Artikel Terbaru


(Cerita Cendhek) Durung Bisa Mulih Lebaran

Minggu, 14 April 2024 08:22 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Serngenge rantag. Kanggone wong-wong hang nginep ring homestay Wuluh rasane dalune kaya magih kurang dawa. Kemule saya dijejeg.    Andi, pegawe ring homestay kono, wis sakat Subuh tangi. Gancang marek subuhan, iyane singkrih. Teras-teras d...


Diaspora, Ikawangi lan Macet Lebaran

Sabtu, 13 April 2024 07:02 WIB (Esai)
- Antariksawan Jusuf

Banyuwangi saya kerasa kemajuan pembangunane. Kanggone wong hang bengene tau manggon ring kutha cilik iki, kadhung tepak mulih ngetan mesthi bain bisa ndeleng lan ngerasakaken. Tepak kirim-kirim poto kanggo kanca-kanca utawa tangga ring njaba Banyuwa...


Upek-upekan Ndeleng Barong, Dienggo Paran?

Jumat, 12 April 2024 08:52 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Masiya wis ping-kaping kaping ndeleng arak-arakan tradhisi Barong Ider Bumi, naming ya nana kewelehe. Iku merga uwong-uwong hang nyeja dhirik lan upek-upekan nong sak dawane dalan Kemiren iku sing mung sak derma ndeleng Barong diarak, naming ya ambi ...


Mumulih, Ritual Adat Hang Wis Emeh Ilang

Kamis, 11 April 2024 09:13 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Mumulih (Ritual Adat Hang Wis Emeh Ilang) Mumulih yaiku ritual adat hang dilakoni kanggone rasa tasakuran awake dhewek nyang Nabi Muhammad SAW kerana nguweni awake dhewek pituduh agama hang bener lan suci. Hang kapindho mumulih nduweni makna mulih...


Iktikap ring Masjid Baiturrahman

Selasa, 09 April 2024 10:20 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Saben sepuluh dina pungkasan ulan puwasa, ring endi-endi mesjid ditekani jamaah kanggo Iktikap. Paran maning bengine tanggal-tanggal likuran ganjil. Iktikap iku lunggguh meneng ring jero mesjid. Ana uga hang diseseli ambi sembayang sunat, wirid lan a...