Artikel Terbaru


Oktavia: Lare Banyuwangi ring Mburine Revitalisasi Basa Using

Jumat, 14 Juni 2024 08:34 WIB (Tokoh)
- Antariksawan Jusuf

Tepak iwuh Revitalisasi Bahasa Daerah taun sore, Balai Bahasa Jawa Timur (BBJT), ulih biji apik teka Pusat yaiku 93. Seliyane Kepala BBJT Bu Dr. Umi Kulsum, ana ketua proyeke hang dadi kunci ring suksese acara iku. Cumpu dudu wong adoh, tangga d...


Celathu Diajaraken nang Sekolah, Gelemtah?

Kamis, 13 Juni 2024 08:55 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

Tepak Kepala Balai Bahasa Jawa Timur Dr. Umi Kulsum mbukak acara Revitalisasi Basa Jawa Dialek Using, iyane nyerempet bab mata ajar kanggo lalare.    "Sayangnya celathu belum masuk" (ring daptar mata ajar hang diuwakaken nang lar...


Asal-Usul Iwuh Tumpeng Sewu

Rabu, 12 Juni 2024 08:14 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Tepak dina Minggu 9 Juni sore, sak dawane dalan desa Kemiren Glagah ditutup merga ana upacara adat Tumpeng Sewu. Oncor diurubi. Wong-wong desa sak keluwargane padha ndheprok nggelar kelasa ring ngarep umahe dhewek  ngadhepi panganan.  &nbs...


Revitalisasi Kanggo Njaga Jejege Basa Using

Selasa, 11 Juni 2024 07:39 WIB (Laporan)
- Wahyu Rizki Kurnaini

Kelendi nasibe Basa Using mengarepe? "Basa dhaerah ring era globalisasi iki ngadhepi pergeseran bahasa yaiku merga anane basa Indonesia lan basa asing utamane basa Inggris hang bakale nggerus basa dhaerah," jare Dr. Umi Kulsum, Kepala Balai...


Ngopeni Jajang Badhene Angklung (Bagiyan 2, Pungkas)

Minggu, 09 Juni 2024 12:18 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

NEGOR LAN NGGARINGAKEN JAJANG                         Dikawiti teka negor jajange, sing sembarang dina lan wayah bisa dienggo ...