Anggitane: Antariksawan Jusuf
(Minggu, 31 Maret 2024 06:28 WIB)

(Cerita Cendhek) Mulih Lebaran


Mulih Lebaran

Lebaran wis kari telung dina. Wayahe mulih, sungkem ambi emak. Gelundung ngerasa dosane wis sak gunung nang emake. Dadi anak wis hing mesakat. Embuh emake bisa nyepura tah sing. Pokoke arep ndheprok hing ngambung tangane emake. Tangane emake magih keapiken kadhung diambung. Iyane arep ndelosor ngambung capahe sikile emake. Jare agama, suwarga ana ring sikile emak. Yaiku hang arep diambung ambi Gelundung.  Gediguwa embuh dosane bisa disepura ambi emake tah sing. Bisa disepura ambi Pengeran tah sing.
   Limalas taun kepungkur bapake mujur ngalor merga kaget ana pulisi nekani umahe, jare pulisi Gelundung mateni uwong. Dalune Gelundung mulih. Emake magih metenggengen, magih hing percaya ditinggal lakine.
   Tepak Gelundung ana nung ngarepe, anak lanang siji endhil, iku wis kaya paserah arep dikapak nang emake.
   "Enggih Mak. Gelundung nedhi sepunten hang guedhi. Gelundung tepak apes Mak. Sore niku tokaran polae iyane mabuk. Marek Kula jotos cumpu ndelosor, endhase ngantem watu. Kula mboten nyeja mateni Mak," abane Gelundung.
    Emake hing semaur paran-para mung iluhe deredesan.
    "Kula ajenge pamitan makene hing saya ndamel susah Emake. Sepuntene hang kathah Kula empun methikal seperene dereng saged nyenengaken Emake. Muga-muga Kula saged wangsul malih mbeta yatra damel Emake."
   Sak nambeng-nambenge Gelundung ya hing kuwat njaga banyu hang temetes teka matane.
    Marek iku Gelundung lokat, ngilang hing ana hang weruh sengidanane. Bolak-balik pulisi teka ring umahe, hang ditemoni wong tuwek hang wis hing bisa maning ditakoni nyang endi parane anake. Sampek ahire pulisine dhewek kesel, suwi-suwi hing tau teka maning.
   Soren-soren ngarepaken magerib iku kelendi girange rasane atine Gelundung ndeleng pelabuhan Ketapang, rasane wis kaya gadug umahe. Paran maning ning ndhuwur kapal feri disetelaken gendhing-gendhing kendhang kempul, atine saya kerasa-rasa. Iyane mandeng gunung ring kulone kutha Banyuwangi hang ana jeglongane. Sak pengidul sampek ngaloraken wit-witan dhirik. Wit kelapa teka kadohan kaya rapet hing ana selane. Sugih temenan papan kelairanisun, batine Gelundung. Gedigu magih ana wong melarat, yara kebacut seru wong-wong hang ngatur kabupaten iki. Iyane ndeleng ring papan panggonane saiki adoh kahanane ambi Banyuwangi. Papan hang dipanggoni garing, udan mung cicir kala-kala. Wong-wonge nyageraken jagung dienggo mangan sedina-dina. Emane bain iyane nemu wong apik hang ngewani iyane papan dienggo turu lan mangan sedina-dina upahe teka angon atusan sapi golet suket lan godhong-godhong ijo ring alas parek kono. Gelundung hing mikir paran-paran liyane pokoke iyane selamet. Emake ya hing digacah ambi pulisi. Iyane wis netepi semayane nong emake, hing gelem nggawe susah emake maning. Iku bain cukup. Iyane mung bisa sukur nang Pengeran bisa sithik-sithik nyelengi dienggo emake, engko kadhung mulih. Saben taun picise ditukokaken sapi siji nang juragane. Suwi-suwi sampek bisa nganak sampek puluhan sapi ane iyane dhewek. Sedurunge mulih iki iyane ngadol lima, picise arep diuwakaken emake. Picise diwadhahi tas keresek cemeng makene hing katon uwong.
   "Kelendi kabare Emak endane," batine Gelundung. "Kelendi endane raine Bik Asiyah?" Bik Asiyah tanggane Gelundung hang paceke celathu woh-wohane hang wis tuwek kari ngundhuh disulungi Gelundung lan kanca-kancane.
   Gelundung nunggang montor teka Ketapang mandheg ring terminal Lateng. Aju iyane nawa becak kanggo nerusaken lakune mulih.
   Marek Magerib ngarepaken Isak Gelundung nggadug ngarep umahe, Gelundung wis mberabak. Umah tikel tinggalane embahe aju diwarisaken nong bapake magih katon kuwat kaya bengen. Belungane kayu bendha lawas. Umahe katon milu girang nyang tekane.
    Gelundung wis hing serantan maning. Lawang ngarep disereg, iyane liwat lawang mburi.
   Iyane ndeleng emake lungguh ring pelanca kaya sabene tepak iyane pamitan.
Hing keneng dipenggak maning, Gelundung meluk sikile emake aju nangis gero-gero. Nangis sak kuwate. Diambungi sikile emake hang ana tutul-tutul abange pecake teka kecrotan dubang. Gelundung nangis sampek kesel, sampek entek tenagane, sampek keturon ring ngingsor pelanca.
    Tangi-tangi wis raina. Gelundung ngucek-ucek matane.
   "Maaaak," Gelundung celuk-celuk. Tas keresek cemeng isi picis magih nong gembolane. Nubengi hing kober ngelungaken picis ulihe ngadol sapi lima. Emake mesthi girang ulih picis semono akehe. Nubengi emake mung meneng ambi ngelus-elus rambute Gelundung.
   Endane nong cedhing, Gelundung golet-golet. Nong kamare ya hing ana. "Nong endi emak iki? Endane nukokaken isun sega janganan ning Bik Enah. Emake weruh doyanane anak siji-sijine kadhung isuk ya sarapan sega janganan. Paran maning ning Bik Enah mesthi ana kuluban semanggine. Sambel serene rada kecut pedhes. Seru indhule.
   Gelundung metu umahe nawi emake lungguh nong pelanca nong ngarepan.
   "Heh...sapa iku?" Gelundung hing lali ambi suwarane, Bik Aisyah tanggane.
   "Kula Gelundung, Bik," jawabe Gelundung.
   "Yee...manggon nong endi saiki? Kapan nggadug?"
   "Kula empun wau dalu. Niki nggoleti Emak, marek kecaruk nubengi dereng kecaruk malih, nawi sakniki golet sarapan emake niku."
   "Heh....Emake wis ninggal donya ana nawi 10 taun kepungkur."
   

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Antariksawan Jusuf