Seri Basa Using Lawas: R. Binata (03-12)

Antariksawan Jusuf (dipublikasikan pada Rabu, 20 September 2023 05:49 WIB)
- Kolom Bahasa UsingCathetane R. Binata (W71-03-12)

Ater-ater:

Sakliyane R. Soedira, ana R. Binata hang nyathet ucap-ucap basa Using pirangane jilid taun 1929-1932. Aju, makene bisa diwaca wong akeh, belambangan.com ngetokaken isine sithik-sithik.

Ejaan lan keterangan wis ngeliwati proses suntingan. Umpamane: oe dadi u, tj dadi c, dj dadi j, j dadi y, awalan h dadi ilang. Keterangane teka basa Jawa dadi basa Indonesia. Tandha titik ring ngingsore ukara d/t dadi dh/th. Keterangan kr (krama) dadi besiki. Ejaan liyane, kayata klapa, mlaku (hang nganggo ejaan saiki mesthine ditulis dadi kelapa, melaku) miloni naskah aseline. Conto ukarane dijuwut teka naskah aseline, mulane magih kecampur basa Jawa sithik. Kayata, ana yen (mesthine kadhung), nuli (aju), mbeneri (ketepakan), klapa (kelapa) lan liya-liyane. Urutan ucape plek ketiplek njuwut teka manuskrip.

ujeg, angujeg pembayun: (Tidak ada keterangan-red)

nguling-nguling: Menggelepar (red).

Lara weteng nguling-nguling, tingkahe  kaya uling.

nyun-nyunan: Ayunan.

ancik; ancik-ancikan=ancel-ancelan; anthok-anthokan: Bersetubuh.

uncal= subal: Rambut tambahan untuk disambung ke rambut yang pendek supaya bisa digelung.

lanjak; nglanjak: Ngelunjak.

Dilunjak-lunjak meksa luput-luput: Tetap tidak kena.

enyak: Nih (red).

Enyak iki picis setèng, enggonen sangu sekolah.

                picis: uang

                setèng: Empat sèn

                sauwang: Delapan sèn

unyik; munyik-munyik: Senyum; senyum-senyum.

unjo: Lebih banyak.

anjur; penganjur: Germo.

enjot= pikul.

onjèt: Upah orang memanen padi, bisa seperlima atau seperenamnya.

onjot, onjotan: Barang bawaan.

saonjotan: Sekali bawa atau sepikul.

lemancur: Saat ayam jago muda sudah keluar bulu ekor yang terpanjang (lancur).

anyeng, nganyeng: Tarik, menarik.

umah: Rumah.

sinaput ing amun-amun: Terhalang kabut atau kedatangan kabut.

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Editor: Hani Z. Noor