Cerita Cendhek Teka Buku 'Kembang Galengan' Duren Abang

Minggu, 24 Oktober 2021 07:14 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Ater-ater: Kanggo penampan peluncuran buku Kembang Galengan anggitane Ridzkiya KS, tanggal 30 Oktober engko, dina iki diunggah siji maning cerita cendhek teka buku iku. Minangka putune Anang Serad hang duwe wit Duren Abang, Ridzkiya bisa cerita paran...


Tradhisi Endhog-Endhogan

Selasa, 19 Oktober 2021 09:23 WIB (Sastra)
- NURHARIRI

Ater-ater: Kanggo mengeti dina laire Kanjeng Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Robiul Awal, wong Banyuwangi nduwe tradhisi endhog-endhogan. Tradhisi iki ditulis kelawan cara gurit ambi kang Lirix Al Harir. Endhog-Endhogan Direngga kembang deluwang, ...


(Cerita Cendhek) Ridzkiya KS: Sing Ayu, Sing Payu

Minggu, 17 Oktober 2021 10:49 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Ater-ater: Tanggal 30 Oktober kesuk, arep diluncuraken kumpulan cerita cendhek basa Using, anggitane Ridzkiya KS. Ibarat ana wong arep merdhayoh, bukuke mau wis arep lungguh. Minangka suguhan milu gupuh kanggo dhayoh hang wis arep lungguh iku mau, ri...


(Cerita Cendhek) Surat Kawitan

Minggu, 03 Oktober 2021 10:16 WIB (Sastra)
- NURHARIRI

Mari sembayang isak Lirix nguripi radhiyo orarine, iyane mangkal ring frekuensi 143.20 MHz utawa dikenal kelawan aran: Pangkalan 320. Pangkalan iki panggone lare nom-noman ngumpul, gesah, geguyonan lan muyab bareng, wadan-wadanan, ya uga ana han...


Arep Dadi Apak

Minggu, 26 September 2021 10:50 WIB (Sastra)
- Urip Limartono Aris

Serngenge raina iku tepak panas kementhang. Dalan-dalan ring kampungan panggonan pegaweyane Saipul katon garing. Lebu mubal-mubal keneng angine sepidhah montor hang liwat. Ring bucu dalan kampung iku, katon umah hang buru dibangun, magih katon mung p...


Karya Peserta Lomba Maca Gurit/Basanan Using Ikawangi (3))

Rabu, 22 September 2021 09:01 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Ater-ater: Ring ngingsor iki ana enem maning karya gurit lan basanan hang dianakaken kanggo mengeti dina dadine Ikawangi hang kaping 49. Akeh-akehe karya hang ana ring grup iki wujude basanan, gurit Using lawas hang perlu ana sangsangan lan i...


Karya Peserta Lomba Maca Gurit/Basanan Using Ikawangi (1)

Minggu, 19 September 2021 12:32 WIB (Sastra)
- Antariksawan Jusuf

Ater-ater Kanggo mengeti dina dadine, Ikawangi nggelar Lomba Maca Gurit/Basanan basa Using. Masiya wektune mepet mung seminggu, ana 20 wong hang milu lan 22 karya. Ana wong loro hang ngirim rong karya. Asile wis diumumaken sore yaiku hang Terbaik ...


(Cerita Cendhek) Surat Kuwalik

Minggu, 12 September 2021 06:24 WIB (Sastra)
- Nur Holipah

Merga abane adzan Asar wis muni, rabine Man Selamet mangkat singkrih. Nyandhak sapu kerek, nak nyaponi latar ngarepan umahe. Timba cilik pecake cet, ditadahaken ring banyu ledheng kanggone nyirami tanduran lan kembange hang jejer dhirik dietap ngetan...