Interpretasi Undharasa Using Klasik Seblang Lukinta

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Kamis, 16 Mei 2024 08:17 WIB)
- OpiniInterpretasi Undharasa Using Klasik Seblang Lukinta

Ditulis ring Abdullah Fauzi

Kadhung tulisan bab undharasa Using klasik hang asale teka karya sastra tutur digeningaken gedigu bain, jelas mbingungaken generasi seteruse. Naming, kanggone pakar basa, hususe malah bisa dadi empan kanggone neliti lebih jeru kelawan apresiasi rong arah: intrinsik lan ekstrinsik.

Nawi hing kelincipen, kadhung ring Banyuwangi iki dianakaken Lembaga Basa Using hang tugase nggawe legalitas baku karya sastra Using klasik, dienggo rujukan penelitian. Nduweni wigati pisan ngelakoni penelitian nyang karya-karya sastra Using hang merujuk seperene lan kanggone dina mburi. Saingga para pengarang lagu hususe, tambah gampang nggarap lirik hang uwis nduweni rekomendasi legalitas teka Lembaga Bahasa Using.

Hing bakal kedadeyan maning kaya saiki, pengarang gendhing Using, nggawe lirik lagu sak enake, nana pengendhapan lan nganggo basa hang bener. Biyasahe, kanca-kanca iku pertimbangane mung pasar. Mula hing luput nganggo unsur basa liya tepak nggawe lirik lagu banyuwangenan. Naming kadhung magih ana ucap Using, apuwa meksa nganggo ucap-ucap liyan? Kan iku mung nduduhaken gok penulis lirik iku hing mampu nguwasani ucap-ucap Using? Sepurane, koreksi iku nawi kaisuken utawa bisa pisan dadi lan lupute. Kerana ring undharasa Using klasik, akeh unsur ucap-ucap Jawa. Iku hang umpamane ditemoni ring rengeng-rengeng satuan koor sinden Seblang. Umpamane Seblang Olehsari hang nggendhingaken  Seblang Lukinta. Ana pirang wong hang perdhuli, kelawan nyathet karya sastra Using klasik iku, lan cumpu nyathet anane lirik hang beda-beda.

Camat Glagah, Soediono Hadi nyathet tanggal 30 Agustus 1979:

SeblangLukinta/ Singkang Gedhe/ Encakono.

Ruwahe Fatrah Abal nyathet tanggal 3 Januari 1984:

SeblangLokenta/ singkang dadi/lincakana.

Disparsenibud Kab. Banyuwangi nyathet tanggal 28 November 2003:

Seblang-seblang yo/ lukento seng dadi/encakono.

Ucap ‘Sing’ hang dimaksud ring undharasa iku yaiku artine ‘yang’. Kesimpulane, ‘sing’ iku njuwut teka ucap basa Jawa. Awak-awak sing bisa sak dheg sak nyet nyalahaken. Kerana sakat jaman bengen ring Banyuwangi akeh sesrawungan etnis.

Ring tulisan iki, penulis nyobak nginterpretasi undharasa Using klasik Seblang Lukinta dudu hang teka  upacara adat Seblang, hang teka Olehsari tah hang teka Bakungan.

Seblang Lukinta’ iki, akehe baris lan misi, lan modhele beda temenan ambi hang nong upacara Seblang:

Seblang Lukinta

Wis wayahe bang-bang wetan

Kakang-kakang ngelilira

Wis wayahe sawung kukuruyuk

Lawang gedhe wonten kang njagi

Medala lawang butulan

Wis wayahe momong adhine

Sak tinjak baliya mulih

 

Alih basa Indonesiane dadi gedigi:

Seblang Lukinta

Tatkala fajar menjelang

Saudara-saudara bangunlah

Ketika ayam jantan berkokok

Pintu utama ada penjaganya

Lewatlah pintu rahasia

Sudah seperti biasanya ‘mengasuh adiknya’

Satu tendangan kembali pulang

 

Undharasa iku akeh simbul-simbule, nduweni kekuatan magis ring mburi ritmene hang romantis melankolis. Kanggone pecake serdadu perang, undharasa iku padha karo ngajak perang gerilya.

Teka ring alihbasa bebas iku mau, kira-kira bisa ditapsiri gedigi: baris kepisan lan kepindho, Wis wayahe bang-bang wetan/kakang-kakang ngelilira// Tatkala fajar menjelang/ Saudara-saudara bangunlah//

Liyane baris pembuka, uga baris hang nggugah makene sing lali, pasrah nyang cara-cara penjajah. Rong baris kawitan iku bisa ngobong semangat kanggo bangkit maning.

Baris ketelu, kapat lan kelima: wis wayahe sawung kukuruyuk/ Lawang gedhe wonten kang njagi/ Medala lawang butulan// ketika ayam jantan berkokok/Pintu utama ada penjaganya/lewatlah pintu rahasia//

Baris iki minangka tandha utawa kode gok kadhung pitik jago kukuruyuk, para pejuang hing ulih ngeliwati lawang gedhi kerana ana penjagane. Para pejuang diwarahi kongkon liwat lawang mburi hang akeh rahasiane.

Baris keenem lan kepitu: Wis biasae ‘momong adhine’/sak tinjak baliya mulih// Sudah seperti biasanya’mengasuh adiknya’/satu tendangan kembali pulang//

Baris iku minangka pituduh kapan kanggone nyerang. Setemene baris keenem iku nduweni arti siratan hang maksude singkur-singkuran ambi hang ketulis. Utawa gaya lan filosofinya ungkur-ungkuran. Saingga ukara ‘momong adhine’ bisa dadi gaya bahasa singkuran. Ukara momong adhine nduweni arti mbina, mbimbing, ngajari lan momong nyang adhike. Naming kadhung dicamplengaken ambi baris kepitu sak tinjak baliya mulih nduweni arti nggudha, nganggu lan musuhi, ngajari ngongkon nyontok lan nendhang.

Masiya ring kawitane kesenian Gandrung mung nggawe iringan musik kendhang lan terbang, cumpu embah buyut bengen wis pinter nggawe modhel seni musikalisasi undharasa. Kadhung iya, ring kawitan perkembangan sastra Using, kelawan bukti-bukti lisan hang njumbul jaman taun 1775 (ngitung jaman pembangunan kutha Tirtaganda ring taun semono), bisa dijuwut simpulan gok Gandrung iku hang ngawiti musikalisasi undharasa Using.

Kadhung dideleng rada parek, modhele undharasa klasik ring Padha Nonton, Sekar Jenang, Seblang Lukinta lan liyan-liyane, karya sastra iki hing ditaleni ambi sanjak, jumlah baris ring bait, jumlah ucap sak baris, nduduhaken gok embah buyut bengen wanen nyacak. Saingga kadhung ring kalangan sastrawan nasional kasebut Chairil Anwar  minangka hang ngawiti puisi bebeas angkatan 45, seru kasepe kadhung dibandhingaken ambi undharasa klasik Using. Kadhung ditarik wektune antarane 1775 lan 1945, selisihe 170 taun. Fantastis.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Antariksawan Jusuf