Sendhang Seruni, Antarane Mitos lan Jujugan Wisata

Rissa Churria (dipublikasikan pada Jumat, 07 Januari 2022 07:31 WIB)
- OpiniBanyuwangi kutha gandrung, kutha penari hang kenthel ambi mitos, budhaya, lan adat istiadat hang sampek saiki terus didandani lan dijaga sak apik-apike.

Rong dina kepungkur isun ambi telu lare wadon lan keponakan-keponakanisun duwe tempah pereian ngelencer ring Sendhang Seruni. Sendhang iki kaya lare wadon hang duwe mata kening, cublek  pipine, dawa rambute direweg. Hawa hang disuguhaken seger lan kerasa asri. Sendhang iki ana ring  Desa Taman Sari, Kecamatan Licin Banyuwangi, Jawa Timur iki dicekel Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Kawitan rungu aran Sendhang Seruni, langsung ring jero pikiranisun mesthi ana mitos ning walike aran Sendhang Seruni. Rasa penasaran saya gedhe tepak ngeliwati dalan hang rada medeni. Rasa kepingin weruh ngileni ati, isun mareki lan omong-omongan ambi petugas hang ana ring kono.

Asal-usule cerita turun-temurun, banyu hang ana ring Sendhang Seruni uga bisa ngurangi rasa lara lan rasa kesel-kesel ring awak. Mula iku akeh uwong hang teka melaku-melaku ring kana nyeja teka kanggo ngombe banyu hang ana ring Sendhang Seruni. Masarakat hang teka ring kana akeh hang kungkum, selulupan kerana yakin banyu Sendhang Seruni duwe kasiyat lan diyakini "bisa nggawe awet enom".  Bek Balaaak....! Kadhung Allah wis ngarepaken kabeh bisa bain kedadeyan, duwe kekuatan daya magis hang ring njaba nalar.

Pesenisun, asal aja salah niyat, sebab antarane iman ambi sirik iki tipis bedane. Kabeh mau terserah rika kabeh wis. Macem-macem penemu masarakat sak ubenge  Sendhang Seruni iku.

Nurut keterangane uwong hang aran Mbah Dollah, "Kadhung njuwut banyu Sendhang kanggo tamba kudu maca salawat ping telu." Ye,  iku kadhung  nurutisun  keutamaane salawat, merga  aran salawat iku tanpa paran-paran wis  dahsyat lan istimewa. Kadhung  banyu iki diyakini bisa kanggo sarana ika iku, lan Allah arep ngewani weruh ring kabeh manungsa, setemene Allah duwe Kuwasa ring kabeh gawenane hang ana daya tarik lan istimewane saingga isun lan rika sing ana ucap maning kejaba  puja-puji kabeh hang ana.

Ana panggon hang sing ulih diuthik lan ditekani ambi uwong hang padha kelenceran ring kana. Pihak hang njaga Sendhang Seruni uga wis nguweni tulisan-tulisan ngengetaken supaya aja sembarangan ring panggon kono, kelebu pisan ana watu loro ring tengah sendhang hang sing ulih dipareki paran maning dicekel lan dienggo memengan. Kadhung rika kabeh rumangsa dadi dhayoh ya hang apik ring kana, kudu nuruti aturan hang wis dilakoni masarakat kana. Iki arane unggah-ungguh kulanuwun ring hang njaga dhaerah kana. Aturan digawe sing dienggo sulaya, taping kudu dilakoni.

Selamet pereian, tetep njaga protokol kesehatan lan kabeh aturan hang ana. Salam kanggo rika kabeh muga cemeng kopine seneng atine.

Banyuwangi, 06.01.2022

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor