Ketiga Dawa

Iskak Basuki (dipublikasikan pada Kamis, 11 Januari 2024 08:27 WIB)
- EsaiBanyuwangi magih anter panase, wayahe usum udan sing ana udan, keneng diarani ketiga dawa. Desember hang jare gedhe-gedhene sumber, Januari hang jare 'hujan tiap hari' sing mari-mari, sing ana mempere sithik-sithika. Udana mung kadhang-kadhang, mung sedhela, mung itungan menit abane kemerothok aju terang maning; gerigisa semono uga, mung sak encritan belaka. Ana ra uyuhe wong anyang-anyangen. Mendhunga wis ketara cemeng kandel weruh-weruh semembur mutih, nipis kegawa angin. Utawa sukur mendhung bain, dianten-anteni sampek dalu, sampek kisuke maning sing ana cicir. Kadhang geludhuge muni, nggupuhi kaya iya-iyaa arep paca. Pepeyan kelambi, kasur, cengkaruk, wis kadhung dientas jagate padhang maning, panas maning. Hawane ngeraina mbengi ongkeb, ale isun ring desa, paran maning wong ring kutha. Warung-warung es nyirik, garus. Ana hang taker antri, dikerubung wong tuku taker sing katon bokonge bakule. 

Ana hang ngomong panas dawa iki mergane akeh wong ewuh, wong duwe gawe. Wong ewuh, tosene ring desa, paling wedi ambi udan. Ruwed ukure dhonge hajatan diantem udan. Mugane meh mesthi ngundang tukang sarang. Iya gok hang ewuh mung siji utawa sithik. Cumpu ring desa iku sekali teka ulan-ulan apik padha ambi usume wong repot, wong duwe gawe, embuh ngawinaken embuh nyunati anake. Sak desa bain ana wong pira? Akeh desa aju pira? Pira aju pawang udane? Sing saben dina disarang langite?

Ana penemu, nyarang udan iku setemene sing ulih. Jare akibate bisa mbalik nyang uwonge hang nyarang, jare. Jare, mbisuke ring panase Ara-ara Mahsyar iyane sing nemu banyu ngombe. Mergane mauka, mendhung bakale udan hang dianteni bumi lan sekabehe mahluk hang butuh, bingung munyeng-munyeng nong ndhuwuran, dialangi, ditulaki.

Percaya tah sing, jare wong kono gedigu. Ilmu nyarang utawa ngelih udan iku mula ana. Hing masuk akal mula kerana hing kabeh ilmu nganggo tataran akal, talar, rasional; ya ilmu iki contone. Iki kelebu tataran ilmu goib, irrasional, sing normal diakal. Mugane 'gelar sarjanane' ya: paranormal, jawane 'paragaknormal'.

Gejala sing normale cuaca, hususe lakune mega alias mendhung nong langit iku, isun tau diwarah ambi dulur. Ketepakan dulur isun ana hang megawe ring BMKG Banyuwangi, kantore ring wetane perapatan Cungking kok, elore lurung. Gok cerita wis rada suwi, jare bangete iyane niteni menthelengi cuaca nganggo piranti kantore - embuh 'citra satelit' embuh paran arane - katon waktu iku arak-arakane mendhung ana ring ndhuwure Jawa, teka kulon digiring angin melaku ngetanaken. Gadug Banyuwangi? Iku hang ngagetaken. Kok bisa? Apuwa gadug ndhuwure kawasan gunung kulon iku, wis arep melebu Banyuwangi, mendhunge dadi balik maning? Ngulon maning! Normale sebagiyane logrog dadi udan, sebagiyane maning bablas ngetanaken. Iki using. Aneh! Apuwa? Iki murni gejala alamiyah tah ana hubungane ambi pokale 'parasingnormal'?

Percaya sing percaya nyatane kedadeyan iku ana. Akeh. Embuh apuwa? Embuh apuwa maning, saben meruhi gejala alam hang nganeh-nganehi tunggale iku, jithok jare mara-mara mengkorog; jithoke dulur iku. Jithokisun kerasane....ongkeb!

(Bwi,0124.1.ib)

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Pemikiran dan Pengalaman

Editor: Hani Z. Noor