Artikel Terbaru


Seri Basa Using Lawas: R. Binata (11-17)

Jumat, 01 Desember 2023 09:15 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Cathetane R. Binata (W71-11-17) Ater-ater: Sakliyane R. Soedira, ana R. Binata hang nyathet ucap-ucap basa Using pirangane jilid taun 1929-1932. Aju, makene bisa diwaca wong akeh, belambangan.com  ngetokaken isine sithik-sithik. Eja...


Seri Basa Using Lawas: R. Binata (11-16)

Kamis, 30 November 2023 08:16 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Cathetane R. Binata (W71-11-16) Ater-ater: Sakliyane R. Soedira, ana R. Binata hang nyathet ucap-ucap basa Using pirangane jilid taun 1929-1932. Aju, makene bisa diwaca wong akeh, belambangan.com  ngetokaken isine sithik-sithik. Eja...


Seri Basa Using Lawas: R. Binata (11-15)

Rabu, 29 November 2023 07:13 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Cathetane R. Binata (W71-11-15) Ater-ater: Sakliyane R. Soedira, ana R. Binata hang nyathet ucap-ucap basa Using pirangane jilid taun 1929-1932. Aju, makene bisa diwaca wong akeh, belambangan.com  ngetokaken isine sithik-sithik. Eja...


Seri Basa Using Lawas: R. Binata (11-14)

Senin, 27 November 2023 12:07 WIB (Kolom Bahasa Using)
- Antariksawan Jusuf

Cathetane R. Binata (W71-11-14) Ater-ater: Sakliyane R. Soedira, ana R. Binata hang nyathet ucap-ucap basa Using pirangane jilid taun 1929-1932. Aju, makene bisa diwaca wong akeh, belambangan.com  ngetokaken isine sithik-sithik. Eja...


Belaburan

Minggu, 26 November 2023 12:21 WIB (Sastra)
- Moh. Syaiful

Udan magih nggecek bain durung ana sudane. Lurung nuju nyang tegalan magih kembung banyu. Juglangan lurung makadham paran maning, sing luput teka kembunge banyu udan. Uwangan pinggir sawah  ana ring iringane lurung banyune munggah, sithik engkas...