Artikel Terbaru


Basa Using Lawas

Rabu, 07 Juni 2023 07:36 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Basa Using, kayadene basa liyane, mesthi ana uwahe miloni jaman. Uwahe iku ana merga ucap-ucap hang ilang diseren teknologi, hang ilang diganteni ucap liyane, hang uwah artine nyeliwah teka asale lan ana ucap-ucap anyar hang mula durung tau ana sedur...


Lalare Spensaba, Urip ring Papring

Selasa, 06 Juni 2023 07:07 WIB (Laporan)
- Nur Holipah

Kadhung Bupati Ipuk duwe program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), SMP Negeri 1 Banyuwangi (Spensaba) ya duwe program unggulan pisan hang aran ‘Mutiara Desa’ (Murid Belajar dan Tinggal di Desa).          Keg...


Mayo Kuliyah nong STKW Surabaya

Senin, 05 Juni 2023 06:47 WIB (Laporan)
- Moch Anil Syidqi

Mayo gancangana daptar kuliyah nong STKW Surabaya (Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya). Fasilitas lengkap, kuwalitas apik lan murah.  STKW nerima lulusan siswa teka sekabehe jurusan lan angkatan. Malah ana program kanggo guru, b...


(Cerita Cendhek) Adus Geni

Minggu, 04 Juni 2023 08:53 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Jaman semono, ana dhayoh teka Malang, wong Jawa. Nalika anake hang duwe umah pamit nyang emake, “Mak, Isun arep adus nyang BANYU”, dhayohe  mau emeh njenggirat tangi, taping sing wani tako...


Breg-Bregan Utawa Pal-Palan (Sengidanan)

Sabtu, 03 Juni 2023 08:51 WIB (Opini)
- Muhamad Novi Yusuf

Breg-bregan utawa sengidan-sengidanan yaiku menganane lalare cilik biyasahe dilakoni wayah dalu. Aran breg-bregan dijuwut teka ucak tepak nyekel panggonane hang dadi (pal). Menganan iki carane mung pinter-pinteran sengidan uga kelendi carane bisa nge...