 90-an bengen.

Lahan tepat untuk iklan anda di sini.

Hubungi: skb@belambangan.com atau WA telp 0811843457


Pancen sing akeh generasi Macaan Pacul Gowang sakmarine Aljin ana ring Banyuwangi. Januri, Misran Watukebo, lan Jubaidik Bades iki peneruse Aljin. Bisa dingerteni kadhung regenerasi kesenian macaan Pacul gowang iki sing gampang dilakoni. Kompetensi uwonge kudu mumpuni temenan. Sakliyane bisa maca kitab Lontar Yusup hang ngaggo tulisan arab pegon wong Macaan uga kudu bisa nyang  gendhing-gendhing macapatan kuna umpamanae asmarandana/kasmaran, sinom, pagkur, durma lan liyan-liyane. Anggota Seni Macaan Pacul Gowang kaya dene Kenthus uga kudu bisa ngelaik yaiku nembang hang nganggo nada dhuwur sampek methit. Mula iku hang aran suwara ya kudu apik pisan. Mergane kesenian macaan iki aseline ya adol suwara ana ring pergelarane. Tabuhan kayadene kendhang gong lan kethuk mung dienggo saranane iringan bain, hang mesthi beda ambi kesenian gandrung hang nganggo bahola kanggo ater-ater bukak suwarane.

Kompetensi pungkasan hang uga sing kalah pentinge mesthine ya bisa main drama lan bisa ndhagel. Kompetensi hang sing gampang bisa dikuwasani uwong sak uwong iki kirane nggawe kesenian iki dadi kesenian hang angel dikembangaken nyang lare-lare nom-noman hang saiki hang dhemene mung hang praktis lan gampang-gampangan bain.

Untunge magih ana kegiyatan teka kementerian hang gelem peduli nyang kesenian iki. Tepak ring ulan iki ana Pelatihan Macaan Pacul Gowang ring Banyuwangi tanggal 27 – 29 Agustus hang manggon ana ring Pelinggihan Dinas Pariwisata lan Kebudayaan Banyuwangi  Ali Kenthus kedapuk dadi Instruktur/mentor ring pelatihan hang dianakaken Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Kanggone Kenthus hang tau tampil Macaan ana ring acara Frankfurt book fair Frankfurt Jerman  taun 2015 iki Pelatiyan iki kegiyatan hang wis dianten-anteni sakat bengen lan buru bisa kawujud dina iki. Mula iku bareng ambi Slamet Penyet lan M. Ikwan, iyane katone nduwe kekarepan gedhe nyang pelestarian kesenian hang wis meh ilang iki.

Kenthus lan instruktur liyane katon gati lan temenanan anggone mulang muruk lare nom-noman hang akehe 40 uwong iku. Sing luput ring pungkase pelatihan peserta hang didum ana ring petang grup iki bisa tampil apik lan bisa nyenengaken para instruktur  lan panitiyane.

Peserta pelatihan iki sak teruse arep milu ana ring Festival Macaan Pacul Gowang hang arep dianakaken ring pungkasan dina ulan Oktober 2021 magih bareng ambi Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hang uga megawe bareng-bareng ambi SKB (Sengker kuwung Belambangan), DKB (Dewan Kesenian Blambangan) lan Pemda Banyuwangi liwat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan banyuwangi. Mestine  acara iki sing mung dianteni Ali Kenthus  lan instruktur-instruktur liyane naming uga bakalan dianteni kabeh masarakat Banyuwangi hang dhemen nyang kesenian tradhisional Banyuwangi.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Seni

Editor: Antariksawan Jusuf