Iwak Banyu Banyuwangi (Bagiyan 1 teka 3)

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Rabu, 06 Maret 2024 07:21 WIB)
- EsaiRing donya iki akeh jenis iwak hang urip ring banyu tawa hang anjrah diarani Iwak Banyu. Iwak banyu iki mau masiya padha, naming ana hang bida uliye kadhung ngarani.
   Ring Banyuwangi hususe urip pirang-pirangane iwak banyu hang gampang ditemoni antarane:

1. Wader (Wader Takul, Wader Pari, Wader Pethak)
2. Melem lan Sengkaring
3. Mentrik/Wader Bedhis/Belodher/Kerunuk/ Cimil/Iwak Pindhil (arane akeh merga angger desa ngarani bida-bida).
4.       Uceng
5.       Iwak Tepel
6.       Welut lan Uling

Kadhung wayah usum udan teka, sumber hang wis garing saiki wis padha nyemburaken banyu maning. Kali hang sedurunge asat saiki wis padha mili. Sawah hang sedurunge dadi tegalan wis dadi kedhokan hang keneng ditanduri pari maning. Uwangan ya sing asat, kedhung-kedhung ring kali ya padha kembung.
   Kadhung uwis gedigi, iwak-iwak ring banyu padha kemeriyek. Embuh teka ring endi njumbule. Turneya magih usum panas, kali-kali iku sing ana kuntupe iwak. Kedhokan ya mangkat metu welute. Usum udan mula wayah hang nyenengaken kanggo nggolet iwak banyu.
   Nggolet iwak banyu ya akeh macem carane.

1. Mancing
Carane golet iwak banyu sarana dipancing. Pancing sak angkep iku Palesan, Senar/Ampen, Batonan, lan Pancing. Wadhah hang dienggo madhahi iwak diarani kempis. Jaman bengen palesan umume digawe teka jajang, naming saiki wis ana palesan teka bahan Fiber. Batonane teka timah. Cilikanisun bengen gawe batonan teka timahe segele plat nomer montor. Saiki batonan wis diedol ring toko pancing sakat ukuran cilik sampik ukuran gedhi. Sedurunge ana senar pelastik kaya saiki, ampen teka wulu buntute jaran hang diarani bubat.
   Kawitane, umpan hang umum dienggo mancing yaiku cacing lan anake tawon ruwan, laron, uler beras/uler dhedhek, sumpil. Cacing hang paling galak kadhung dienggo mancing yaiku cacing gedhang hang wernane abang paran maning laron, iwak banyu seru galake. Tambah-tambah kadhung mari udan utawa belabur, iwak mesthi akehe. Sakliyane umpan urip teka alam iku mau, saiki wis akeh umpan gaweyan kayata teka campuran tempe, sega, sentrat/pelet lan uga umpan bisa digawe teka roti hang dicampur bahan liyane lan ditambahi zat aroma hang bisa mikat iwak.
   Ana istilahe Pancing Pecutan. Pancing pecutan iki palesane sing kariya dawa. Palesane lemes seru lan batonane digawe entheng sukur bisa kerendhem bain. Pancing diteblakaken ring banyu hang rada santer aju palesan disait sing kathik nganteni suwe dipangan iwak. Kadhung tepak dipangan iwak, pancinge nyanthol ring cangkeme iwak. Taping ya kadhang pancinge nyanthol ring awake iwake. 

(Ana sambungane)

Satria Pujangga

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Satria Pujangga

Editor: Hani Z. Noor