Anggitane: Nur Holipah
(Minggu, 16 Juni 2024 07:15 WIB)

Cerita Cendhek - Endhog sak Petarangan Hing Padha


“Alak!” Mata kelunjuk weruh tulisan kelir abang. Hing ana hang wani nyuwara. Kabeh padha meneng cep kelakep.

***

Ngarepaken Asar, Is gelothakan ring pawon. Wayahe ngelumahaken morong kanggo nyorot wedhang. Mari tadhah banyu, gancang pancine diindel. Bubukan lan gula wis disendhok nyang jero morong hang wis dilepeki. Ambi nganteni banyu gemulak, Is nulih nyang ngarepe tipi. Anisa, anake hang nomer telu magih lungguh semendhe ambi belebedan rukuk. Ketemben iki, durung Asar taping wis siyap nak sembayang. Paceke kadhung sing coplok lambene ngengetaken, tulusa sampek meh jam 5 durung mekakat sembayang.

Putune Is, mara nyerintung.

Bitin apa mbah?” abane Tsabit putune hang meh umur petang taun taping durung teteh hurup ‘k’ lan ‘g’. Tangane ambi nggeret kursi pelastik dienggo tingkrik. Tsabit sing lega kadhung durung ngintep paran hang ana ring ndhuwur kompor.  Dipenginga marek ya mesthi mara maning.

Is ngati-ati nguntek banyu gemulake. Wedi nawi cemiprat keneng lengene putune.

“Mbah, Abik mau juda!” jaluke si putu ambi ndhimpel nyang lengene embahe.

“Nyerintung bain lare iki..” anak lanange Is hang magih SMA mara aju mondhong Tsabit, ngelik-elik cingklakane. Tsabit ngalesi aju melayu nyang jerumah, sengidan nang mburine Anisa.

“Ampuun, ampun... Janan dandu atu...”  abane Tsabit nguntheng-nguntheng ambi magih kemikik.

Kopi wis mari diguthek aju dikuntek nyang botol. Botole digeningaken sing ditutup makene rada adhem. Is aju lungguh ring ceracaban lawang. Tangane dielungaken nyang Aini hang buru bain teka megawe.

“Wis dibukak?” Is ngawiti omong ambi kethip-kethip nyang Aini, nguwani kode supaya sing usah milu nakoni.

“Melakuwa yara wis Mak. Jare arepe nyang sawah...” abane Anisa sing semaur malah ngusruh emake ambi magih ndulek-dulek HP-ne.

“Sulung tah, mesisan makene mari adan. Sembayang sulung...” semaure emake.

“Jam pira sih Dhik, pengumumane?” ganti Aini hang takon ambi nyoplok heleme.

“Hhh. Takon bain ak...” Anisa semaur ambi mencep. Is agage ngguthit Aini gena hing dhawa.

Is dhewek setemene wis sing kanti nyang asile. Enget kelendi iyane meneng-meneng ya milu sing enak madhang merga kepikiran. Lohor mau, tangane merguyuh bangete nyulepaken lanjarane kacang jangan dhung enget dina iki wayahe pengumuman. Buru ulih sak galur, iyane aju lungguh ring ndhuwur oyode sukun merga atine ya gemeredeg wanter ilang-neka. Masiya sing milu ngelakoni, aran emak ya milu ketar-ketir. Paran maning iki wis taun kepindho kanggone Anisa. Is ya wedi, nawi kaya taun kepungkur—mari ndileng asile nung HP, Anisa mandheg meceger mesesegen merga durung rejeki ketampa. Sampek-sampek Is sing pati wani nggesahi.

Lakune Anisa iki plek ambi emboke—Aini. Hing ketampa kuliyah anget-angete lulus Aliyah, nggarai Aini nggering-nggeringaken. Aini kepikiran temenan sampek cungkring. Sedinane mung metu kamar kadhung arepe nyang cedhing utawa madhang. Merga iku, Aini ya irit ngomong.

Beda ambi wayahe pengumumane Holipah, anake hang penggarep. Kala semana 2013—bangete Is wisuh nyang ledheng merga buru laut teka sawah—Holipah gemeter ngelungaken kertas, nduduhi gok katut ketampa. Merga hing pati ngangen-angen, Is hing sampek ngerasakaken gemeredeg lan kepikiran kaya ring anake hang nomer telu iki.

“Encah, ayo tita mendambar...” Tsabit mula nyeluk Anisa dadi Encah, megiyet nggoleti kerayon kelire.

“Wis, bukaken yara wis yuh..” jaluke Is ambi ngingser lungguhe marek nyang putune, gena sing megiyet nyerintung Encahe.

“Dhuh melakuwa nyang sawah wis Mak! Engko bain mari magerib ndilenge..” abane Anisa kerasa gok dianten-anteni.

“Sekaken emake yara. Wis nganteni sakat mau Dhik..” jare Aini makene adhike gancang mbukak asile.

“Bukaken yara wis ya...” Agil njerunggul teka walike selambu kamare, milu ngabani.

Anis ndhenguh lan ngundha ambegan. Derijine ngetik ngelebokaken nomer peserta. Jithoke Is kemesar, mangkat atine gemeredeg maning.

“Dhuh, wedi ya..” abane Anisa sambat nyang Aini hang lungguh ring sandhinge. Hing mung Is hang penasaran, Aini ya pisan.

“Pokoke kadhung katon abang, Isun aja dipuk-puk. Awas pokoke!” jare Anisa maning, ngewanti-wanti emboke. Suwarane wis rada nggeruguh. Pipine anget, meripate ngembeng iluh merga setemene hang paling wedi ya Anisa. Kadhung hing ketampa maning, kelendi-kelendiya kudu ihlas. Setahun nganteni wis disambi Anisa belajar megawe, masiya ulihe sing sepira. Milu les kanggo ngadhepi tes-tesan uga dilakoni. Ndane kudu nganteni setaun maning? Pikire Anisa dadi merambat, merana-merana.

Anisa nutup raine nganggo pucuke rukuk. Kari wedi nyawang HPne hang magih munyeng-munyeng, loading. Is hing wani marek nyang anake, tambah-tambah Anisa kesrod-kesrod nahan iluhe.

 “Bismillaah, ya Alloh..” abane Aini ngedhem-dhemi adhike.

“Yeeey, yeeey..” bosen urek-urek kertas nganggo kerayon, Tsabit genti nyurung trek-e hang meh rohek. Ngaloraken ngidulaken. Is hing leren kudu muputi memengane putune hang nyelengkrah sak jerumah.

“Ngeeeeng, ayo Ncah, tita balapan..”  Anisa hing ngereken ponakane. Tsabit memengan dhewek ngelakokaken trek molene. Anisa nggeget lambene, nulihi HPne hang munyeng-munyeng. Kari hing gancang gadug nyang asile.

“Tenapa Ncah menanis?” rungu ponakane muni gedigu, Anisa mesud iluhe. Liyane Tsabit, hing ana hang nyuwara. Aini ngeleg idu, nulih HPne adhike. Anisa bolak-balik mbuwang ambegan. Is hing betah ana ring lungguhe taping hing wani marek.

“Alak!” Matane Anisa kaya disihir. Cengeng weruh tulisan kelir abang. Cilik atine Is, gancang ngalih melaku nyang pawon.

“Adhuh...” suwarane Anisa nggeruguh saya ngalon-alonaken serehne jempole magih mengingsor mendhuwur ning HPne. Aini ngemataken HPne adhike.

“Eeeh, ehhh, Kehutanan, Brawijaya... Katut. Mak, Isun katut!” Anisa mosed iluhe maning, sadhar diguyu adhik lanange. Suwarane rada cerah, hing merguyuh maning. Cangkeme dibekep, merga sing nyangka taping mula diarep-arep. Aini ngusuki pundhake adhike. Tsabit kuwik-kuwik ambi jinja-jinja weruh Encahe nangis taping mesam-mesem.

Ring pawon, Is ngiluh merga lega.

Is aju enget, saben gesah-gesahan ambi lakine. “Mbisukane yara sing mulang kaya embok-emboke?”

“Yong endhog sakpetarangan masa padha!”

 

Kanggo pengenget-enget, 14 Juni 2024

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Cerita Cendhek

Editor: Hani Z. Noor