Semua Artikel


Ngaji Barjanji, Serakalan lan Basanan Using (Bagiyan 1 teka 2)

Selasa, 28 Mei 2024 08:09 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

Ngaji Berjanji, Serakalan lan Basanan Using Ditulis ring Drs.Moh. Syaiful             Setemene serakalan asale teka Asroqol yaiku salah sijine ucapan utawa kalimah ring kitab Al-Barza...


Padha Nginang, Jenggirate Belambangan Nuju Banyuwangi Saiki

Senin, 27 Mei 2024 07:33 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

PADHA NGINANG, JENGGIRATE BELAMBANGAN NUJU BANYUWANGI SAIKI Ditulis ring Hasan Sentot   Waktu jamane Bupati Banyuwangi Kang Samsul Hadi, ana unen-unen (tagline): “Banyuwangi Jenggirat Tangi”. Mesthi akeh hang takon, sapa han...


Jalan Jalan Budaya

Jumat, 24 Mei 2024 07:54 WIB (Opini)
- Nani Asiany Mustikowati

Dina iku nong Pesinauan Adat Banyuwangi Kemiren akeh lare nom-noman padha kumpul ngerungokaken paran kang disampekaken panitiya. Acara kang disepakati aran Jalan Jalan Budaya (JJB) iku kelaksan kelawan lancar. Pesertane padha lega, seneng masiya awak...


Seni Patrol Banyuwangi

Kamis, 23 Mei 2024 08:28 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

Sapa bain wong hang ning Banyuwangi, mesti padha ngerti hang aran patrol, yaiku tetabuhan hang digawe teka jajang utawa deling. Mulai hang ukuran sak jerijine wong lemu, dienggo suling lan sak ukurane kempole wong endhep, dienggo gong lan dhungdhung....


Gendhing Using Rasa Jawa (Bagiyan 2, pungkas)

Rabu, 22 Mei 2024 05:53 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

Gendhing Using Rasa Jawa (Bagiyan 2, pungkas)   LANCING SOMBONG Eee aja sombong aja dumeh dadi lare lancing Aja diregani lemudhing perawan dienggo memengan Masiya rupane ngganteng kadhung sing kathik duwe Merana merene awakrika sing ...


Gendhing Using Rasa Jawa (Bagiyan 1 teka 2)

Selasa, 21 Mei 2024 08:21 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

Gendhing Using Rasa Jawa (Bagiyan 1 teka 2) Ketapaan nemu link Youtube, ana album rekaman antarane kawitan tahun 1980-an (merga sing ana tulisan angka taune). Tabuhan "Kendhang Kempul" jaman semono mula sedheng moncer-moncere, sak uwise ...


Sinau Sejarah ring Omahseum

Senin, 20 Mei 2024 08:44 WIB (Laporan)
- Antariksawan Jusuf

Kelendi nerangaken nang lalare enom  gok Banyuwangi iku nduwe sejarah hang dawa lan sugih tinggalan artefak lan budaya? Jawabe salah sijine ngejak lalare iku nekani museum.    "Muga-muga panggonan iki bisa dadi panggonan lalare e...


(Cerita Cendhek) Genjer Sak Unting

Minggu, 19 Mei 2024 07:03 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Bang bang kulon wis mberanang abang, ngeteraken sang hyang Bagaskara mapan nang peturone. KM LABOBAR mangkat teka  Pelabuhan Balikpapan wis mepet ring Dermaga Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Tas rangsel cemepak nang boyok, tangan tengen nyangk...