Cathetan Bab Lagu Anak ring Gendhing Using (2)

Hani Z. Noor (dipublikasikan pada Jumat, 15 Maret 2024 08:44 WIB)
- OpiniBANG CILANG CILUNG

     Album sepesial husus kanggo anak-anak hang setemene. Mulai teka hang nggandhang, sair gendhing lan uga hang dituju mula kabeh kanggo lalare cilik iki bisa ditemokaken ring album anak-anak “Bang Cilang Cilung”. Album iki direkam ring ulan Nopember 1998 nyang Indra Record kelawan surat idin Kanwil Perindustrian Jawa Timur No. 30/Kanwil/13/01/AI/IUT/III/1983 tanggal 29 Maret 1983. Iki menarik merga hang ngetotaken idin dudu Kesra Pemda Banyuwangi.

     Album iki diisi 12 (rolas) lagu yaiku:

1. Ula-ula Rase (BS Noerdian/Andang CY)

2. Bang Cilang-Cilung (BS Noerdian/Andang CY)

3. Inthing-inthing Es (BS Noerdian/Mahawan)

4. Deg-deg Lirang (MF Hariyanto/Andang CY)

5. Mbales Budi (BS Noerdian)

6. Lare Cilik (MF Hariyanto/Andang CY)

7. Lelepak Lelepung (MF Hariyanto/Fatrah Abal)

8. Urub-urub (BS Noerdian/Mahawan)

9. Tim-Timbul (BS Noerdian/Mahawan)

10. Erit-erit (BS Noerdian/Mahawan)

11. Sewo-sewo Kucing (BS Noerdian/Armaya)

12. Petek-petek Suku (MF Hariyanto/Andang CY)

     Album Bang Cilang Cilung iki digawe ring taun 1998, rada adoh wektune ambi album Angklung lan Gandrung hang digawe ring taun 1976. Lagu tunggal hang temane anak dinyanyikaken lan direkam aju disisipaken ring album wong dhewasa kelawan maksud nggampangaken prodhuksine. Dadi njumbule album Bang Cilang Cilung iki kaya ngelumpukaken belung hang ceceran teka lagu anak. Kawitane teka kekarepane Isnaini Temenggungan, minangka pengusaha, hang kepingin ngerekam lagu anak-anak ring sak wadhah, kekarepan iki ulih penampan akas kala disampekaken nyang Nasir Abdullah hang nulungi bab distribusi. Distribusine dilakokaken liwat jalur pendhidhikan hang ditulungi ambi Sri Darmani (Rabine Nasir Abdullah, minangka anggota DPRD Banyuwangi).

     Aransemen lan pengiring album iki digarap nyang Johny lan kanca-kancane. Aran ruwahe Johny Sukowidi dikenal minangka pemain elekton kendhang kempul modheren hang wis kesuwur ring Banyuwangi lan penyanyine yaiku Pipiet lan Neno. Penyanyi jakloron iki mbisuke dadi asset penyanyi Using. Tepak iku Pipiet lan Neno magih kelas 3, lan dadi pemenang Lomba Karaoke tingkat Sekolah Dasar sak Banyuwangi. Ulihe menang lomba iku, ngateraken lare jakloron nyang studhiyo rekaman, kelawan iringan keplakan kendhang Akwan (ring samak kaset posisi foto ana ring tengah) Akwan iki bapake Sandi, penabuh kendhang hang ngarani awake “Sunan Kendhang Banyuwangi”.

     Donya anak-anak hang dadi kekarepane para seniman sedurunge (sakliyane bab maritim) terus diupayaaken bisa terus disuguhaken. Ngewujudaken kekarepan ngiseni seni gendhing hang sesuai takeran mula sing gampang. Paran maning ring jaman saiki, hang sembarang kalire wis akeh hang uwah. Generasi Z hang nduweni memengan hang basise serba digital mula nggarai sing gampang kanggone nerapaken nggawe sair lagu. Durung maning anane pertimbangan psikologi anak, uga notasi lan sair sedherhana hang sesuai ambi tingkatan umur, kabeh iku mula dadi persoalan dhewek. Taping sakusinge anane album anak-anak hang diringi tabuhan kendhang kempul modheren Bang Cilang Cilung ring Nopember 1998 iki minangka wujud nyata “perlawanan” teka para seniman kanggone ngewani panggonan memengan seni nyang lalare cilik.

     Masiyatah magih ana pirangane lagu dhewasa hang diselipaken, taping album iku wis dadi penandha lan nggawe tapak tilas anane upaya ngerekam lagu-lagu hang nduwe atribut anak-anak hang nduweni isi donyane lare cilik kelawan lebih wera. Disuguhaken dadi pilihan tema ring donya kesenian gendhing Banyuwangi, album Bang Cilang Cilung iki mbisuke disusul “Jaran Barong’ hang digarap nyang Ipung lan Taufiq Saleh sakuwise 15 tahun melaku. Aju mati suri maning, lang tangi njenggirat maning merga dikagetaken njumbule lagu tunggal hang nduweni judhul “Ethek-ethekan” anggitane Ayong Laros lan dinyanyikaken nyang Danang kala magih lare ring taun 2015.

     Hang magih anyar njumbul karya seni gendhing kanggo anak iki, ana budayawan Antariksawan Jusuf hang paceke diceluk Kang Aang, meleciraken pirangane lagu hang dianggit bareng Hani Z. Noor lan Ilham, hang mula kawitane nyiptaaken gendhing husus anak iki merga rasa prihatin nepaki ambi ruwahe pak Andang CY gesah bab gendhing Using kanggo lalare cilik. Gendhing-gendhing karyane wong loro iki mula tujuwane dudu komersial, naming kanggo misi pendhidhikan. Sing kurang teka 10 judhul lagu anak hang wis diciptaaken Kang Aang hang jakloron ambi Hani Z. noor tau menang juwara 3 lomba cipta lagu anti korupsi ring Banyuwangi iki. Judhul-judhul lagune yaiku; Ajar Itung, Sekolah, Pari, Layangan, Woh-wohan, Enake, Welas lan Rijigan.

     Mula sing gampang melaku ring dalan sepi perjuangan, dalan sepi mbelani donyane anak-anak, tabik!

(Elvin Hendratha)

Anggota Dewan Kesenian Blambangan

Pembina Sanggar Seni Joyo Karyo

Pengamat/penulis seni dan Budaya Banyuwangi

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor