Artikel Terbaru


Serakalan, Maca Kitab Al-Barjanji ring Ulan Mulud

Minggu, 17 November 2019 05:02 WIB (Opini)
- Moh. Syaiful

Ulan Maulud (Mulud) salah sijine ulan hang dianti-anti kanggone wong Banyuwangi, sakliyane Ulan Syawal. Ulan kelairane Nabi Muhammad SAW iki pancen wis dadi ulan hang digedhe-gedhekaken tinimbang ulan-ulan liyane. Meh saben-saben desa utawa kampun...


Asraqalan lan Wawaekak

Jumat, 15 November 2019 08:01 WIB (Laporan)
- Satria Pujangga

Wis anjrah angger ulan Rabiul Awwal/Mulud ring endi-endi panggonan nganakaken Pengetan Maulud Nabi Muhammad SAW. Embuh iku ring desa utawa kutha, persasat kabeh nganakaken muludan. Acara pengetan Mulud dianakaken mulai tanggal 1 sampik pungkase ta...


Kiprah Mahasiswa Banyuwangi ring Surabaya

Kamis, 14 November 2019 09:31 WIB (Laporan)
- Hasan Sentot

Sak suwene 24 taun, Kesatuan Pelajar Mahasiswa Banyuwangi Surabaya (KPMBS) ring Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UNINSA), buru sore iku nggelar acara gedhe-gedhean. Acara hang diarani Gebyar Budaya Belambangan, njuwut tema


Nun Dalam Bahasa Using

Rabu, 13 November 2019 17:28 WIB (Esai)
- Antariksawan Jusuf

“Nun” menjadi satu kata basa Using yang sangat diakrabi anak-anak Using karena kata tersebut merupakan jawaban saat nama seorang anak dipanggil. Bunyinya seperti huruf Arab ke 25. Nun ternyata belum dicatat dalam Kamus Bahasa Daerah Us...


Sangar Sawahan Kates (Olahane Mbok Komah)

Selasa, 12 November 2019 04:57 WIB (Kuliner)
- Moh. Syaiful

    Hang aran kates kanggone wong Banyuwangi pancen sing ana enteke anggone dienggo olah janganan. Kadhung rika kabeh wis weruh uyah asem kates olahane wong Banyuwangi hang seger lan enjong, saiki mayo dicacak maning  bareng am...