Jujugan Kelenceran: Doesoen Kakao

Jumat, 14 Januari 2022 05:31 WIB (Wisata)
- NURHARIRI

  Isuk dina Minggu kira-kira jam wolu isun lan keponakan berangkat nunggang sepidhah montor arep nyang “Doesoen Kakao“. Adohe dalan sing sun rasa kerana ati wis kepingin weruh endahe sesawangan hang ana ring panggon wisata ik...


Kelenceran ring Antogan Kabat

Jumat, 24 September 2021 09:05 WIB (Wisata)
- Muhamad Novi Yusuf

Panggonan kelenceran hang tau kesuwur taun 1990an, Antogan ana ring desa Bunder kecamatan Kabat  nawakaken nyang masarakat hang dhemen kelenceran khususe adus-adusan lan hang dhemen kelenceran ngerasakaken ayeme kahanan nong ngingsor w...


Gandrung Terakota, Rasa Optimis Ring Donya Wisata Banyuwangi

Jumat, 03 September 2021 11:34 WIB (Wisata)
- Antariksawan Jusuf

Masiya emeh rong taun donya kelenceran (wisata) ring Banyuwangi milu sesehan keterak pageblug, magih ana wong-wong hang ndeleng gok serngenge wetan wis ngarepaken rantag. Contone Jiwa Jawa utawa hang lebih kesuwur kelawan aran Taman Gandrung Terakota...


Destinasi Wisata Rakyat Sesehan Diterak Pageblug

Kamis, 15 Juli 2021 16:00 WIB (Wisata)
- Antariksawan Jusuf

Aja maning ana PPKM darurat hang maksa Pemerintah Daerah Banyuwangi nutup 78 destinasi wisata hang ana ring telatahe kabeh. Sedheng sedurunge ditutup bain akeh panggonan hang sesehan diantem pageblug iki.    Tuladha hang parek bain panggon...


Wisata Konservasi Lan Edukasi Pesisir Kedung Derus

Kamis, 17 Juni 2021 08:45 WIB (Wisata)
- Andi Sep Kurniawan

Jumlahe jujugan kelenceran (wisata) ring taun 2020 sakat ana pageblug covid-19 keitung mudhun teka taun sakdurunge. Mudhune jujugan wisata merga anane aturan pemerintah hang ngongkon masarakat kudu tetep ring umah bain. Setolane kebija...


Banyuwangi Nyiyapaken Ngelencer Sehat

Selasa, 27 Oktober 2020 06:39 WIB (Wisata)
- Dra.Hj. ERMI ROSSANA,M.Si

Merga wis kesuwur dadi jujugan ngelencer, Banyuwangi wis ngetap wulu ngadhepi prei dawa, nyiyapaken pirangane paket ngelencer hang tetep ngugemi aturan protokol kesehatan. Prei dawa limang dina dikawiti tanggal 28 Oktober ...


Gerojogan Telunjuk Raung

Sabtu, 18 April 2020 11:23 WIB (Wisata)
- Samsul Hadi

Banyuwangi ring kulone akeh gununge, teka elor sampek ngidul, hing maido kadhung duwe akeh gerojogan.  Gerojogan Telunjuk Raung salah sijine hang apik. Melebu telatah Kecamatan Songgon hang ana ring Pedukuhan Sumber Asih Mangaran Desa ...


Candi Jabung: Ngadheg Kaya Gada

Sabtu, 04 April 2020 10:13 WIB (Wisata)
- Moh. Syaiful

Candi Jabung teka kadohan rupane kaya gada wesi kuninge Menak Jingga hang ana ring pagelaran Janger. Ring bongkote ana panggonan cekelane, ring tengahe katon kaya gelagarane tunggak, lan ring pucuke kaya bonggole gada hang bunder kanggone gaman ...