Artikel Terbaru


Ikawangi Sumatra Grup Jaja Haji lan Umroh

Jumat, 12 Agustus 2022 10:17 WIB (Laporan)
- Hani Z. Noor

Salah siji upaya hang dilakoni Ikawangi Sumatra Grup (ISG) mujudaken lan nyuksesaken programe ring taun 2022 yaiku seliyane njejegaken ekonomi lan wirausaha, uga ningkataken kegiyatan keagamaan. Kabid agama lan rohani Ikawangi Sumatra Grup Pekanba...


Ikawangi Sumatra Grup Adol Sayur ring CFD Pekanbaru

Senin, 08 Agustus 2022 07:47 WIB (Laporan)
- Hani Z. Noor

Ikawangi Sumatra Grup (ISG) milu ring kegiyatan  Pekan Pangan Madani, sore dina Minggu tanggal 7 Agustus 2022. Kegiyatan iki minangka salah siji cara kanggo nyuksesaken program Ikawangi Sumatra Grup ring taun 2022 yaiku mberdayakaken ekonom...


Eseng-Eseng Genjer

Sabtu, 06 Agustus 2022 09:48 WIB (Kuliner)
- Nur Holipah

Bangete buru mari usum tandur, paceke akeh perujukan urip ring antarane uwite pari hang durung sampek melecuti kaya tah wewehan, apon-apon, jawen, suket grinting, gundha, semanggi lan genjer. Kanggone wong tani, perujukan suket iki mau kudu agage diw...


Rame-Rame Mapag Taun Anyar Islam

Selasa, 02 Agustus 2022 08:42 WIB (Laporan)
- NURHARIRI

Malem Taun anyar Islam 1 Muharram 1444 Hijriyah ring dina Jemuwah malem Sabtu tanggal 29 Juli 2022, dipapag masarakat Singotrunan kelawan oncor-oncoran ider bumi melibengi Kelurahan Singotrunan. Acara ider bumi iku dianakaken Ranting NU Singotrunan l...


Keboan Aliyan dianakaken Gedhen-gedhenan Taun Iki

Senin, 01 Agustus 2022 07:42 WIB (Laporan)
- Moh. Syaiful

Anggere melebu ring ulan Sura antarane tanggal siji sampek tanggal 10 Sura wis dipasthekaken dianakaken Ritual adat keboan ring Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi Banyuwangi. Taun iki dianakaken tepak dina Ahad tanggal 31 Juli 2022. Sakwi...