Nyelametaken Basa Dhaerah Hing Sakderma Nguri-uri

Rabu, 14 Februari 2024 10:00 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

Ngenani masalah basa lan penganggonane, umume Masarakat Using, Banyuwangi, akeh-akehe mung dikanggokaken minangka ‘Tradhisi Tutur’ timbangane ‘Tradhisi Tulis’. Merga iku, akeh istilah utawa ungkapan-ungkapan hang njumbul norin...


Etika lan Coblosan

Sabtu, 10 Februari 2024 08:07 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

Tadhahulatan! Ring iwuh limang taunan arupa Pemilu taun 2024 iki, ucap "etika" seliweran dadi omongan.   Kadhung jare Dr. Joseph Teguh Santoso, M.Kom, etika asale teka basa Yunani "ethos", artine "kebiasaan". Merga...


Asal-usul Desa Karangtigan

Sabtu, 03 Februari 2024 08:01 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

​​Sekira tahun 1850-an, ring kulone Pagerjaban (dadi aran kampung Gerajaban) pendhapa Istana Banyuwangi ana alas hang akeh dipanggoni ambi pitik, bebek, banyak lan sekabehane manuk. Ring alas iku nana kewan hang galak kayadene macan, ula piton, a...


Aran MiloniJaman

Sabtu, 30 September 2023 07:02 WIB (Opini)
- Antariksawan Jusuf

Kaya jare wong-wong, aran miloni jaman. Ring saben generasi ana bain warta habg dadi conto wong-wong tuwek hang kepingin dadi kaya hang duwe aran. Umpamane, nganggo aran para Nabi: Adam, Idris, Soleh, Ismail, Ishak, Yakub, Yusup, Musa, Sulaiman, Yahy...


Komitmen Seniman kang Perlu Diconto

Kamis, 24 Agustus 2023 07:08 WIB (Opini)
- Nani Asiany Mustikowati

Ring ulan Juli sore,  Dewan Kesenian Blambangan (DKB) bareng ambi Padepokan Seni Pertunjukan Alang-Alang Kumitir nganakaken acara Serawong Seni nong Gesibu Blambangan Banyuwangi.        Sakdurunge acara digelar, wayah isuk...


Mantera Using

Senin, 26 Juni 2023 09:09 WIB (Opini)
- Anang Eko Saputro

    Mantera iku bisa diarani donga nyang Gusti Pengeran, wujud tandha bekti lan wadul nyang Pengeran kadhung awake dhewek ngelakoni kesusahan ring alam donya. Mantera uga kanggo nyambung hubungane awake dhewek ambi para le...


Banyuwangi, Gemelare Tamansari Nusantara

Senin, 19 Juni 2023 08:15 WIB (Opini)
- Anang Eko Saputro

"He...Belambangan, He...Belambangan Gumelare Tamansari Nusantara...."    Gendhing ring ndhuwur iku salah sijine lirike gendhing Umbul-Umbul Belambangan hang dianggit ring ruwahe Pak Andang CY. Gendhing iku uga digandh...


Breg-Bregan Utawa Pal-Palan (Sengidanan)

Sabtu, 03 Juni 2023 08:51 WIB (Opini)
- Muhamad Novi Yusuf

Breg-bregan utawa sengidan-sengidanan yaiku menganane lalare cilik biyasahe dilakoni wayah dalu. Aran breg-bregan dijuwut teka ucak tepak nyekel panggonane hang dadi (pal). Menganan iki carane mung pinter-pinteran sengidan uga kelendi carane bisa nge...