Rong Koreografer Enom Asal Banyuwangi nong Acara Hari Tari Dunia 2023 Unesa

Moch Anil Syidqi (dipublikasikan pada Kamis, 11 Mei 2023 07:08 WIB)
- EsaiKoreografer enom asal Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring lan Dusun Warengan, Desa Bubuk, Kecamatan  Rogojampi ana nong kegiyatan Hari Tari Dunia 2023, Jemuah bengi (5/5). Koreografer iku maknane tukang nggawe tarian.

Kegiyatan iku iwuhe Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Kegiatan Mahasiswa Tari Universitas Negeri Surabaya (diringkes: UKM KKM Tari Unesa).

Dirameni kelawan maneka macem grup lan kereasi tarine, uga ditekani ambi para tokoh tari hang wis nduwe aran ring Kutha Surabaya, kegiyatan iki sukses narik wigatine akeh penonton. 

Grup hang tampil, yaiku: Goong Prada Management (Surabaya), STK Asri Kusuma Universitas Negeri Malang (utawa UM) lan Sanggar Tari Perpustakaan Mawar (Blitar). Liyane iku uga ana: grup Sawung Dance Studio (Surabaya), Komunitas Silak teka Institut Seni Indonesia (ISI Yogyakarta), UKM KKM Tari Unesa, lan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW Surabaya.)

Romi Romansyah (21 taun), yaiku koreografer enom asal Dusun Kebonsari, Desa Benculuk. Romi lan enem lare liyane minangka wakile Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMAJUR) Tari STKW Surabaya nampilaken karya tari kelawan judhul Kembang Waru

Karya iku gawenane Romi ring taun 2022 nalika magih kuliyah. Persise asile Romi nggarap tugas Mata Kuliah Koreografi Jenjang 3. 

"Karya iki diilhami ambi penomena lintas gender hang ana ring njerone tokoh gandrung lanang. Ucap kawentar kanggo nyebut bab iki yaiku travesti," jare Romi tepak ditakoni bab ide karyane.

Cerita iku mau ring Romi didadekaken ide, aju dioplos kelawan gerak lan pernak-pernike Gandrung mesisan gendhing tari cara Banyuwangi. Dadi tari Kembang Waru iki ya kelebu tari kereasi cara Banyuwangi.

Sedheng tokoh sijine, Ragiel Alfan (26 taun), yaiku koreografer enom asal Dusun Warengan, Desa Bubuk. Ragil minangka wakile Goong Prada Management (unit usaha seni hang melaku ring bidhang tari) iku nyuguhaken karya tari kereasi kelawan judhul Satrya Lambari. Bengi iku iyane sing milu njuged naming mung ngetutaken anak dhidhike thok.

Ragiel iki lair lan gedhe ring Banyuwangi. Tuwuk ngalor ngidul njuged milu uwong, iyane saya dhemen nyang seni njuged. Aju sakat lulus teka SMAN 1 Rogojampi (saiki dadi SMAN 1 Rogojampi Taruna Budaya) kira-kira wolung taun kepungkur, Ragiel mangkat menyang nong Surabaya. 

Nalika iku, Ragiel nerusaken kuliyah ring Jurusan Seni Drama, Tari dan Musik (sendratasik) Unesa angkatan taun 2015. Sakat kuliyah nong Unesa iku Ragiel mangkat ngasah keahliyane mesisan nyacak nggawe karya tari dhewek. 

Sampek nalika taun 2018, karya tari gawenane Ragiel hang judhule Niskala Seblang didadekaken wakile Jawa Timur kanggo kegiyatan lomba Parade Tari Nasional taun 2018 ring Jakarta. Mula nalika iku pisan Ragiel lan kanca-kanca sukses nggawa mulih nomer.

Kadhung Romi, bengen ngangsu kaweruh lan negesi keahliyan njuged nong Sanggar Dewi Sekartaji Muncar. Lulus teka SLTA (utawa SMA), alumni MTsN Srono angkatan 2015 iku aju nerusaken lakone kelawan kuliyah nong STKW Surabaya njuwut program S1 Jurusan Seni Tari. 

Teka STKW Romi lulus ring taun 2022 kepungkur. Kerana keahlian lan perestasine saksuwene ngangsu kaweruh nong STKW, aju saiki iyane diangkat dadi Asisten Dosen Jurusan Tari nong kampus hang dadi almamatere iku.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : -

Editor: Hani Z. Noor