Artikel Terbaru


Tokoh RKPD Ngumpul Kepingin Ana Mampaate

Selasa, 27 September 2022 07:42 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Paran iku RKPD? Bengen durung ana medsos, tilpun bain magih arang-arang wong duwe, kadhung wong Banyuwangi kepingin weruh warta ngenani Banyuwangi, ngerungokaken gendhing-gendhing Banyuwangi lan sandhiwara basa Using, salah sijine wajib nge...


Rombongan Arsitek Keliling Banyuwangi

Senin, 26 September 2022 06:38 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Banyuwangi wis kesuwur minangka jujugan kelenceran. Taping kelendi kadhung arsitekture? Sore salah siji bangunane, yaiku bandara Blimbingsari, ulih penghargaan Aga Khan Award 2022. Ketepakan ana 20 Dosen Teknis teka pirangane universitas melaku-melak...


Atusan Pemancat Sepidhah Milu Bluefire Ijen KOM Challenge

Minggu, 25 September 2022 06:06 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Salah siji iwuh hang dianakaken Pemda Banyuwangi yaiku galapan sepidhah Banyuwangi Bluefire Ijen KOM Challenge 2022 dipiloni 350 wong teka 73 kutha lan 21 propinsi.   Pemancat sepidhah teka Sumatera sampek Papua iku mancat sakdawane dalan hang ...


Rebo Pungkasan ring Bulusan

Sabtu, 24 September 2022 07:06 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Rebo Pungkasan/Wekasan, ana hang kepeleset nyebut Bungkasan, iku ana ring pungkase ulan Sapar.    Ring jaman jahilliyah (jaman peteng, sedurunge ana sunare Islam) ulan Sapar dianggep minangka ulan hang  nggawa belahi. Naming, Islam mu...


Boom ring Angenan

Jumat, 23 September 2022 09:09 WIB (Esai)
- Antariksawan Jusuf

Pesisir kutha Banyuwangi iki dadi kaya panggonan nublek wong-wong sak Banyuwangi. Sapa bain hang tau urip ring Banyuwangi mesthi tau mampir nong panggonan iki lan nduwe angenan masiya sithik. Paran maning kadhung sedurunge taun 1990, sedurunge akeh p...