Ngopeni Jajang Badhene Angklung (Bagiyan 2, Pungkas)

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Minggu, 09 Juni 2024 12:18 WIB)
- OpiniNEGOR LAN NGGARINGAKEN JAJANG                   

     Dikawiti teka negor jajange, sing sembarang dina lan wayah bisa dienggo negor jajang. Jajang hang dienggo angklung mesthine nganggo itungan dhung arep negore. Mbuh iki weluri tah ilmu pasti, hang jelas negor jajang hang arep dienggo angklung kudu golet dina hang apik, dhung kepingin nggawe angklung hang apik unine.

   Dina kaya Sabtu duwe itungan sanga hang maksude angka sanga iku angka hang paling dhuwur ring itungan. Dina iki apik anggone naptu lan pasaran kanggo negor jajang. Pasarane milih pahing merga ring penanggalan jawa pahing dipercaya duwe rasa pahit. Iki dikarepaken jajang iku bisa pahit lan sing diarep kewan lan penyakit hang doyan nyang jajang kayata nener lan bubuk. Jajang hang dikethok ring dina Sabtu Pahing dikarepaken dadi jajang hang paling unggul lan sing diarepi penyakit dadine bisa awet lan sing gampang rusak. Angklung hang gedigi iki hang dikarepakaken dadi tabuhan hang apik.

    Milih dina lan pasaran nggo negor jajang iki wis dipercaya wong sing mung nong Kemiren thok, naming uga panggonan-panggonan liya kayata desa Mangir lan Cawang ring Kecamatan Rogojampi.  

     Sakliyane golet dina hang apik, tekane ulan ring saben tahune uga kudu diengeti. Merga ulan hang apik iku nggawa tekane usum, kayata usum udan lan usum panas. Ring sakjerone ulan-ulan Agustus sampek ulan Desember kelebu ulan hang kurang apik. Wong Kemiren utamane percaya dhung wayah usum iki jajang padha nyusoni anake. Jare jajang iki rasane manis merga nggawa susu ring njerone. Kira-kira wayahe jajang ngebung.

     Maksa negor jajang ring mangsa gedigi nggarai jajang didoyani penyakit. Jajang sing bisa awet merga gelis dipangan penyakit. Penyakit kayata nener lan bubuk seru dhemene nyang jajang hang ditegor wayah usum udan.

NGOPENI JAJANG UGA NGOPENI PENGURIPAN

    Jajang hang mari ditegor sakteruse digaringaken ring panggonan hang adhem lan kudu diedegaken. Iki dikarepaken makene jajang iku garinge edheng-edheng, garing merga keneng icise angin dudu antere panas serngenge.

   Sakmarine jajang garing aju jajang dikethok-kethok saben rong eros. Kethokan mau kudu ana erose ring pucuk, merga engko angklung digawe kuwalik. Pucuk ana ring ngingsor lan bongkote ana ring ndhuwur. Bumbung jajang kudu wutuh merga bumbung iku arep dienggo panggone mbengunge angklung.

Mari digaringaken ring njaba utawane diicisaken nong angin, jajang dikethoki rong ros aju digaringaken nong ndhuwur paga (ring ndhuwure bengahan). Ring ndhuwur paga jajang digaringaken maning sampek atus kira-kira 3-4 ulan  paling sithik. Masarakat desa Kemiren magih ngugemi anane gawe badhene angklung nganggo cara gedigi. Merga ngugemi cara iki uga ngugemi adat lan tradhisine Masarakat desa Kemiren .

     Angklung hang apik mesthi bain nganggo badhe jajang hang nggawene sing sak dheg sak nyet. Saiki jajang ditegor saiki uga jajang dikeroti digawe angklung, iki dudu cara nggawe angklung hang bener. Merga angklung durung atus banyune. Jajang hang durung garing lan atus temenan banyune sing bisa digawe angklung hang apik.

  LARAS  ANGKLUNG BANYUWANGI

   Larase angklung Banyuwangi iku unine angklung kawit suwara hang endhep sampik pungkasane suwara hang dhuwur. Antarane bem siji lan bem loro lan sakteruse iku ana beda ring munggah mudhune suwara.

       Laras angklung Banyuwangi ana 2 maceme hang siji laras pelog lan laras selendro. Iki diarani laras Pentatonis merga akehe mung 5 suwara. Kadhung akehe 7 suwara (nada) iku diarani laras Diatonis.

Interval laras pentatonic selendro Banyuwangian

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Moh. Syaiful

Editor: Hani Z. Noor