Artikel Terbaru


Ikawangi Jember Milih Pengurus Anyar

Senin, 06 Februari 2023 09:44 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Hang aran membat mayune organisasi Ikawangi, ya Ikawangi Jember (Ikaje) iki bisa diarani paling dinamis. Sakat diedegaken ring ulan Oktober 2021, Ikaje wis milih ketua anyar ping telu. Rekene setaun sepisan.    Tanggal 30 Januari sore Ikaj...


Kelenceran Nang Legomoro

Sabtu, 04 Februari 2023 08:04 WIB (Wisata)
- Muhamad Novi Yusuf

Merga ring kulone dhirik hang aran gunung, hing maido kadhung Banyuwangi nduwe akeh panggonan kelenceran alam hang manpaataken iline banyu. Arepa mancing, dhayung-dhayungan nong kali santer, adus-adusan utawa mung ndeleng temebluke banyu te...


Iluh Deredesan Nong Milad SD Muhammadiyah 1

Jumat, 03 Februari 2023 07:14 WIB (Laporan)
- Nani Asiany Mustikowati

Wong-wong hang teka padha deredesan iluh nalika telung puluh lare hang diwisuda masang makuta nyang endhase wong tuweke nong acara Milad SD Muhammadiyah 1 kecamatan Banyuwangi. Iwuh kang digelar dina Sabtu kepungkur (28/1) nong latare sekolahan ...


Cemoro, Guwa lan Kiyai Pekih

Kamis, 02 Februari 2023 08:04 WIB (Esai)
- Iskak Basuki

Taun 90-an magih rame-ramene wong megawe ngojek, ana tukang ojek hang dina iku bolak-balik ngalor-ngidul ngateraken penumpang liwat sengkan utawa  'tanjakan' - kadhung teka Rogojampi ngalor temurun, kadhung teka elor ...


Dewan Masjid Indonesia Banyuwangi Dilantik 

Rabu, 01 Februari 2023 06:57 WIB (Laporan)
- Mohamad Soleh Kurniawan

Banyuwangi - Pimpinan Daerah (PD) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Banyuwangi mangsa 2022-2027 wis resmi dilantik pirangane dina kepungkur. Papan dilantike manggon noring Pendhapa Sabha Swagata, Kabupaten Banyuwangi lan disekseni langsung ...