Anggitane: Wahyu Rizki Kurnaini
(Minggu, 23 Juni 2024 08:33 WIB)

(Cerita Cendhek) Kurbane Kurban.


Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallahu wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamdu”.

Takbir  wis diunekaken. Saiki wis gadug ring wayah Idul Adha, utawa kejuluk Lebaran Kurban.

Wis pirang-pirang taun kang Saperik nduweni niyatan arep Kurban. Iyane nyisihaken sithik-sithik picis ulihe adol gedhang. Taping sampek seperene magih durung bisa kelaksan.

Kaya taun-taun kang sulung, dhung lebaran Kurban, iyane milu dadi panitiya mbeleh kurban. Kerana awake kusa, kang Saperik mesthi ulih tugas nyekeli taline kewan kurban kang arep dibeleh.

Sembayang Id wis pungkas. Kewan kurban ring mesjid Miftahul Huda pinggir banyu uga wis dijejer. Ana enem sapi lan sepuluh wedhus.

Sapi hang kawitan ulihe teka keluwarga pak Soleh wis arepe dibeleh.. Sing kakeyan umek, sapi dibeleh aju diseset kulite lan dijuwut daginge dipeceli belunge. Gedigu sak teruse sampek sapi kang kaping lima.

Sapi kang pungkasan awake gedhi ngelebihi sapi-sapi liyane. Uwong padha kaju, sapi kurban teka keluwargane pak Hasim hang jenis sapi Simental iku abote kira-kira sak ton utawa sewu kilo. Kang Saperik lan kanca-kancane padha tulih-tulihan. Mesthine rada sara ngerubuhaken sapi iku, batine.

Kang Saperik  nyekeli sikile. Merga wis ping enem ngerubuhaken sapi, nawi kang Saperik wis entek tenagane. Awake rada lisuh. Sapi  digelimpangaken, kang Saperik lan Upik nyekeli sak kuwate. Tukang beleh mangkat muni “Allahu Akbar”. Durung sampek lading temepel ring gulune sapi, sing kerasa tangane kang Saperik ngendhori tali kang dicekel. Kadine sapi iku mau melencat lan tali kebulet nyang awake kang Saperik. Kang Saperik diingser ngiwa nengen. Rasane awake kang Saperik kaya sewelan. Taping mauka kabeh bisa diatasi ambi uwong-uwong. Sapi Simental bisa kebeleh. Kang Saperik mung lungguh ambi ngundha ambegan gedhe ngerasakaken awake.

Pungkase beleh-belehan iku mau, kang Saperik mulih ambi nggawa rong keresek daging kurban. Kang Saperik melaku rada lendhu mulih.

Gadug pelataran umah, rabine jengah nulih kelambine kang Saperik sewelan. Sing kober takon kelambi, hang wadon lali ketungkul nulih daging keresekan kang katon rada akeh ketimbang taun kang sulung.

“Alhamdulillah, kari akeh ulihe daginge Kang. Sing kaya taun sulung. Diolah paran enake ya Kang.”

“He, Sira iki kari mikiri daging bain, hing takon tah apuwa Isun iki. Awakisun sewelan."

“Iya Kang, meriniya Sun tambani, engko aju saya aron marek mangan daging.”

“Kepingin bisa korban malah dadi kurbane sapi.” Kang Saperik nggeremeng.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Antariksawan Jusuf