Anggitane: Antariksawan Jusuf
(Minggu, 10 Maret 2024 07:02 WIB)

(Cerita Cendhek): Untung Dhug Gleng (3)


UNTUNG DHUG GLENG (3)

Aja takon jerite Mbok Janeh nalika nulih Untung magih lungguh mbejugrug ring kerosi lawase. Suwarane kaya-kaya ngebegi umahe lan merambat adoh sak Kampung Kerajan Desa Kelir. Sing kathik suwi, tangga parek lan adoh padha mara ring umahe Mbok Janeh hang magih jerit-jerit meluk Untung. Untung milu nangis, iluhe mili sampek ngepusi pundhake Mbok Janeh.  
“Eh Mbok, apuwa, ana paran, hah?” takon Man Sae Tojong ambi nyekeli bokonge Mbok Janeh. Man Urip Dhimpil nabok tangane Man Sae. Man Sae kaget aju nutup cangkeme ambi delamakan tangane dhewek.
“Untung……Untung anakisun……..!” abane Mbok Janeh gembar-gembor. Warga hang ana ring jabane umah tambah kemeriyek. Suwarane padha nggeremeng kaya tawon. Hang sing katon mung keluwargane Jamilah.
“Dhuh…….Tung…..Sira iki nggawe bingunge wong tuwek. Uwis emeh setahun Sira nana kabare. Teka-teka endhase buntelan. Apuwa Sira, Tung…..Keneng paran Cul?” Abane Mbok Elok dulur pareke Mbok Janeh ambi geruh-geruh pisan. “Apuwa sampek gedigu iku, Tung?”
   Mbok Janeh wis ngeculaken pelukane. Ambi kesrat-kesrut ngusapi iluhe, melebu pawon njuwut banyu kendhi lan lumur, aju  lumur hang uwis isi banyu diombekaken ning Untung. “Alhamdulillaah….!” Abane Untung ambi ngelus dhadhane dhewek. “Kesuwun, Mak!” sambunge. Uwong-uwong padha meneng. Arep ngerungokaken ceritane Untung hang mara-mara minggat teka kampunge, teka-teka endhase belebetan kain putih. Edheng-edheng, Untung mangkat cerita. Dina minggu mari subuhan, Untung nunut montor kijang kothak biru hang saben subuh nguwot uwong-uwong desa hang padha belanja dagangan peracangan ring kutha. Supire arane Man Abud suthup. Kawitane mudhun, njujug ring terminal Lateng. Sedina rong dina turu ring langgare terminal. Hang adate nana suwarane adan, nalika ana Untung turu ring langgar iku, aju ana suwarane Untung adan Bedhug, Ashar, Magerib, Isyak lan Subuh. Hang maune nana uwong hang sembayang, tambah dina akeh hang milu jamaah. Tekane jamaah iku ana hang mula lillaahita’ala, taping akeh hang kepingin weruh kadhung hang adan iku jare awake cacad. Teka jalaran iku, nyatane akeh uwong hang ulih hidayah. Jamaah tambah akeh lan Untung bisa mangan sabendinane merga digawakaken rangsuman ambi para jamaah. 
“Aranira sapa lan teka endi asale?” takone Man Salam Belang.
“Kula Untung, dugi Desa Kelir!” semaur Untung ambi setengah wedi merga berengose Man Salam sampek ngebegi pipine.
“Gedigi, Lik. Kadhung bisa Sira adane wektu Bedhug bain ring langgar kene. Aran terminal iku ramene yara mung isuk sampek Bedhug. Ashar sak teruse sing pati ana uwong. Lha….hang milu jamaah selawase iki, ya uwong kampung. Umpama Ashar sampek Subuh Sira njaga langgar kampung jabane terminal iki kelendi? Makene uwong-wong kampung bisa ngeramekaken sembayange ring langgare dhewek!” jaluk Man Salam belang. Untung manthuk-manthuk ambi temungkul. Sing wani ndhangak. “Ya…engkisuk angkatana wis yah!” jare Man Salam Belang.
“Enggih, Man!” semaure Untung.
   Engkisuke, Untung mangkat rijig-rijig langgar lan dadi tukang adan ring langgar Guru Asmuni Gempung. Kelendi carane nguripi sepeker? Diajari sepisan bain, Untung nyandhak. Saingga saben dinane wis sing ngerepoti wong liya. Suwarane Untung mari-mari windhul. Corong TOA hang dipasang ring ndhuwur cagak wesi, ngateraken suwarane Untung merana-merana. Akeh uwong padha kaju lan sekaken. Para jamaah hang adate sembahyang ring langgar terminal, padha ngalih ring langgar Guru Asmuni Gempung.
   Sedina rong dina, Untung ngelakoni pegaweyan iku kelawan ati seneng. Mangan dicukupi, ibadah saya munggah. Taping, ring sela-selane lakon, ana uwong kidule langgar arane Kang Jani Jongos rumangsa sing ayem ulihe istirahat. Maklum Kang Jani Jongos iku kaya lawa. Bengi melek ring terminal, ngarepaken subuh mulih aju ndhekok.
“Kuwata bain warga kongkon ngerangsumi pakane Untung. Makani kebo turu,” gerundenge Kang Jani Jongos. Sing rumangsa awake dhewek kaya kebo. Wetenge bedhis, rambute arang lan dawa, bacote kaya bongkote bongkok kemureb. Boyoke akeh panune. Warga liyane kerungu, merga Kang Jani iku ngomong sing enak kaya gedigu iku mau wis ngalor-ngidul. Uwong warungan sak terminal padha diocok-ocoki makene bangkel ring Untung. Warga utamane para jamaah langgar Guru Asmuni Gempung padha ngedhem-edhemi Untung. Untung ngerumangsani, awake mula cacad taping atine lebih sempurna teka Kang Jani Jongos hang sing sekolah lan sing ngaji sakat cilik. Mulane uripe ya dikongkon-kongkon uwong junjung-junjung ring terminal. Njunjungi belanjaan munggah ring montor pedhesaan. Ngumbah montor lan sakpenunggalane. Dadi ya keneng diarani dadi menungsa belog. Kadhung ngomong sukur melendhong, suwarane anter lan sing mikir uwong hang ngerungokaken iku lara ati tah using. Kerana iku, saben mari wirid subuhan, Untung metu teka langgar belajar nata sepidhah udhud hang parkir ring iringane lawang melebu terminal. Ana kira-kira telung ulan pegaweyan nata parkir iku dilakoni. Nalika dina Selasa isuk, ana lare hang umurane ring ngisore Untung, katon kepungun-pungun ulihe nunggang sepidhah udhud. Sing weruha ana wong wadon tuwek  munthuk-munthuk ngagetaken nyaberang dalan ring ngarepe lawang terminal. Lare enom iku mau kaget lan njeleret sampek nabrak awake Untung.

“Nalika iku isun engete wis dirawat ring RSUD sak kamar ambi hang nabrak. Lare iku arane Jamali. Keluwargane wong enak. Biaya perawatane ditanggung apake Jamali. Insyaalloh liya dina, keluwargane Jamali iku merene nak marani Isun diperiksakaken maning ring dokter hang nangani. Kadhung wis aron temenanan, Isun dijaluk kongkon ngerumat langgare. Gedigu ceritane,” abane Untung. Uwong-wong ngerungokaken padha sekaken. Adate lare cacad, tekad uripe ngalah-ngalahi lare hang sempurna awake.
   Bengi iku kanca-kancane Untung ngaji bengen padha teka ambi kemul-kemul sarung. Ana hang nyengkiwik dhompolane rambutan, ana hang nampa sak kaput godhong sawi godhog lan ana uga hang mung nulungi ngethepi gawan kono mau. “Arane apake Jamali iku sapa Tung?” takon Mbok Janeh. Durung kongang Untung nyemauri, Kiyai Muslih, gurune Untung ngaji teka. Mbok Janeh gupuh, kanca-kancane Untung padha ngadeg nguweni panggonan lungguh ning Kiyai Muslih gurune. Mari salaman kabeh, Mbok Janeh kethuwel-thuwel nggawe wedang ring pawon. Durung mari guthek-guthek, kabeh dikagetaken ambi suwarane uwong melung-melung njaluk tulung. Suwarane adoh kegawa angin desa Kelir. Arah-arahe kenceng ambi umahe keluwargane Jamilah.

(kang ujik)  

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor