Artikel Terbaru


(Cerita Cendhek) Titip Tuku Sawi

Minggu, 26 Juni 2022 07:18 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Kos Teram, 2013. Ring dina-dina biyasah, buyeke Sumbersari – Ambarawa kaya sing ana agope. Sing ana empose. Angger rame, sakat isuk ketemu bengi. Sasate ya sedina jampleng megiyete. Merga Sumbersari – Ambarawa mula dadi dalan...


Macaan Lontar Hadis Dagang Isuk Iki Ring Pesinauan Olehsari

Sabtu, 25 Juni 2022 08:11 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Tradhisi macaan ritual magih diuri-uri ring masarakat Banyuwangi kayata ritual tembang macaan Lontar Ahmad, Lontar Hadis Dagang, Lontar Juwarsah lan Lontar Yusup. Mula hang saiki magih kerep lan ajeg dilakoni yaiku macaan Lontar Yusup utamane noring ...


BRIN Siap Nerbitaken Karya Penulis lan Content Creator Banyuwangi

Jumat, 24 Juni 2022 06:50 WIB (Laporan)
- Nur Holipah

Saya suwi prosedur ngajokaken amprah ISBN (International Standard Book Number) saya sara, wis dadi rasan-rasan seperene. Endane akehe wong hang ngajokaken njaluk nomer ISBN iki dadi ukuran gok kegiyatan literasi ring Indonesia iki...


Duta Seni Banyuwangi Magih Unggul ring Dina Pungkasan ring Malang

Kamis, 23 Juni 2022 07:55 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

Telung dina Pekan Cipta Seni ring (PCS) Taun 2022 hang manggon ana ring Taman Krida Malang, Duta Seni Kabupaten Banyuwangi  magih unggul ulihe kejuwaraan tinimbang Duta Seni Kabupaten liyane ring Jawa Timur. Taman Krida Budaya Jawa Timur hang...


Kapan Dina Laire Desa Ketapang?

Rabu, 22 Juni 2022 11:09 WIB (Laporan)
- M Hidayat Aji Wirabhumi

Saben-saben panggonan mesthi nduwe cerita dhewek-dhewek bab kapan mulai ngadeg. Ana hang nduwe bukti-bukti ketulis hang wis ditulis ring jaman embah buyute bengen. Ana hang mung ceritane diwarisi teka cerita embah-embah turun temurun.  Seteme...