Asal-usul Desa Karangtigan

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Sabtu, 03 Februari 2024 08:01 WIB)
- Opini​​Sekira tahun 1850-an, ring kulone Pagerjaban (dadi aran kampung Gerajaban) pendhapa Istana Banyuwangi ana alas hang akeh dipanggoni ambi pitik, bebek, banyak lan sekabehane manuk. Ring alas iku nana kewan hang galak kayadene macan, ula piton, ason-ason lan saktunggalane. Wedhus lan sapi urip sekarepe. Kabeh kewan iku nana hang duwe. Mulane hang aran endhog (tigan) keleleran. 

 Saben-saben ana gerumbulan uwit, ring ngingsore keneng dipasthekaken ana endhoge. Sing ana hang wani melebu ring alas iku merga pucuk pagerjaban hang sakwates ambi alas kulone, dijaga. Hang ulih melebu ring alas iku mung para bangsawan lan keturunane. Perlune mung kanggo muputi endhog lan kepingin njuwut wedhus kanggo mangan-mangan ring pedhapa.

​Keturunan bangsawan hang koncar-kancir melebu-metu alas iku yaiku Raden Mas Pringgo Kusumo, Mas Saleh lan Mas Sailan. Serta uwis lawas ulihe melebu metu alas iku, lare ketelon iku sing mung niyat muputi endhog, taping niyate merguru ring  uwong tuwek hang kawitan mbabat alas yaiku Mbah Buyut Syarqi utawa Kyai Jen. Pondhoke ana ring pinggiran kalen hang akeh uwit Lo. Pinggiran kidul alas iku ana kalen cilik hang akeh barongan jajang ori. Pinggirane kalen cilik iku dudu lemah taping paras. Mbah Buyut Syarqi nggawe sumber umbul ring paras iku. Masiya paras nyatane mberebes ngumbul sumbere.(saiki kenceng ring mburine gedung Bhayangkara ngarepe RSUD Belambangan).

Sakliyane alas iku akeh endhoge (tigan), Mbah Buyut Syarqi lan keturunane nggawe dalan segalur jangkah. Dalan-dalan iku nana perapatane paran maning perliman. Kabeh wujude mung pertelon (pertigan). Serta Pringgo Kusumo dadi Bupati hang kaping lima Banyuwangi sakat tahun 1867, alas hang akeh endhoge iku dibukak kanggo sapa bain hang gelem mbabat. Tambah taun wargane terus tambah sampek dadi kampung. Kerana akeh endhoge, kampung iku kesebut Karangtigan hang artine, pekarangan hang akeh endhoge. Uga keneng diartekaken pekarangan hang dalane kabeh pertigan.

(kang ujik)

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor