Ngopeni Jajang Badhene Angklung (Bagiyan 1 teka 2)

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Sabtu, 08 Juni 2024 07:10 WIB)
- OpiniNgopeni Jajang Badhene Angklung (Bagiyan 1 teka 2)

Ditulis ring Moh. Syaiful

Bakalane angklung Banyuwangi mesthine bain ya jajang. Sing beda ambi panggonan-panggonan liyane, ring Desa Kemiren uga gedigu. Maneka rupa jajang hang asal Banyuwangi bisa digawe angklung. Naming akeh-akehe nganggo jajang benel lan jajang ori. Jajang benel lan jajang ori dianggep paling trep anggone gawe angklung merga ukurane sing kariya gedhe lan sing kariya cilik. Mula iku jajang iki kepilih dadi badhene angklung Banyuwangi.

     Sakliyane ring bab ukuran hang pas anggone gawe angklung, jajang benel lan jajang ori uga kelebu jajang hang sing gampang uwah. Kadhung wis dilaras dadi angklung jajang iki mesthi ajeg lungguhe nong unine hang sing gampang munggah utawane sing gampang mudhun bem-e (nadha dhasare).

     Jajang petung utawane jajang petung ya sing kalah uleme dhung digawe angklung. Naming jajang iki ukuran bumbunge kegedhen anggone digawe angklung. Akeh-akehe jajang iki digawe gong utawa digawe thethek patrol.

    Ana maning jajang wuluh. Jajang iki bumbunge cilik lan tipis kulitane. Jajang iki mung cocog digawe suling. Ring kanggone wong tani jajang wuluh biyasahe dienggo anjiran tanduran. Umpamane anjirane lobok, kacang, lan liyan-liyane.

JAJANG BENEL

    Ring Desa Kemiren anane jajang hang bisa digawe angklung magih akeh. Sing kurang tanduran iki ana ring desa Kemiren. Paran maning hang aran jajang benel putih. Jajang iki urip subur ring antarane perengan jurang lan antarane sawahan.

    Jajang benel putih iki jajang hang didhemeni uwong Kemiren anggone gawe angklung mergane gampang goletane lan suwarane ulem dhung wis dilaras. Lan maning jajang iki kuwat sing gampang bencah lan sing gampang dipangan thether dhung wis digawe angklung. Jajang benel dhewek iki akeh rupa lan wernane. Umpamane benel putih, benel cemeng, ana uga benel tutul. Ring kemiren telung macem jajang iku kabeh magih ana lan urip ring kono. Benel tutul menang ring rupa naming sing kuwat ring kandele. Jajang iki akeh-akehe digawe pekakas umah kaya kursi meja lan liyan-liyane. Benel tutul gampang bencah dhung digawe angklung. Paran maning kadhung hang nabuh rada anter sithik nabuhe.

  Jajang Benel putih kulitane kandel lan kuwat dhung digawe angklung merga kulitane kandel lan sing keras (elastis).

   Jajang benel putih bakalane angklung, sedurunge ditegor kudu duwe umur hang cukup paling sithik setahun setengah utawane ulih rong usum udan. Mesthi bain sing kabeh jajang benel putih bisa dienggo gawe angklung. Jajang hang ketuweken utawane garing noring barongan sing apik dhung digawe bakalane angklung. Dhung maksa digawe angklunge engko gampang bencah merga keras ketuweken.

   Jajang benel hang urip nong ndhuwure tanah pasir lan paras iku jajang benel hang paling apik anggone dienggo angklung. Jajang hang urip nong kebonan hang lemahe lempung kurang apik merga lempung mau kakehan kaolin (unsur tanah lempung). Jajang hang gedigi biyasahe gampang gabug lan unine kurang bisa anter.

(Ana sambungane)

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Moh. Syaiful

Editor: Antariksawan Jusuf