Kelendi Nulise Hang Bener /biyasahe/ Tah /biyasane/?

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Rabu, 08 September 2021 08:12 WIB)
- Kolom Bahasa UsingLahan tepat untuk iklan anda di sini.

Hubungi: skb@belambangan.com atau WA telp 0811843457


Kadhang tepak nulis, kene iki kerep nemoni lan kesandhung ucap-ucap hang suwi-suwi dadi pikiran. Merga basa tulis iku ana aturane hing bisa sak karepe dhewek. Paran maning kaya basa Using hang aturan bakune buru dietokaken taun 2002 bareng ambi terbite Kamus Bahasa Daerah Using-Indonesia hang disusun ring ruwahe pak Hasan Ali. Kaya umpamane, hang bener biyasahe tah biyasane?
1. Basa Using, nduwe 'akhiran' /-é/ hang artine bisa macem-macem. Salah sijine, iyane nduduhaken duwene wong (kepemilikan). Akhiran /-e/ iki, kadhung panggonane ana ring ucap hang aksara pungkase konsonan.
Kayata:
umah + -e = umahe
pikiran + -e = pikirane

Dene kadhung panggonane ana ring mburine ucap hang aksara terbuka (vokal), tambahane /-ne/.
Tuladha:
kanca + -ne = kancane
buku + -ne = bukune

2. Kadhung nurut pak Hasan Ali ring bukune Pedoman Umum Ejaan Bahasa Using, aksara /a/ iku bisa diunekaken [a] kaya ring /anu/ 'milik', utawa [A] kaya ring /ala/ 'buruk'. Ring ilmu basa iki disebut alofon. Lan kadhung posisine nong pungkasan aksara diunekaken kaya /ala/ iku mau.
Kapan /a/ hang ana ring pungkasan ucap kepingin diunekaken kaya /anu/ mesthi kudu ana konsonan penutupe.
Acak bandhingaken:
/buka/ 'berbuka puasa' -> a-ne muni kaya /ala/
/bukak/ 'membuka' -> a-ne muni kaya /anu/

/sawa/ 'ular piton'  -> a-ne muni kaya /ala/
/sawah/ 'sawah' -> a-ne muni kaya /anu/

Kelendi kadhung ucap 'biasa'?

A. Kadhung miloni aturan nong ndhuwur, mesthine aksara pungkase hing bisa /-a/, merga engko munine kaya /ala/. Makene muni /a/ kaya ring /anu/ mesthine ana aksara pungkas konsonan, yaiku /h/. Dadi ditulise /biasah/*.

B. Ring basa Using, ana aturan kabeh uni ditulis.
/melaku/ dudu /mlaku/*
/kuwat/ dudu /kuat/*

Dadi 'biasa' ditulis /biyasah/ dudu /biasah/*.

C. Dadi merga ucap pungkasane konsonan, biyasah dudu ditambahi /-ne/ taping /-e/, yaiku hang bener nulise: /biyasahe/ dudu /biyasane/*.

Cathetan: * tandha bintang iki nduduhaken gok iku tuladha hang salah.


Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor