Uba Rampe Ritual Adat Keboan (bag.1 teka 2)

Moh. Syaiful (dipublikasikan pada Rabu, 25 Agustus 2021 09:00 WIB)
- OpiniKanggone wong Banyuwangi  hang aran uba rampe, sesandhingan, sajen, suguhan lan cok bakal, mesthine dudu barang anyar. Sakat kuna-makuna barang gedikonan iki wis dadi sarat anane paran bain adat hang arep dilakoni. Sampek saiki masiya sing kabeh uwong Banyuwangi hang magih ngelakoni, uba rampe dadi sarat pokoke kadhung arep nduwe gawe. Duwe gawe hang dikarepaken iku kayadene arep ngundhuh mantu, sunatan, perocotan, mudhun lemah uga labuh nggampung sampek adat bersih desa utawa selametan kampung.

Wong Banyuwangi magih kuwat ngugemi adat lan tradhisi hang diwarisi turun-temurun teka sembah buyute iku. Nganani sajen, sandhingan  utawa suguhan kanggo para bangsa alus lelembut utawa danyang sakdurunge nduwe gawe magih  ana hang ngelakoni. Bangsa Alus utawa lelembut utawa danyang iku diyakini manjing ana ring panggonan kayadene menungsa bangsa kasar urip ana ring donya. Sedhekah liwat sajen, sandhingan utawa suguhan kanggo bangsa alus, lelembut utawa danyang dilakoni sakliyane sedhekahan berkat lan ancakan kanggo para menungsa ring sak ubengane hang arep duwe gawe.

Salah siji adat lan tradisi hang magih dilakoni iki yaiku percaya lan ngugemi kadhung saktemene iyane urip ana ring donya iki sing mung dhewekan. Naming urip bebarengan antarane bangsa alus lan bangsa kasar. Bangsa alus kayata jim, setan, lelembut, danyang lan paran bain mahluk gawenane Pengeran hang sing katon anane. Wong Banyuwangi percaya kadhung urip ring donya iki uga bebarengan ambi bangsa alus ngawula nyang Gusti Pengeran.

Anane sajen, sandhingan lan suguhan hang arupa uba rampe, cok bakal, peras lan liya-liyane iku dudu karepe arep musrik sing percaya nyang Pengeran Gusti Allah hang ana, naming wujud sedekah nyang sapadha-padha sakliyane sedhekah nyang padha-padha kawula menungsa. Iki kabeh dadi wujud nyatane wong Banyuwangi nyang kesadaran kosmologis. Kesadaran nyang gunge Pengeran Hang Nguwasani Alam kabeh, alam kasar lan alam alus.

Sesajen

Lahan tepat untuk iklan anda di sini.

Hubungi: skb@belambangan.com atau WA telp 0811843457


Sesajen arupa samubarang panganan lan barang-barang liyane kanggone sarat anane ritual. Bisa uga ritual adat desa utawa ritual keluwarga  lan ritual pribadi. Paran bain anane kabeh kudu cocog ambi kebutuane ritual  umpamane sajen kanggo pitung ulanan ana ring kandhutan mesti bain beda ambi sajen selametan pitung dinane wong kepaten. Paran maning ambi sajen hang ana ring ritual adat bersih desa kaya Ritual Adat Keboan lan selametan kampung liyane. Hang mesti kudu ana yaiku kembang telon (telung kelir maceme) biyasahe nganggo irisan godhong pandan, menyan (sekul arum) lan jajan pasar.

Sajen iki wis dianani ana ring sakdurunge ritual adat bersih desa utawa bersih kampung diangkati. Biyasahe ana ring bengi sakdurunge ritual Adat Keboan (bersih desa) diangkati.

Ana telung macem anane sajen kanggone adat bersih desa. Umpamane adat bersih desa hang ana ring Banyuwangi. Bersih desa ana ring Aliyan lan bersih desa ana ring Alasmalang diyakini nggawe sajen kanggo anane wong alus, lelembut utawane danyang iku mau.

Sajen ana ring adat keboan  ana rong macem. Sajen hang nomer siji hang aran saji berkatan utawa ancakan yaiku arupa selametan njaluk nyang Gusti Pengeran kanggo anane kegiyatan hang arep dilakoni. Berkatan iki dikanggokaken menungsa arupa panganan sega hang nganggo daging kewan hang semelamber kayadene pitik lan sakpinunggalane. Berkatan utawa ancakan iki  bisa uga arupa tumpeng. Mari didongani ring pak modin biyasahe berkatan utawa ancakan iki dipangan bareng ana ring panggonan ndonga iku mau.

Berkatan, ancakan, utawa selametan bersih desa ana ring desa Aliyan Rogojampi lan Alasmalang Singojuruh biyasahe dianakaken ana ring latar utawa perapatan dalan naming hang mimpin donga ana ring masjid. Mari didongani pak modin teka masjid sakteruse berkat utawa ancak dipangan bareng-bareng.

Hang nomer loro yaiku sesajen hang dudu arupa panganane menungsa. Sajen iki biyasahe kanggo sedhekah nyang para alus utawa bangsa hang teka alam liya. Sajen iki arupa kembang setaman, lenga wangi, menyan, dupa, utawa barang liyane hang anggone para alus iku dadi panganane.

Hang nomer telu sajen penyungsung yaiku  sajen hang kawujud dudu arupa panganan utawa barang naming wujud sembah bekti nyang leluhur utawa para alus, lan sembah buyut hang  mbabat alas desa. Pantes bain iki dilakoni merga iki anane selametan desa utawa bersih desa. Sembah buyut hang wis mbabat alas mestine diregani nganggo cara mara nyang pesareane utawa nyekar nyang pesareane.

Sing luput kadhung kirane wong Aliyan uga wong Alasmalang nganakaken selametan lan nyekar nyang embah buyute. Wangsa Kenanga lan Mbah Buyute Suko Pekik uga Mbah Buyut Wadhung kanggone wong Aliyan lan Buyut karti kanggone wong Alasmalang. Para Keboan hang ndadi ring dina ritual adat keboan uga nekani pesareane mbah buyut kanggo sembah bekti lan ucap syukur lan ngeregani nyang paran hang wis digawe sembah buyut  ring jaman kawitane.

(Ana terusane bag. 2)

Redaktur menerima berbagai tulisan, kirimkan tulisan anda dengan mendaftar sebagai kontributor di sini. Mari ikut membangun basa Using dan Belambangan.


Sumber : Kabar Desa

Editor: Antariksawan Jusuf