Anggitane: NURHARIRI
(Minggu, 03 Oktober 2021 10:16 WIB)

(Cerita Cendhek) Surat Kawitan


Mari sembayang isak Lirix nguripi radhiyo orarine, iyane mangkal ring frekuensi 143.20 MHz utawa dikenal kelawan aran: Pangkalan 320. Pangkalan iki panggone lare nom-noman ngumpul, gesah, geguyonan lan muyab bareng, wadan-wadanan, ya uga ana hang padha ngeronce welas. Alhamdulillah akeh hang bisa sampek dadi ring jodhone, dadi umah-umah hang sakinah. Rikala lare-lare padha guyon, ana suwara alus hang muni, “ Break break break, kontek kontek”. Salah siji lare hang dadi Pak Net jawab, ”Kontek melebuwa, sapa iki?” 

Lare wadon mau jawab, ” Isun Sumi Kang, teka Kepundungan, ulih nyilih jalur Kang sak puteran?” Pak Net njawab, "Iya wis enggonen,”

Sumi langsung nganggo jalur, "Kang Lirix, kang Lirix monitor?”

Ambi gupuh Lirix mijet mikropone, ”Rojer, dimonitor Dhik Sumi, ana hang bisa Suntulungi?”

Sumi njawab, "Kang Lirix ayuk ring pangkalan, Isun ana perlune. Pak Net, terima ya jalure, Suntinggal sulung. Cerio.." Pak Net nerima jalure maning, lan ngatur dalane komunikasi makene sing krodit alias umpel-umpelan hing kakaruwan.

Lirix lan Sumi kecaruk ring panggone mojok di udara istilahe. Ring kene bisa omong-omongan jak loronan sing ana hang nyerintungi, taping sing jarang ana kanca hang muyab nggoleti ketemu aju digacah.

"Dhik Sumi wis sinau kanggo sekolah kisuk?” Lirix nakoni Sumi.

"Uwis Kang, mari Magrib mau sampek Isak," jawabe Sumi.

"Wis sembayang Dhik?” Lirix takon maning.

“Uwis Kang, sedurunge nguripi radhiyo Isun sembayang sulung, taping durung madhang," jawabe Sumi.

“Ya kadhung gedigu madhanga sulung Dhik,” Lirix nguweni daman ring Sumi. Rumrume Lirix mulai kepangan nyang Sumi.

”Iya Kang, iki Isun ambi madhang, abot-abote kepingin kecaruk Rika ring awang-awang Kang, Sunbelani madhang ambi gesah.." Lirix kerasa ulih ati.

"Semono uga Isun Dhik, Sunbelani mulai mau Isun nganten-nganteni widadari desa lambe sigar kepundhung,"

Ambi isin-isin Sumi jawab, "Ana-ana bain Rika Iki Kang, Isun iki mung lare desa Kang, sing ayu sing bisa dandan. Naming kadhung ati wis kesengsem Kang, sara nggolet tambane..”

Lirix nempali, ”Kesengsem rasane ati Dhik, kepingin methik kembang desa iki, taping kelasa dipelintir ana ring cedhing Dhik, ana rasa kuwatir sing bisa nyandhing”.

Sumi nyauri, "Kang, deling kambang ring segara, aja kuwatir Isun iling mung kanggo Rika, Kang."

Lirix ngakak, kopine cemeng, atine seneng.

"Byek kari pinter Rika basanan, Dhik, sapa ndane hang muruki?”

Sumi jawab,  "Hehehehe, hang muruki yara Rika Kang, saben bengi,” Lirix tambah ngakak.

"Wakakakakak, mula Rika muridisun hang pinter lan ayu Dhik. Gedigi Dhik, timbang gesah thok ring kene, sing ana wujude, kelendi kadhung surat-suratan bain Dhik, dadi ana wujude lan keneng disawang selawase,”

Sumi nyauri girang temenan, "Iya Kang, Isun gelem, kisuk Rika kirim surat sulung ya. Iki alamatisun catheten!”

Lirix nyathet alamate Sumi, “Terima Dhik, Insya Allah kisuk Sunkirimi surat ya,”

Sumi njawab, "Iya Kang, Sunrandhu suratrika hang kawitan. Kang iki wis dalu, ayuk mudhun, engkisuk Isun sekolah makene sing jelantukan,"

Lirix nyauri, "Ayuk Dhik, Isun ya wis ngantuk, salam 73.88 cerio Dhik Sumi.." 

Sumi njawab, "73. 88 emmmuachhhh.."

Mari sembayang Subuh Lirix wis nyekel kertas lan pulpen, tangane coret-coret ring kertas, nulis surat hang kawitan kanggo Sumi. Iyane mikir kadhung surat iki aja sampek mung wujud surat kaya umume, taping surat iki kudu dadi guritan hang endah, hang nggambaraken undharasa awake dhewek. Tangane terus coret-coret ambi tangan kiwane diseleh ring bathuk.. Ulih sak jam tulisan surat iku wis mari, taping Lirix mbolan-mbaleni maca surat iku, iyane kuwatir ana ujar hang salah. Serta dirasakaken wis apik isi surate, Lirix nutup bukune, aju metu ring lurung arep tuku kertas surat ring tukuk parek umahe. Mula kadhung wong wis kesengsem, sing kerasa hawa adhem, mesam-mesem Lirix kepilis weruh tukuke magih tutup, iyane mbatin dewek, "Hahaha, kari bengok Isun iki, wayah isuk gedigi endi ana tukuk wis bukak, uwonge bain magih turu paling," 

Lakune Lirix cemple, kepilis, kedhuhung kerana durung bisa tuku kertas surat. Sampek ring umahe, Lirix ngenget-ngengeti isi surate maning, diwaca maning nawi-nawi ana hang perlu dibecikaken. Ambi nganteni tukuk mbukak, Lirix melaku ring warung tuku Sega Janganan, ambi tuku Jenang Bedhil kanggo emake.

Lahan tepat untuk iklan anda di sini.

Hubungi: skb@belambangan.com atau WA telp 0811843457


Kira-kira jam wolu Lirix melaku ring tukuk buku tuku kertas surat lan amplope. Ring kono Lirix milih-milih maceme kertas surat hang apik. Lirix milih kertas hang ana gambare ati, wernane kapuranta, ambune semebrung arum. Sing lali Lirix tuku amplop hang gambar lan wernane padha ambi kertase. Sampek ring umahe, Lirix langsung mbukak bukune, pulpen dicekel, kertas surate dideleh ring meja, ambi ngati-ati Lirix mulai nulis surat ring kertas surat.

Kanggo Sumi wong ayu kembange ati

Ana ring Kepund8ungan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bengi sintru kerasa dalu, larut bareng adheme angin kangen, hang nggawa selimut asmara, direngga lintang-lintang nyandhingi ratu bengi hang elok ayu, embuh kanggo sapa.

Isun kemeleyang ngangen-angen ngeliwati wates waktu, nggoleti lawang ati hang njemblang, kanggo Sunleboni ereng-ereng gampenge ati, bareng ngerasakaken enake rasa welas, seru kepingine Sungelegek sak lumur anggur asmara hang nggawe mabuk kedanan nyang Rika. Suwara-suwara bengi, milu nggugah ngipi hang keseron jeru.

Dhuh wong ayu hang buru Suntemu, gemulak dhadha iki kaya sing nggugu, Rika nggawa welas kari telikas. Dhuh wong ayu hang asihe Sunrandhu, kelendi maning wis kadhung atinisun kepilu. Sungandrung ring ayune kuwung, ngelayung nguber welase kupu cedhung. Isun mung manuk Kutilang, Rika merak kayangan, seriwi-seriwi tokleh iki apatah bisa nguber widadari desa. Mungga-mungganeya kecaruk ana ring kangen hang mucuk, nuruti karepe welas hang wis keladuk. Kadhang ana rasa wedi ring ati, kaya-kaya cuba lan memedi padha cekikikan, padha ngguyu paran hang Sun kayal. Kala- kala awak iki merguyuh, kaya ana setan hang siyap ngusir nggetak Isun teka suwarga atinrika, kaya Adam hang diusir teka suwarga, turneya Isun sing milu mangan woh kuldi hang dilarang. Ana rasa uga ana rumangsa, undharasa sing campleng masiya ana hang mbebeng. Alang-alang sing bakal mangklang, mung kerana atose watu karang.

Cukup semene suratisun hang kawitan, Isun percaya Rika paham paran hang Sunrasa. Rasa welas hang temenan, sing ilang sampek enteke jaman. Sunrandhu balesan surat welasrika hang kawitan.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

 

Singotrunan Banyuwangi; 7 Juni 2002

Wong hang kedanan nyang Rika

Lirix Al Harir

 

Wis rampung ulihe nulis surat, Lirix ngelepit kertas surate aju dilebokaken ring amplope. Sing nganteni engko maning Lirix nyetater sepidhah montore, marani ring Kantor Pos. Sepidhah diparkir, aju Lirix melaku ring panggonan ngirim surat, sing tanggung-tanggung iyane nganggo pengiriman surat kilat makene gelis gaduge.

Kaya adate, mari Isak Lirix nguripi radhiyone aju melebu ring pangkalan 320 milu geguyonan ambi kanca-kancane.

"Kontek kontek..”

Ana kanca hang nyauti, "Melebuwa kontek," 

Lirix ngejemer maning, "Langsung nyilih sak puteran ya.. Sumi monitor, Sumi monitor.. Sing kathik njawab, langsung ring pangkalan yaaa. Terima Pak Net, sing ngurangi rasa hurmat Suntinggal sulung, Isun arep mojok ambi Sumi, ceriooooo.."

Kancane njawab, "Najis yara lare iji iki, pangkalan mung kanggo pelencatan thok ya.. Melebuwa hang kontek,"

Lirix muter radhiyone ring panggone mojok ambi Sumi, sing weruha ring kono Sumi wis gendhingan ngerandhu Lirix.

“Mandaneya dhuh senenge urip nyandhing Rika. Raina bengi Sunkudang tembang lagu kesenengan," Sumi ngeculaken jamere, Lirix aju melebu uluk salam,

"Assalamualaikum wong ayu.."

Sumi njawab, "Waalaikumsalam Kang, wong hang Sun kudang-kudang.."

Lirix tentrem atine, “Mandaneya nyandhing sapa Dhik?”

Sumi nyauti, "Nyandhing Rika Kang Lirix, hemm..."

Lirix tambah cemeng kopine, "Byek endhasisun sampek ngempang Dhik.. Kelendi kabare Dhik?”

"Alhamdulillah seger waras Kang, Rika wis madhang Kang?” Saute Sumi.

“Byek, sing enak madhang sing bisa turu Dhik, kadhung durung rungu suwaranrika," Lirix mulai ngerumrum Sumi.

Sumi rada isin njawab, ”Dhuh Rika Kang, sampek semono welasrika Kang, Isun uga sing bisa sinau Kang kadhung durung rungu suwaranrika,"

Saiki Lirix hang kemisinen lan keneng rumrume Sumi.

”Hehehe.. Rika iki Dhik... Dhik Isun mau wis kirim surat nang Rika, kadhung sing ana alangan kesuk nggadug nyang Rika. Terus balesen ya Dhik.."

“Iya Kang Insya Allah Sunbales suratrika hang kawitan.”

Lirix lan Sumi gesah ring radhiyo Orari sing ana juntrunge sampek jam sanga. Kerana Sumi ulih ngebreak ambi bapake diwatesi sampek jam sanga, kerana kisuk isuk Sumi kudu sekolah.

“Kang mudhun sulung ya, wis jam sanga, kisuk kecaruk maning ring kene, emmuachh I love you Kang, jaganen atinrika mung kanggo Isun, atinisun uga mung kanggo Rika.  Assalamu’alaikum.." 

Lirix jawab salame Sumi, "Waalaikumsalam, welas iki Sun pendhem jeru uga mung kanggo Rika Dhik. Emmmuachhhh.."

Mulih sekolah Sumi diceluk embahe,

”Beng, meriniyatah," 

Sumi mara mareki embahe, "Enten napa Mbah?” Ambi nduduhaken amplop werna kapuranta embahe ngomong, "Mau ana uwong nguweni iki, jare kanggo Sira,"

Serang girange Sumi ngerebut amplop iku teka tangane embahe, sing kathik kesuwun Sumi sakkal melebu kamare. Tas diuncalena, ambi kemureb Sumi edheng-edheng mbukak amplope, semebrung wangine kertas surat nggawe Sumi tambah kasmaran. Lepitan kertas dibukak, dhonge diwaca, Sumi gemigil weruh maknane hang jeru ring walike ujar hang ana ring surat iku. Sing sepisan pindho Sumi ulihe maca surat iku, taping rasane Sumi sing lega atine kadhung durung maca maning. Lali mangan sing bisa turu, hang dicekel mung surat kawitan, kaya-kaya atine sing nggugu.

Mari sembayang Asar Sumi nggawa buku lan pulpen. Tangane Sumi wis coret-coret arep mbales surate Lirix. Sumi nempali paran hang ditulis Lirix ring surat iku. Sumi temenan seru ulihe mikir, aja sampek isi balesan surate kalah ring hal sastrane. Kudu ana gurit, wangsalan lan basanane. Tarhim Magrib Sumi buru mari nulis surat ring buku, engko mari sembahyang Magrib disalin ring kertas surat hang sakbenere. Kertas surate wis tuku mau isuk ring tukuk parek sekolahane.

Mari sembayang Magrib, sing kathik engko maning, Sumi langsung nulis ring kertas surat hang uga werna kapuranta kaya surate Lirix. Tangane Sumi lincah nyekel pulpene, nulis ring ndhuwure kertas surate.

Kanggo Kang Lirix ring angenan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ati hang suwung, liwang-liwung ngerandhu tekane kuwung. Dalu sintru ngancani sunute ati, angin silir-silir nggawa kangen sing bisa turu. Selimut asmara, rapet jangget meluk raga. Ayune ratu bengi hang direngga lintang-lintang, mung kanggo Rika kudangan. Lawange ati wis Sunjemblang, mung kanggo Rika dhuh Kakang. Sak lumur anggur asmara hang arep Rika gelegek, wis ana sak jerune rasa, siyap Rika entekena. Jenggirata tangi Kang, teka ngipi hang jeru, kerana ngipi iku bisa dadi nyata.

Dhuh Kakang hang Sunkudang-kudang, welas iki wis kadhung mberanang, Sunjaluk Rika aja mamang. Deling kambang ring segara, aja kuwatir kabeh wis takdire Hang Kuwasa. Kadhung iya masa usinga, kadhung using masa iya. Apuwa Rika kari bingung, turneya kabeh wis ana hang nanggung. Jodho, rejeki lan pati, iku wis dadi pasthi teka Gusti. Dhuh Kakang hang Sunkedani, aja ana rasa wedi, cuba lan memedi iku mung ayang-ayang sepi. Kadhung ana hang ngusir Rika teka welas asmara, bakal Sunbela lan Sunpasang raga, Isun lila metu teka suwarga ngancani Rika. Dhuh Rika hang tokleh seriwine, kene Suntambani, makene bisa miber dhuwur methik widadari iki. Dhuh Kakang hang nggawe isun ngelawang banyu, seru ngidham lan kepingin nyandhing hang sing kathik using, nyandhing saktemene nyandhing, liyane sing ana maning.

Kang, Kakang hang Sunwelasi, sepisan maning Suntegasi, kok.. wis Sunjemblang lawang ati mung kanggo Rika sing ana wong liya.

Banyuwangi; 9 Juni 2002

Kudangan arinrika ring Kepundungan

 

Isuk-isuk Sumi wis mangkat sekolah, sing lali nggawa surat hang wis ditulis unibengi. Ring dalan Sumi mandheg tepak ring panggone kotak surat, surat hang ring njero tas dijuwut aju dilebokaken ring kotak surat. Sumi aju nutugena lakune ring sekolah. Nggawa laku lan senenge ati, kaya sing nggugu ambi paran hang wis kelakon iki.

Bungah atine Lirix sing ana ukuran, nampa surat balesan hang kawitan. Kaya sing lega maca mung sepisan, surat diwolak-walik, lungguh diwaca, turu diwaca, tiwas ambi mangan ya diwaca. Sing bisa turu kepingine sega garing cengkaruk, awak gering mungga-mungganeya kecaruk. Dina-dina hang  dawa mung ngerandhu tekane mangsa. Apatah bisa nyandhing kembange desa, utawa mung sewates angen-angen belaka.

 

Bumi Sholawat Badar Banyuwangi

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor