Tradhisi Banyuwangi Ngusir Pageblug

Muhamad Novi Yusuf (dipublikasikan pada Senin, 26 Juli 2021 10:33 WIB)
- OpiniHing nyeja tepak silaturahim nyang umahe adonisun teka emak hang manggon ring Dusun Tegal Rejo Desa Tulung Rejo Kecamatan Glenmore, isun nemoni tradhisi wong Banyuwangi kanggo ngusir pageblug.

 Panggonan umahe adonisun iku melebu dhung teka dalan gedhi arah Genteng arep nyang Glenmore ana perapatan hang diarani “Wadung pak Ponggo” aju belok ngiwa, dalan hang durung diaspal. Dhaerah hang biyasah diceluki “tegalan” ambi umume wong ring kana iku mula wis njaga tradhisi sakat bengen dhung wis ana usume pageblug lan penyakit, jare adonisun. 

Masarakat hang umume wong keturunan Jawa lan Medura ring dhaerahe adonisun iku padha guyub dhung ngelakoni tradhisi iku. Mula anjrah tradhisi iku dianakaken kerana waktu iku tepak ana perintah teka pemerintah dianakaken Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM darurat) sak Indonesia. Korona saya nyebar, jare kabar satgas covid-19, hang nggarai wong Tegalan iku nguripi tradhisi iku. Omonge adonisun mula wis tradhisine wong jawa sakat bengen dhung wis ana pageblug teka lan hing mari mari.

Tradhisi kawitan yaiku selametan nyang masjid ambi padha nggawa kupat ambi jajan serabi. Aturane jare bibik isun saben umah nggawa kupat ambi serabi hang akehe wis ditamtoaken. Yaiku saben wong diwakili ambi kupat siji ambi serabine loro. Aju ana perwakilan teka umah nggawa kupat ambi serabi iku nang masjid. Susunan acarane yaiku mari asar uwong ring Tegalan kana padha kumpul nyang masjid aju dipimpin ambi salah siji tokoh agama. Marek ngewani sambutan aju kabeh padha maca ayat-ayat suci. Lan sak mareke ditutup donga hang tujuwane kanggo ngusir penyakit. Gedigu jare pak RW ring kono, pak Sugeng arane. 

Lahan tepat untuk iklan anda di sini.

Hubungi: skb@belambangan.com atau WA telp 0811843457


(motrek dhewek “serabi lan kupat")

Hang kepindho akeh wong dandan geni ring pinggir-pinggir lurung hang bisa digawe teka kayu, blarak, bathok, areng lan liyane.

Jare pegiyat adat teka Komunitas Osing Pelestari Adat dan Tradisi (KOPAT), Kang Usik, kadhung nulak sengkala utawa balak lan berindheng supaya ilang carane saben soren ring ngarepe umah kudu ana pelekudhukan utawa pelekedhekan geni sakwengi aja sampik mati genine .

Merga akeh keturunan wong Jawa ring panggonan adonisun, pelekedhekan mauka diarani "bedhiyang" (dhiyang). Obong-obongan hang bisa digawe teka kayu, belarak, bathoke kelapa, areng, uga liyane pokok hang penting ana geni murub lan diuncali uyah sak genggem rong genggem. Maksud nggawe pelekedhekan iku supaya ngobong penyakit makene bisa ilang selawase. Waktu kanggo nggawe pelekedhukan iku dhung wis ngarepaken kiroah magrib, jarene adonisun. Dhung wis murub uga dianteni mari isyak hang mari digu biyasahe uwong-uwong hang nong njero umah padha metu nyang pelataran lan lungguh ring balene dhewek dhewek ambi njaga geni iku mau makene genine hing mati dadi wawa. Wates nggawe pelekedhukan iku mau jare pak Sugeng, sak sekarepe masarakat hang diabraki ambi wong hang dituwekaken tapi ya kira kira mesthine bakale sak ilange korona iku.  Salah siji tanggane adonisun malah wawane terus murub suwengi njampleng uga dhung wis teka serngenge ring wayah isuk pelekedhuke iku mau ditutupi ambi seng makene sing keneng banyu nawi mara-mara ana udan. Malah buru ulih pirang dina nggawe pelekedhukan hang dibarengi ambi masa PPKM darurat iku ana kancanisun ring kana padha melekan suwengi ambi bakar-bakar jagung makene hing muspra anggone nggawe geni muka. Jare kancanisun Diki, tepak isun durung nyang umahe adon iku malah bakar-bakaran sabrang tapi ya jarene para masarakat iku dhung wis mangkat ngantuk ya padha turu hing sampek nunggoni suwengi.

(potreke”dhiyang” njuwut ring facebook.com)

Teka kedadeyan hang wis kelakon iku bisa nggawe iwuh hang diwarisaken nyang anak putu sampek dadi tradhisi. Ring kana isun ndeleng tradhisi iku mung mujudaken kekarepan kanggo nguntabaken paran hang ring njero ati, lan isun yakin hing merga nyembah utawa ngeyakini sak liyane Hang Kuwasa. Tepak pirang dina ulihe nggawe pelekedhukan iku isun milu melekan ambi kanca uga dulur ring Tegalan kana malah dibarengi ambi bakar jagung lan pitik. Ambi nganteni matenge paran hang dibakar iku kabeh padha guyub, muyab bebarengan ring adheme dalu dina iku. Sorot sunare ulan hang milu madhangi petenge bengi ring kana padha jangget nyang eseme lalare hang nambah rame ring pos ronda hang dipanggoni iku. 

Sumber potrek: stargrid.id

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : pribadi

Editor: Hani Z. Noor