(Cerita Cendhek) Welas Tapi Sing Dhemen

Minggu, 16 Januari 2022 10:59 WIB (Sastra)
- Samsul Hadi

Noring tepis wiring watese Desa Balak lan Songgon isun ngiyup merga udan hang deres. Isun mari nggolet rejeki yaiku golet seladhah kanggo nyukupi kebutuhan umah-umah.  Sepidhah unta hang pedhale gampang coplokan sun betah-betahaken uli...


(Cerita Cendhek) Thulik lan Sarung Bundhelan

Minggu, 09 Januari 2022 14:29 WIB (Sastra)
- NURHARIRI

Salah siji santrine Thulik hang aran Mahmud arep pamitan mulih kerana wis suwi ulihe mondhok.  Ilmune lare iki ya wis akeh, ulihe sinau ilmu agama hang diwulang Thulik. Iyane kepingin nyebaraken lan ngamalaken ilmune ring desane dhewek...


(Cerita Cendhek) Mangsi Abang

Minggu, 02 Januari 2022 07:57 WIB (Sastra)
- Satria Pujangga

Serngenge buru munggah sak pengadeg dhuwure. Pelajaran peraktek olah raga hang mangkat ring jabane jam pelajaran wis emeh osan. Setemene jam pelajaran olah raga dikawiti jam 6 keliwat 15 menit sampik jam 8 keliwat 15 menit. Naming ambi guru olah raga...


(Gurit Using) Puputan Bayu

Minggu, 19 Desember 2021 08:13 WIB (Sastra)
- NURHARIRI

PUPUTAN BAYU   Kadhung ati wis kumendhung Sing melung sapa hang nulung Naming wong Using pantang mutung Pajupat musuh ngepung Cincing-cincing teles aluk nyemplung Perang tandhing mati wis kadhung Kadhung janji ketib...


(Cerita Cendhek) Bingkak

Minggu, 12 Desember 2021 09:11 WIB (Sastra)
- Satria Pujangga

“Kukuruyuk... kukuruyuk... kukuruyuk...” Abane pitik jago belorok hang turu ring uwit jeruk limun mburine langgar muni. Pitik jago iki duwene Guru Badar, guru ngaji hang manggon ring pinggire kampung. Wis dadi persasat, angger jam 3 Su...


(Cerita Cendhek) Thulik lan Widadari Dalu

Minggu, 05 Desember 2021 09:08 WIB (Sastra)
- NURHARIRI

Thulik larene gantheng, perawakane dhuwur, rambute dawa sak pundhak, masiya anake kyai lan nguwasani ilmu agama, naming iyane tampil belaka suta, paran anane. Sing lali iyane milu nguri-uri budaya Using, saben dinane sing lali nganggo udheng hang diu...


(Cerita Cendhek) Ketel Isi Bubukan

Minggu, 28 November 2021 07:16 WIB (Sastra)
- Satria Pujangga

Mbok Sare’ah magih ibuk ngelayani wong tuku rujak janganan ambi tahuk lonthong. Dina iku, warunge katon rame. Akeh wong antri arep tuku rujak. Warunge Mbok Sare’ah dodolane mula rujak. Rujak jangan, rujak kecut ambi rujak cemplung, rujak ...


(Cerita Cendhek) Susah Seneng Muruk Ngaji

Minggu, 14 November 2021 11:26 WIB (Sastra)
- NURHARIRI

Hari lare enom hang buru lulus STM, naming sakat cilik wis sinau ilmu agama, saingga sithik-sithik Hari bisa maca Al Qur’an uga bisa ilmu tajwide pisan. Sewijine dina ana hang nawani Hari kongkon ngajar ngaji ring masjid, naming Hari sing ...