Paran Iku Kesenian Rengganis?

Muhamad Novi Yusuf (dipublikasikan pada Selasa, 28 September 2021 09:01 WIB)
- OpiniIsun iki saben-saben diceritani ambi emakisun dhung ana wektu gesah, embuh tepak kumpul ambi keluwarga utawa ya tepak keloron. Ring kana emakisun hing bosen-bosen angger cerita kesenian Rengganis dhung mbahas tontonan. Isun dhewek tepak rungu nong kupingisun magih bingung nyang pendelenganisun ring ayang-ayang pikiran. Bingunge isun nyang kesenian iku akhire wis disapu ambi emak kerana ujare dhung Rengganis iku kayane wis hing ana maning. Isun dhewek tepak kawitan rungu ya buru weruh dhung ana kesenian iku ring Banyuwangi.

Serta wis ping-kaping diceritani, isun nggolet wektu sithik kanggo mbeliyaki sejatine kesenian Rengganis iku embuh nong berita, youtube, artikel, kaset, lan liyane. Kebeneran tepak isun iku beliyak-beliyak kaset v

VCDnisun hang arep hun puter nong CD weruh ana potreke album kesenian Rengganis. Serta wis hun kelumpukaken info kesenian rengganis iku mauka temekaken magih ana wujude. Isun lali taun kapan iku, naming hun enget-enget saiki hang magih ana ambegane yaiku kesenian Rengganis hang ana ring dhaerah Tegalsari, paran maning ditambahi teka salah siji channel youtube. Isun bengen weruh nong kaset VCD ana kesenian Rengganis teka Muncar ambi hang sun weruhi ring artikel lawas yaiku magih ana nyawane kesenian Rengganis ring Tegal Dlimo. Isun dhewek seperene magih durung weruh nyang aran kundangane ring wong duwe gawe utawa wong iwuh. Embuh isun hang kurang weruh inpone embuh kelendi. Isun jujur bain asli kepingin weruh.

Lahan tepat untuk iklan anda di sini.

Hubungi: skb@belambangan.com atau WA telp 0811843457


Dhung wis enget ceritane emak, iyane iku dhemen ambi hang aran tokoh cerita yaiku “UMAR MAYA”. Ceritane emak iku angger ana lakon Umar Maya, uwong hang meranaken jarene cilik, njugede lincah, nganggo tasemak cemeng, uga ya mesthi nggantheng larene. Emakisun cerita gedigu kerana iyane mula urip lan lair ring dhaerah Kecamatan Glenmore. Hang bengen jarene ring desa lan tangga desane angger ngundang kesenian drama teater kaya dene kesenian Janger, Ludruk, Ketoprak, 47, uga Rengganis. Masiya akeh kesenian hang saben-saben main, emak dhemene ring Rengganis.

Isun hing weruh sapa hang salah bab emeh ilange kesenian iku, naming hang sunpingini iku terusa lestari. mumpung magih urip seniman-seniwati hang magih setiya uga pecake pemain Rengganis hang magih duwe wigati digugah maning nganggo cara pelatihan utawa cara paran bain makene bisa lestari maning. Dhung karepisun ya kudu diweni winih, saben sekolahan SD bisa sinau kesenian iku uga diweni kaweruh. Keneng-kenenga digawe festival kaya dene kesenian Angklung Caruk, Macaan Pacul Gowang lan liyane. Paran maning hang duwe sanggar seni, paling using bisa ana murid-muride hang weruh nyang kesenian Rengganis.

Sepurane hang akeh nawi salah ucap tah salah pengerten, naming isun dhewek ya dhemen ambi kesenian Banyuwangi asli. Isun sing kepingin kesenian iku musna, paran maning hang sun weruhi ring salah siji channel youtube dhung kesenian Rengganis iku bisa diceluk nganggo celukan “Wayang Orang Khas Banyuwangi”. Masiyatah teka hang sunjugeri, info liyane yaiku cerita hang digawa mung teka kisah utawa cerita Serat Menak. Maning siji tokoh lan liyane ditampilaken nganggo cara wayang jawa. Teka kelambi, watak uga liyane meraji nyang tokoh pewayangan jawa. Mung tetep basa hang dienggo kaya dene basane ring kesenian janger yaiku jawa kuna utawa basa kawi. 

Nawi ana hang bisa ngewani inpo hang lebih jelas, isun minangka lalare nom-noman kepingin weruh hang sak temene.

 

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : pribadi

Editor: Hani Z. Noor