Artikel Terbaru


SKB Nggawe Lomba Ngelir Tingkat SD sak Kabupaten Banyuwangi

Senin, 27 Maret 2023 08:17 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Paguyuban Sengker Kuwung Belambangan (SKB) nganakaken Lomba Ngelir tingkat SD sak Kabupaten Banyuwangi engko ring ulan Mei.    Lombane iki ana rong tingkat. Hang kepisan karyane lalare iku dibiji juri saben-saben kecamatan sampek ana pemen...


Gurit Welas Sun Pulung

Minggu, 26 Maret 2023 07:48 WIB (Sastra)
- NURHARIRI

WELAS SUN PULUNG Jempulung  Wis kadhung nggandrung Ulan andhung-andhung Temenaken mung alak atung Ati bungah sampek mbelingsung kaya ulung-ulung Ndelurung mendhem gadhung Gemelantung Temebluk gemelundhung Sun ugung-ugung Wangine ...


Angklung Caruk ring Jaman Internet lan Teknologi Digital

Sabtu, 25 Maret 2023 09:22 WIB (Esai)
- Moch Anil Syidqi

Jaman saiki, uwong-uwong padha ngelakoni aktipitas sedinane nganggo cara anyar. Hang bengen umume manual, saiki pating ngalih nyang internet lan digital, njero kawat alias nganggo jaringan internet. Kayadene belanja liwat aplikasi, kirim-terima pi...


Sejarah Teh lan Banyuwangi

Jumat, 24 Maret 2023 09:06 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

   Jakarta jaman bengen dadi panggonan kawitan ditandure bibit teh ring nusantara. Ana ahli wit-witan Andreas Cleyer hang nggawa bibit teh teka Jepang kanggo wit-witan hiyas ring Tijgergracht Batavia taun 1684. Sepuluh taun sakuwise, F. Val...


Gandrung ring Dina Dadine WR. Supratman

Kamis, 23 Maret 2023 07:13 WIB (Laporan)
- Moch Anil Syidqi

HIMAJUR (utawa Himpunan Mahasiswa Jurusan) Seni Karawitan STKW Surabaya nggandheng akeh pihak nggelar panggung seni kanggo mengeti Hari Musik Nasional 2023 dina Senin kepungkur. Tema hang dipilih yaiku "Merajut Harmoni". Sak jalur ambi t...